STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 V/v Xử lý kiến nghị của bà Phạm Thị Thành tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 22/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
4 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 210 năm lỵ sở Quảng Trị và 30 năm lập lại TX Quảng Trị ; Kỷ niệm 10 năm thành lập TP Đông Hà UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
5 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
6 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
7 V/v Chuyển đơn của ông Trương Ngọc Lịch UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
8 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
9 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ty tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
10 Quyết định v/v Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
11 Quyết định v/v Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
12 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
13 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
14 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
15 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
16 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
17 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
18 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
19 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
20 V/v Thảo thuận lập Quy hoạch xây dựng thị xã - Thành Cổ Quảng Trị trở thành phố Hòa Bình UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
21 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
22 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
23 V/v Đầu tư một số dự án và tài trợ tại Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
24 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
25 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
26 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
27 V/v giải quyết kiến nghị của công dân UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
28 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
29 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
30 V/v Giải quyết đề nghị của UBND thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
31 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
32 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
33 V/v chuyển đơn của công dân UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
34 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
35 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
36 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
37 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
38 Chỉ đạo lập Đề án xây dựng TX Quảng Trị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3 trước năm 2020 (Mục 55 - Quý 1) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
39 V/v hỗ trợ đơn vị tư vấn quốc tế thực hiện Hợp phần 2 - Dự án WB5 UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
40 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
41 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
42 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
43 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
44 V/v Rà soát các nội dung liên quan đến kiến nghị, khiếu nại của ông Đoàn Quang Thạch UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/03/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
45 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
46 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
47 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
48 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
49 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
50 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
52 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
53 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
54 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
55 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
56 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
57 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
58 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
59 V/v Chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Dòng UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
60 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
61 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 27/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
62 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/03/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
63 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
64 V/v Chuyển đơn kiến nghị của Phan Tiến Tân UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
65 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 210 năm lỵ sở Quảng Trị và 30 năm lập lại TX Quảng Trị ; Kỷ niệm 10 năm thành lập TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
66 V/v Chuyển đơn của ông Hoàng Văn Nuôi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 05/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
67 V/v giải quyết kiến nghị của ông, bà Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Thuận, Trương Quang Tân, Nguyễn Thị Ga tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v giải quyết kiến nghị của bà Phạm Thị Lê tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
69 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thường tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
70 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
71 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
73 V/v chuyển đơn của nhân dân khu phố 4, phường 2, Đông Hà, Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
74 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v Phương án đầu tư xây dựng chợ Phường 5 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
77 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
78 V/v Chuyển đơn kiến nghị của bà Lê Thị Vân UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
79 V/v giải quyết đơn kiến nghị tập thể nhân dân Tổ 5 khu phố 8 phường 1 Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/11/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v tiếp tục báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII HĐND tỉnh UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 12/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
81 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
82 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà trên cơ sở sáp nhập sự nghiệp Khuyến công thuộc Phòng Kinh tế với Trung tâm Quản lý, phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
83 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
84 V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
85 V/v giải quyết đề nghị của công ty TNHH HaBiCo UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
86 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v Vị trí xây dựng Trung tâm bán và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/11/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
88 V/v Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động 83-CTHĐ/TU UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/11/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
89 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
90 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/11/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành chậm
91 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/11/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành chậm
92 V/v xử lý nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
93 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
94 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v Chuyển đơn thư khiếu nại của người dân khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/10/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
97 V/v Phương án di dời nhà ở để GPMB xây dựng công trình uyến tránh Quốc lộ 1 (đoạn điều chỉnh, bổ sung) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 11/10/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
98 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Lượng UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 11/10/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
99 v/v giải quyết kiến nghị của công dân (bà Nguyễn Thị Bình) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
100 v/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Xanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
101 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà về tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
102 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
103 v/v chuyển đơn (ông Nguyễn Phúc Luận) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v Xử lý hàng thủy sản tồn kho UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
105 V/v Ủy quyền một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu ẩm thực và chợ đêm phường 2, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
106 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
107 HỎA TỐC: V/v Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đông kênh N2 và khu dân cư Đông đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 21/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
108 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
109 V/v Đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện trên toàn tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
110 V/v Khảo sát, lập chủ trương đầu tư Khu đô thị phía Đông đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
111 V/v Khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án khu đô thị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
112 V/v đầu tư xây dựng chợ Phường 5, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
113 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
114 v/v chuyển đơn thư (bà Trần Thị Phượng) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
115 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Viện UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 17/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
116 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Lực UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
117 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
118 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp về phương án quy hoạch Cảng quân sự Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
119 V/v chuyển đơn thư UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
120 V/v đón tiếp Đoàn đại biểu Thành phố CayXon PhomViHan đến thăm, làm việc UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
121 V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến giá đất tái định cư UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
122 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Trần Phan Khánh Hoài tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/06/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
123 V/v Ủy quyền tổ chức thi tuyển công chức UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
124 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành chậm
125 V/v Khảo sát đầu tư chợ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 05/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
126 V/v Chủ trương thực hiện một số nội dung liên quan phục vụ khánh thành dự án Công viên thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
127 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
128 V/v Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án "Khu dân cư mới Phường 1 - thành phố Đông Hà" UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
129 Quyết định v/v bổ sung dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
130 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Nghĩa UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
131 V/v bồi thường hỗ trợ GPMB công trình đường Trường Chinh nối dài UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
132 V/v giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp đổi GCNQSD đất của ông Nguyễn Quốc Để UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
134 V/v triển khai thực hiện tuyến đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
135 V/v giải quyết kiến nghị của các hộ dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
136 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Xanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
138 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
139 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
140 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
141 V/v chuyển đơn thư UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
142 V/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thủy UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v chuyển đơn thư UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
144 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
145 V/v xử lý theo đơn của các hộ dân đường Nguyễn Trải nối dài, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 27/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân phường Đông Lễ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Mai Thức Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
148 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
149 V/v Mua tài sản gắn liền với đất UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
150 Chỉ đạo thực hiện phân cấp quản lý một số lĩnh vực kinh tế - xã hội cho thành phố Đông Hà (Mục 72 - Quý 2) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
151 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQQ-HĐND tỉnh về xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020 (Mục 36-Quý 1) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Từ Công Lẫu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
154 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hà tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 21/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
155 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Liễu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/07/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
156 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 16 - Trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Hà) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 21/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
157 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 15 - Trường hợp ông Từ Công Lẩu) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
158 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 1 - Trường hợp ông Nguyễn Phúc Luận) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v giải quyết đơn thư của ông Lê Phước Sơn, TP Đông Hà (Đã được gia hạn đến hết ngày 13/4/2018 theo Công văn số 1111/UBND-CN ngày 27/03/2018) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
160 V/v Hoàn thiện đề xuất "Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v Xử lý kiến nghị liên quan đến xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 18 Lê Lợi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
162 V/v Hỗ trợ tiền sử dụng đất UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/03/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
163 V/v chuyển đơn của ông Hoàng Viết Cương UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/03/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
164 V/v Chuyển đơn của bà Trương Thị Diễn UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
165 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
166 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
167 V/v giải quyết đơn thư của ông Lê Phước Sơn, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/03/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
168 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
169 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
170 Về việc chuyển đơn thư bà Nguyễn Thị Hòa UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/03/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
171 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
172 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Xanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v giải quyết kiến nghị của các hộ dân trú tại Khu phố 7 và Khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 11/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
175 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
176 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
177 V/v Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 27/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
178 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
179 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
180 V/v địa điểm xây dựng chợ phường 5, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/02/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
181 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
182 V/v giải quyết kiến nghị của bà Phan Thị Thanh UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/03/2018 Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
183 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý I - Nội dung 2) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 08/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
184 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
185 V/v chuẩn bị nội dung, địa điểm khảo sát đầu tư của Tập đoàn FLC UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 08/01/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
186 V/v thực hiện đấu nối hệ thống cống thoát nước vào Cầu bản và đấu nối đường dân sinh thuộc Dự án đường Trường Chính UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
187 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
188 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
190 Về việc khen thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 16/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
191 V/v giải quyết kiến nghị của bà Phan Thị Ái Thúy UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 11/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
192 V/v Giá giao đất tái định cư cho hộ gia đình có đất ở thu hồi để GPMB xây dựng công trình: Đường phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
193 Về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân ở đường Trương Chinh thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
194 V/v hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (Nội dung 1) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
195 V/v giải quyết khiếu nại của các ông Trương Văn Giáp, Trương Thanh Nam UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Xanh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
197 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Ân UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
198 Về việc thực hiện dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mêkông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 29/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
199 V/v Giải quyết kiến nghị của các hộ dân trú tại khu phố Tây Trì, phường 1; khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
200 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (ông Hoàng Văn Nuôi) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
201 Kê hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
202 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân Lê Văn Kha UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 05/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
203 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
204 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
205 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
206 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
207 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Tăng Tín UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
208 V/v giải quyết vướng mắc để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
209 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
210 Chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố, cụ thể hóa NQ số 26/NQ-TW UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
211 Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND tỉnh về xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
212 v/v giao đất xây dựng công trình sinh hoạt tôn giáo UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
213 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
214 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành chậm
215 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
216 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
217 V/v Tổ chức rà soát thực trạng và đề xuất hỗ trợ huyện Cam Lộ và 01 xã thuộc huyện Đakrông đạt chuẩn nông thôn mới UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
218 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành chậm
219 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
220 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
221 V/v Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Viêng UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành chậm
222 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
223 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành chậm
224 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành chậm
225 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
226 V/v Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Linh UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 09/11/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 25/10/2018 Hoàn thành chậm
227 Quyết định v/v bổ sung công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Nguyễn Thị Vân 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
228 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
229 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
230 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
231 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
232 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
233 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
234 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành chậm
235 V/v chuyển đơn thư của ông Nguyễn Đức Lộc UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
236 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành chậm
237 V/v giao đất xây dựng công trình sinh hoạt tôn giáo của Niệm Phật đường Krông Klang UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
238 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành chậm
239 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
240 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
241 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
242 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành chậm
243 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
244 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành chậm
245 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
246 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
247 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
248 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
249 V/v Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
250 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
251 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
252 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
253 V/v Thực hiện dự án trồng cây Mắc ca UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 04/03/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành chậm
254 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
255 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
256 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
257 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành chậm
258 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
259 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
260 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
261 Về việc giao đất xây dựng niệm phật đường Krông Klang UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/01/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành chậm
262 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
263 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
264 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
265 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
266 Kế hoa chj tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
267 V/v giao đất XD cơ sở tôn giáo của Giáo xứ Ba Lòng UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 05/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
268 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
269 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
270 Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 15/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
271 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
273 V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 13/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
274 Về việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
275 Về việc triển khai thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT 135 năm tài khóa 2016 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
276 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
277 V/v Rà soát kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
278 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính - Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
279 QĐ v/v phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương) UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
280 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
281 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
282 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
283 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
284 Quyết định v/v thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
285 Quyết định v/v thành lập trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp và Khuyến công huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
286 Quyết định v/v Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
287 V/v Chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
288 V/v đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
289 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
290 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
291 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
292 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
293 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
294 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
295 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành chậm
296 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
297 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
298 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
299 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
300 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
301 V/v Giao giải quyết các đề xuất của Công ty cổ phần Viet Divers UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
303 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
304 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
305 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
306 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
307 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
308 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
309 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
310 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
311 Đề án xây dựng đảo Cồn Cỏ thành một trong ba đỉnh tam giác du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - Đảo Cồn Cỏ (Mục 98 - Quý 3) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
312 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
313 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
314 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
315 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
316 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
317 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
318 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
319 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
320 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
321 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
322 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
323 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
324 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
325 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
326 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
327 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
328 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
329 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
330 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
331 V/v triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/03/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
332 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
333 V/v cung cấp tư liệu viết bài UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
334 V/v Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hoàn UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 14/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
335 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
336 V/v giải quyết kiến nghị cảu bà Trần Thị Lê, ông Trần Đình Lặng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
337 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
338 V/v giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Quyên tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
339 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
340 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
341 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
342 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
343 V/v Chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Nhượng UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
344 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
345 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
346 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Liễu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 23/11/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
347 V/v Thuê đất xây dựng phòng giao dịch La Ngà, Agribank Chi nhánh Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
348 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
349 Quyết định v/v thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
350 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
351 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
352 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
353 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
354 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn AE UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
355 V/v giải quyết khiếu nại của công dân (bà Lê Thị Thuộc) UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
356 Hỏa tốc: v/v rà soát, kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối thi công xây lắp: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 05/10/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành chậm
357 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
358 V/v Giải quyết khiếu nại của các chủ cơ sở kinh doanh chế biến thủy sản ở thị trấn Cửa Tùng UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
359 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
360 v/v tham dự làm việc với Đoàn Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
361 V/v Kiểm tra, trả lời đề nghị của công ty cổ phần Đầu tư Nông Lâm Nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
362 V/v Xử lý hàng thủy sản tồn kho UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
363 V/v Chủ trương bổ sung hạng mục thuộc công trình kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1). UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
364 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
365 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
366 V/v chuyển đơn thư của bà Nguyễn Thị Lạc UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
367 V/v Giải trình thực hiện công trình: Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vinh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 12/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
368 V/v Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thoa UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
369 V/v Chuyển đơn thưc của bà Nguyễn Thị Hường UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
370 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
371 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
372 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
373 V/v Đôn đốc tiếp tục thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 20/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
374 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
375 v/v giải quyết kiến nghị của ông Ngô Mại UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
376 V/v Nhận bàn giao đất và giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc sử dụng đất tại khu trung tâm Làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
377 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
378 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
379 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
380 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
381 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
382 V/v Gải quyết kiến nghị của công dân UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
383 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
384 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
385 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
386 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Lê, ông Trần Như Mạnh và ông Nguyễn Đinh Lặng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 21/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
387 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Trần Tâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
388 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 19 - Trường hợp ông Trần Tâm) UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
389 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 12 - Trường hợp ông Trần Như Mạnh) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 21/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
390 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra công tác GPMB Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá để đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/03/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
391 V/v Chuyển đơn thư của bà Lê Thị Liễu UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 06/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
392 V/v Xử lý đề nghị của UBND xã Vĩnh Hà UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
393 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
394 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
395 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
396 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
397 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Thắng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/03/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
398 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Xiêm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
399 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Huỳnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
400 V/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Xuân Khiêm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
401 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
402 V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Xây tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
403 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thuộc tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
404 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh Tùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
405 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
406 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
407 V/v giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Thủy tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
408 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
409 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
410 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
411 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
412 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
413 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
414 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
415 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
416 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
417 Kế hoạch thống nhất thực hiện phần mềm một cửa điện tử trên địa bàn bàn toàn tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
418 Về việc chuyển giao đất của các tổ chức về địa phương quản lý UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 11/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
419 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Thắng UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/04/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
420 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
421 V/v Giải quyết đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
422 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
423 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
424 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
425 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
426 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
427 Hỏa tốc: Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi khảo sát thực địa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt và Nhà máy sản xuất kính siêu mỏng của Công ty TNHH CFG Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
428 V/v Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế (đoạn tuyến qua địa bàn huyện Triệu Phong) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
429 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong về GPMB đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 27/02/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
430 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
431 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
432 V/v giải quyết kiến nghị của công dân thôn Trà Liên Đông UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
433 V/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Tâm Văn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
434 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
435 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch giao năm 2018 (Nội dung thứ 2) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 14/01/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
436 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
437 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
438 V/v Chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Dòng - Tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/12/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
439 V/v Chuyển đơn của 27 hộ dân ở xã Triệu Vân UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 31/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
440 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
441 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
442 V/v Thuê đất thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao 3 cấp UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
443 V/v điều chỉnh danh mục công trình xây dựng nông thôn mới do xã Triệu Sơn làm chủ đầu tư UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
444 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
445 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
446 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và khuyến công huyện Triệu Phong trên cơ sở sáp nhập sự nghiệp khuyến công thuộc phòng Kinh tế hạ tầng với Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
447 Quyết định v/v thành lập BQL DA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất BQL DA đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
448 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh, Trung tâm Thể dục thể thao và bộ phận sự nghiệp văn hóa, thông tin thuộc phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
449 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và khuyến công huyện Triệu Phong trên cơ sở sáp nhập sự nghiệp khuyến công thuộc phòng Kinh tế hạ tầng với Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
450 Quyết định v/v thành lập BQL DA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất BQL DA đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
451 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh, Trung tâm Thể dục thể thao và bộ phận sự nghiệp văn hóa, thông tin thuộc phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
452 V/v Giải quết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
453 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
454 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
455 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
456 V/v thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 18/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
457 V/v Xử lý sản phẩm thu được từ nạo vét công trình UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
458 V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 12/10/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
459 v/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Văn Tâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
460 V/v Quy hoạch đấu nối các tuyến đường của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong vào Quốc lộ 1 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
461 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
462 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
463 v/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Tâm Văn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành chậm
464 v/v chuyển đơn thư (bà Bùi Thị Trâm) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
465 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
466 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
467 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
468 V/v xử lý đơn, thư (bà Lê Thị Kim Anh) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
469 V/v Chuyển đơn thư của ông Võ Văn Nghi UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
470 V/v Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 8 hộ dân tại thôn Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
471 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Quang Phúc, Trương Công Vĩnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành chậm
472 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 2) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
473 V/v hỗ trợ lập phương án tổng thể giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp đa ngành của Công ty Daewon (Hàn Quốc) tại KKT Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 11/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
474 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và khôi phục sản xuất, đời sống cho nhân dân sau sự cố môi trường biển UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Nam Tiến UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
476 V/v xử lý đơn thư UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
477 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các địa phương về công tác GPMB công trình Đường Trung tâm dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
478 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
479 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
480 V/v điều chỉnh dự án Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Triệu Phong. UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
481 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
482 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
483 V/v giải quyết kiến nghị của công dân UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
484 V/v thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
485 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thăng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/201 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 21/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành chậm
486 V/v Tăng cường công tác quản lý quy hoạch cảng cá Cửa Việt UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
487 V/v bố trí mặt bằng di dời các hộ khai thác khai thác cát UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
488 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
489 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân Phùng Thị Dung UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
490 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
491 V/v xử lý đơn thư của bà Dương Thị Yến UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
492 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
493 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
494 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
495 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 11/04/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
496 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
497 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
498 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thăng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
499 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 13 - Trường hợp ông Nguyễn Văn Thăng) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
500 V/v hỗ trợ đơn vị tư vấn quốc tế thực hiện Hợp phần 2 - Dự án WB5 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
501 V/v Trả lời đơn kiến nghị của công dân về thực hiện chính sách hỗ trợ lại suất vốn vay theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
502 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
503 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
504 V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thăng UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
505 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
506 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
507 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
508 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
509 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
510 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
511 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
512 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
513 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
514 V/v giải phóng mặt bằng công trình cầu Thành Cổ và đường dẫn đoạn qua huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 05/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
515 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
516 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
517 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
518 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
519 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
520 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
521 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Võ Văn Thành đại diện cho các công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
522 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
523 Về việc vị trí xưởng đóng tàu và sửa chữa kết hợp hậu cần nghề cá Triệu An UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
524 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
525 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Mai UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
526 V/v Triển khai dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 05/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
527 V/v chuyển đơn khiếu nại của công dân UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
528 V/v giải quyết kiến nghị của công dân (ông Lê Văn Tuyền) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
529 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
530 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
531 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
532 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
533 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
534 V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Lan UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/03/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
535 V/v giải quyết đơn kiến nghị của công dân Lê Minh Hưng UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
536 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
537 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
538 V/v giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 14/03/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
539 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
540 V/V giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Quy Thiện UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
541 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
542 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
543 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
544 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Thành tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
545 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Sa tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
546 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
547 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
548 Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
549 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
550 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
551 V/v Giải quyết đề nghị cấp giấy CNQSD đất UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
552 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
553 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
554 V/v giải quyết đơn thư của bà Dương Thị Bốn UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
555 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
556 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
557 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
558 V/v chuyển đơn kiến nghị (ông Phan Đình Tiệm) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
559 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
560 v/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Thanh Ái tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
561 V/v Giải quyết vướng mắc để sửa chữa và xây dựng mới trạm bơm nước biển của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 27/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
562 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
563 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
564 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
565 V/v Sáp nhập thôn Tân Diên xã Hải Thọ UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
566 v/v giải quyết kiến nghị của bà Văn Thị Mười tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
567 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
568 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
569 V/v Bổ sung chi phí hạng mục GPMB vào tổng dự toán xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Hải Khê UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
570 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
571 V/v Áp dụng đơn giá tài sản phục vụ GPMB đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
572 V/v chuyển đơn thư của ông Ngô Văn Dảnh UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
573 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Mẫu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
574 V/v giải quyết kiến nghị của bà Dương Thị Bốn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
575 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 7) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
576 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 3) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
577 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các Sở, ngành và công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy về Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 04/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
578 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trương Phụng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
579 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các địa phương về công tác GPMB công trình Đường Trung tâm dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
580 V/V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hạnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/06/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
581 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
582 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
583 V/v giải quyết đơn thư của ông Phan Đình Cần UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
584 Hỏa tốc: V/v hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp - Khu đô thị tại Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 06/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
585 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
586 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
587 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
588 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành chậm
589 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
590 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
591 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
592 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
593 (HỎA TỐC) V/v chuẩn bị các thông số phục vụ việc phát triển dự án điện mặt trời của Tập đoàn ISE (Nhật Bản) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 16/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
594 V/v Giải quyết đơn thư UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
595 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
596 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
597 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
598 V/v Xử lý kiến nghị của công dân UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
599 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Lê Quang Cam (đại diện cho 13 người dân) tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 21/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
600 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 17 - Trường hợp ông Lê Quang Cam) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 21/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
601 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 14 - Trường hợp bà Phan Thị Thắm) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
602 V/v kiểm tra nội dung phản ánh trên Báo Công Luận UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 04/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
603 V/v xử lý đơn của ông Lê Vui UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
604 V/v tổ chức thi hành án dân sự UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/04/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
605 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
606 V/v Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa và Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
607 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
608 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
609 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Hải Lăng về công tác GPMB các Dự án trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
610 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
611 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
612 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
613 V/v giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
614 V/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Thanh Điệu và bà Nguyễn Thị Thương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
615 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
616 V/v đôn đốc tiếp tục thực hiện các kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII HĐND tỉnh UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
617 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
618 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
619 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
620 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
621 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
622 V/v giải quyết khiếu nại của công dân UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
623 V/v giải quyết khiếu nại của công dân UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
624 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
625 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
626 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
627 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
628 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
629 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
630 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
631 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
632 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
633 V/v Giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 14/03/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
634 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
635 V/v giải quyết đơn của công dân Nguyễn Văn Bình UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 22/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
636 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
637 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
638 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
639 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
640 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
641 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
642 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 25/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
643 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
644 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
645 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
646 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
647 V/v Giải quyết đề nghị của công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
648 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
649 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
650 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
651 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
652 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
653 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
654 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
655 V/v chủ trương thực hiện công tác GPMB dự án Phát triển các đô thi dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông trên địa bàn huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
656 V/v Giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phong UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
657 V/v giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Thành Bình tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
658 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 6) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
659 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Trần Thanh Liêm UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 09/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
660 V/v Xử lý kiến nghị của Nhà đầu tư UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
661 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
662 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
663 V/v Khảo sát đầu tư chợ UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 05/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
664 v/v giải quyết đề nghị của CTy TNHH MTV Tư vấn Nông lâm Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
665 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
666 V/v Giải quyết 04 dự án đầu tư tại Công viên Văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
667 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
668 V/v thực hiện lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất theo dự án tại thị trấn Khe Sanh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
669 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
670 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
671 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
672 V/v trả hồ sơ đề nghị xử phạt hành chính UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
673 V/v Kiểm tra, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân các xã Tân Long, Tân Thành, huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
674 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
675 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
676 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
677 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
678 Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9/7/1968-9/7/2018) (Mục 96 - Quý 3) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
679 Chỉ đạo thu hút đầu tư các nhà máy phong điện, thủy điện, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xử lý vướng mắc về đất đai cho các tổ chức thuê đầu tư vào nông nghiệp (Mục 73 - Quý 2) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
680 V/v Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 14/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
681 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
682 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
683 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
684 V/v Chủ trương thực hiện công tác GPMB dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công trên địa bàn huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
685 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
686 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
687 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
688 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
689 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
690 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
691 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
692 V/v xử lý đơn thư UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
693 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh về tình hình thực hiện dự án đầu tư trồng cây Mắc ca UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Thị Vân 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
694 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
695 V/v Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hướng Tân UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
696 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
697 V/v Hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
698 Về việc giải quyết đề nghị của công ty My Anh Khe Sanh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 16/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
699 V/v Bố trí công tác UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 12/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
700 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
701 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
702 V/v quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
703 Về việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
704 Quyết định Phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (đợt 1) cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 từ nguồn Ngân sách Trung ương UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 02/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
705 V/v tổ chức các hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 09/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
706 Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 04/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
707 QĐ v/v phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương) UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
708 V/v xử lý đơn thư (ông Hồ Văn Chiến) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
709 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
710 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
711 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
712 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
713 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
714 V/v Xử lý đơn thư của ông Lê Thanh An UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
715 v/v giải quyết kiến nghị của công dân (bà Nguyễn Thị Non) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/03/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
716 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
717 V/v xử lý hồ sơ thuê đất của Công ty Cổ phần phát triển quan hệ Việt Nhật UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
718 V/v xử lý đơn, thư UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
719 V/v Xử lý kiến nghị của ông Ngô Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 22/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
720 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
721 V/v Chuyển đơn của bà Trần Thị Tố UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
722 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
723 V/v Xử lý hồ sơ xin thuê đất của Công ty Cổ phần phát triển quan hệ Việt Nhật UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
724 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Phạm Duy Dược tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
725 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
726 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch giao năm 2018 (Nội dung thứ 2) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/01/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
727 V/v Chuyển đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diệu UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
728 Thông báo v/v Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà sỹ Đồng tại buổi họp giải quyết hàng thủy hải sản tồn kho bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (Thông báo này không gửi văn bản giấy các đơn vị lấy văn bản trên đường chuyền mạng) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
729 V/v điều chỉnh vốn sự nghiệp năm 2018 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Gio Quang. UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
730 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
731 V/v Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Thứ UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 21/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
732 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Phạm Thị Hồng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
733 Quyết định v/v Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
734 Quyết định v/v thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
735 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
736 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
737 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
738 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
739 V/v Chuyển đơn thư của ông Nguyễn Ngọc Thận UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
740 V/ Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thống Nhất UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 03/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
741 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
742 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
743 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
744 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của công dân Trần Ngọc Thanh Hải UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
745 V/v Chuyển đơn thư của ông Nguyễn Huy Hùng UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
746 v/v giải quyết kiến nghị của bà Phạm Thị Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
747 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
748 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
749 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
750 V/v Chương trình tiếp nhận dự án do tổ chức Caritas Úc tài trợ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
751 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
752 V/v Giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
753 V/v Xây dựng phương án quản lý, vận hành và khai thác Bến cá chợ Cửa Việt UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
754 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
755 V/v Chuyển đơn thư UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
756 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
757 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Mười UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
758 V/v Xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Tài UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 13/06/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
759 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
760 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
761 V/v giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Văn Hiền tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
762 V/v giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thắm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 21/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
763 V/v giải quyết kiến nghị của ông Ngô Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 21/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
764 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
765 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
766 V/v Chuyển đơn thư khiếu nại của bà Dương Thị Màu UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 26/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
767 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 04/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
768 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
769 V/v xem xét hỗ trợ khác UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
770 V/v trả đơn thư UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
771 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
772 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
773 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
774 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
775 V/v Công chức xin thôi việc sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
776 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
777 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
778 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
779 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
780 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Danh Tiến tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
781 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
782 V/v đôn đốc tiếp tục thực hiện các kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII HĐND tỉnh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
783 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành chậm
784 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
785 V/v Xử lý nội dung đề xuất của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 04/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
786 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
787 Về việc gia hạn giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan (V/v Chỉ đạo giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/01/2018 Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
788 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
789 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
790 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
791 Kế hoa chj tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
792 V/v Tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương cho Doanh nghiệp thuê đất UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 19/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
793 Về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
794 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
795 V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
796 Về việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mạch 2 đường dây 220Kv Đồng Hới - Đông Hà; Đông Hà - Huế UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
797 V/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2019) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
798 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
799 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
800 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
801 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
802 V/v Xử lý kiến nghị của 75 hộ dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
803 V/v Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà (đoạn qua địa bàn xã Gio Sơn, huyện Gio Linh) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
804 V/v Thực hiện dự án Kho xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
805 Chỉ đạo đầu tư xây dựng CSHT cụm CN Đông Gio Linh - Cửa Việt UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
806 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
807 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
808 V/v Xử lý hàng thủy sản tồn kho UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
809 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Luận UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
810 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
811 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
812 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
813 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
814 V/v Hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
815 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
816 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
817 Về việc hoàn thành GPMB tuyến đường nối QL1 đến Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và cải tạo các tuyến đường giao thông trong khu vực Nghĩa trang, dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 15/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
818 V/v hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (Nội dung 1) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
819 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
820 V/v Chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
821 Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 15/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
822 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp triển khai chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở (giai đoạn 2) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
823 V/v đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
824 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
825 V/v quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
826 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 22/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
827 V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 13/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
828 V/v thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
829 V/v khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác khắc phục sự cố môi trường biển (Tại mục 6) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
830 Về việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 14/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
831 Về việc hoàn thành báo cáo quyết toán tiểu dự án GPMG công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị, theo hình thức hợp đồng BOT UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
832 V/v Tăng cường quản lý, vận chuyển giết mổ động vật đảm bảo an toàn thực phẩm UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 02/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
833 Giao các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại cuộc họp giao ban xử lý công tác UBND tỉnh ( ngày 05/5/2017) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 13/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
834 Quyết định về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 23/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
835 V/v Rà soát kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
836 Kế hoạch triển khai các hoạt động tăng cường công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
837 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi kiểm tra nâng cấp tuyến đường nội bộ trong khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
838 QĐ Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
839 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính - Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
840 Hỏa tốc: V/v tiếp tục triển khai công tác khắc phục sự cố môi trường biển (Tại mục 3 của Công văn) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
841 Về việc chuyển giao đất của các tổ chức về địa phương quản lý UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 11/03/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
842 V/v Quy hoạch khu chức năng Bến cá Cửa Việt UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 22/02/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
843 V/v đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/02/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
844 V/v Ổn định phát triển chăn nuôi lợn UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 17/01/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
845 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng công trình: Đường vào di tích đình làng Hà Thượng (giai đoạn 2) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/01/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
846 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
847 V/v giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Trúc Kinh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
848 V/v Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà (đoạn tuyến qua địa bàn xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
849 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Hồng UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 08/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
850 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
851 V/v Giải quyết kiến nghị về Hợp đồng lao động tại các đơn vị Trường học thuộc huyện Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
852 V/v cho phép nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 21/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
853 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
854 V/v Tổ chức rà soát thực trạng và đề xuất hỗ trợ huyện Cam Lộ và 01 xã thuộc huyện Đakrông đạt chuẩn nông thôn mới UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
855 V/v giải quyết kiến nghị của ông Hồ Thỏn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
856 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
857 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
858 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
859 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
860 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
861 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
862 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
863 V/v điều chỉnh danh mục công trình xây dựng nông thôn mới do xã Cam Thành làm chủ đầu tư UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
864 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
865 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
866 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
867 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
868 V/v xử lý đơn, thư (ông Đào Xuân Thịnh) UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
869 v/v giải phóng mặt bằng thực hiện dự án UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
870 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
871 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
872 HỎA TỐC V/v khảo sát thực địa và cung cấp thông tin liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
873 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
874 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
875 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
876 V/v giải quyết kiến nghị của các hộ dân thôn Mỹ Hòa, xã Cam An, huyện Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
877 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
878 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
879 V/v chuyển đơn thư UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
880 V/v chuyển đơn thư của ông Lê Đức Huệ UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
881 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
882 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
883 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
884 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
885 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
886 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
887 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
888 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
889 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
890 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
891 V/v rà soát các nội dung liên quan đến kiến nghị của bà Hà Thị Quỳnh Lan UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/03/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
892 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
893 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
894 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
895 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
896 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
897 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
898 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
899 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
900 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
901 Kế hoa chj tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
902 V/v Chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
903 Kế hoạch v/v triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 01/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
904 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
905 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
906 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
907 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
908 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
909 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của bà Trần Thị Tố Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
910 V/v Triển khai Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 27/02/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
911 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Thanh tra tỉnh Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
912 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Đức Nhương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/03/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
913 V/v giải quyết đơn của công dân Trịnh Thị Lựu Thanh tra tỉnh Có thời hạn 22/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
914 V/v Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thuộc Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
915 V/v Đề xuất xử lý đơn của công dân do Văn phòng Chính phủ chuyển Thanh tra tỉnh Có thời hạn 13/02/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
916 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
917 V/v Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Đoan Hương Thanh tra tỉnh Có thời hạn 11/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 05/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
918 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
919 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
920 V/v thanh tra tỉnh tham gia phiếu khảo sát của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
921 V/v Xây dựng dự thảo báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị Thanh tra tỉnh Có thời hạn 04/12/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
922 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Kê Thanh tra tỉnh Có thời hạn 28/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành chậm
923 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Thanh tra tỉnh Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
924 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
925 V/v Đề xuất xử lý đơn của công dân do Văn phòng Chính phủ chuyển Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
926 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Xuân Chiêu Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
928 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành chậm
929 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
930 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
931 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
932 v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
933 Quyết định v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại lần hai Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
934 V/v Chuyển đơn thư của ông Nguyễn Văn Thạnh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
935 V/v Giải quyết vướng mắc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Xuân Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
936 V/v Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII (Báo cáo mục 9) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
937 V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực QLNN của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
938 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
939 V/v Tham gia hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Thanh tra tỉnh Có thời hạn 04/09/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 21/08/2018 Hoàn thành chậm
940 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
941 V/v kiểm tra, kết luận vụ việc Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
942 V/v chuyển đơn thư của bà Hoàng Thị Thúy Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
943 V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 04/08/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
944 V/v Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/08/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/07/2018 Hoàn thành chậm
945 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
946 Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
947 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Phong Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
948 V/v Báo cáo thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/06/2018 Hoàn thành chậm
949 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 09/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
950 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
951 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Văn Hiền, Đoàn Văn Thuận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 30/06/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
952 V/v soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đối với doanh nghiệp Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
953 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 21/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
954 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
955 V/v Công khai quyết định giải quyết khiếu nại ( lần 2) bà Hồ Thị Xuân Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
956 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
957 V/v Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
958 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thoa Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
959 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành chậm
960 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
961 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND tỉnh Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/05/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
962 Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 102) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
963 Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 102) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
964 Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 101) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
965 Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 101) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
966 Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 100) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
967 Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 100) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
968 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 99) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
969 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 99) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
970 Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2017 theo hướng: Thanh tra tỉnh làm đầu mối các cuộc thanh kiểm tra của tỉnh (Mục 68 - Quý 2) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
971 Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh tồn động kéo dài của công dân (Mục 67 - Quý 2) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
972 (Hỏa tốc) V/v cử công chức tiếp nhận tài khoản và mật khẩu sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
973 V/v sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
974 V/v đề xuất xử lý đơn của công dân do Văn phòng Chính phủ chuyển Thanh tra tỉnh Có thời hạn 28/02/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
975 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
976 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/02/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
977 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
978 V/v thống kê kết quả bảo vệ người dân chống suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
979 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành chậm
980 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
981 V/v Rà soát quá trình giải quyết hỗ trợ nhà nứt đối với hộ ông Trình Minh Viên và bà Đặng Thị Lệ Dung, thị xã Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
982 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
983 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
984 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
985 V/v báo cáo việc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
986 V/v Xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Đức Nhương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
987 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
988 V/v Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
989 Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân. (Các quý còn lại trong năm) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
990 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
991 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
992 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
993 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN theo yêu cầu của Ban chỉ đạo TW về PCTN Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
994 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
995 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
996 Về việc góp ý dự thảo Đề án Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
997 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2021 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
998 Về việc giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Quốc Việt tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Trọng Nhân Tổng hợp TDCĐ 05/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
999 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1000 V/v Rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án mở rộng QL1A năm 1990 và thực hiện các thủ tục chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 02/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1001 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1002 V/v Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 22/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1003 V/v thanh tra quản lý, sử dụng đất theo Kế hoạch số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1004 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP) và Chương trình hành động số 56-CTHĐ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1005 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Ba Thanh tra tỉnh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1006 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1007 V/v Tham mưu xử lý đơn khiếu nại của ông Trình Minh Viên và bà Đặng Thị Lệ Dung Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1008 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính - Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1009 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trình Minh Viên và vợ là bà Đặng Thị Lệ Dung, thị xã Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 27/03/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1010 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân Phạm Quốc Ánh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/02/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1011 V/v Đề nghị đánh giá 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Sở Y tế Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1012 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Y tế Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1013 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII Sở Y tế Có thời hạn 18/02/2019 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành chậm
1014 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1015 Triển khai thực hiện NQ 20/NQ-TW của BCH khóa XII về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Sở Y tế Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1016 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo nhanh 3 ngày tết) Sở Y tế Có thời hạn 07/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1017 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Y tế Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1018 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Y tế Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1019 V/v Rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Linh Sở Y tế Có thời hạn 10/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1020 V/v Tổ chức Hội nghị phát triển Website trao đổi thông tin giữa Quảng Trị - Salavankhet - Mukdahan. Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1021 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Y tế Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
1022 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1023 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1024 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Y tế Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1025 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Y tế Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1026 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1027 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Y tế Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1028 Kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1029 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 110-CTHĐ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI về công tác dân số trong tình hình mới Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1030 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 111-CTHĐ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1031 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế Sở Y tế Có thời hạn 23/09/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành chậm
1032 V/v Chương trình sức khỏe Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1033 V/v Tổ chức Hội nghị thường niên với 3 Sở Y tế: Savannakhet, Salavan/Lào và Mukdahan/ Thái Lan Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1034 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (Báo cáo trong dịp lễ) Sở Y tế Có thời hạn 04/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1035 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Y tế Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1036 V/v Góp ý kiến Dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị về Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Sở Y tế Có thời hạn 19/08/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành chậm
1037 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Y tế Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1038 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Y tế Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành chậm
1039 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri Sở Y tế Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành chậm
1040 V/v Tham mưu báo cáo Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1041 V/v Công ty Daewon (Hàn Quốc) thực hiện chương trình khám mắt thiện nguyện, miễn phí Sở Y tế Có thời hạn 21/07/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành chậm
1042 Kế hoạch v/v lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1043 V/v xử lý tài sản Dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng khi kết thúc Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1044 V/v Sơ kết thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1045 Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1046 V/v Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác tại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1047 Hỏa tốc: V/v lấy ý kiến về Báo cáo công tác xây dựng chế độ, định mức bồi thường, hỗ trợ và kết quả kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển Sở Y tế Có thời hạn 29/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Hoàn thành chậm
1048 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1049 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1050 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Dự án bệnh viện Y học cổ truyền Sở Y tế Có thời hạn 14/05/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành chậm
1051 V/v Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế Sở Y tế Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1052 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển Sở Y tế Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành chậm
1053 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Y tế Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1054 V/v Tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Sở Y tế Có thời hạn 02/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành chậm
1055 V/v giao đất xây dựng Trạm kiểm dịch y tế Cửa Việt Sở Y tế Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1056 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Y tế Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
1057 Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm theo Nghị quyết TW 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 43/QH14/2017 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 76) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1058 Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm theo Nghị quyết TW 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 43/QH14/2017 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 76) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1059 Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế, khuyến khích phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, mở rộng các hình thức chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng. Chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 75) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1060 Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế, khuyến khích phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, mở rộng các hình thức chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng. Chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 75) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1061 Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 74) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1062 Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 74) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1063 Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm thuốc, thực phẩm chức năng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 73) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1064 Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm thuốc, thực phẩm chức năng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 73) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1065 Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 72) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1066 Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 72) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1067 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; củng cố và phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế; đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng; củng cố và phát triển hệ thống khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến trong lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật và chăm sóc người bệnh toàn diện.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 71) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1068 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; củng cố và phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế; đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng; củng cố và phát triển hệ thống khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến trong lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật và chăm sóc người bệnh toàn diện.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 71) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1069 Tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 70) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1070 Tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 70) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1071 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1072 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1073 Thẩm tra công tác duy trì bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, các cơ sở y tế cuối năm (Mục 114 - Quý 4) Sở Y tế Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1074 Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống bão lụt, bảo đảm đủ thuốc, hóa chất các phương tiện ứng phó thiên tai, thảm họa (Mục 99 - Quý 3) Sở Y tế Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1075 Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới (Mục 75 - Quý 2) Sở Y tế Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1076 V/v Đánh giá tài chính cho an ninh y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1077 V/v chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và ma túy, mại dâm Sở Y tế Có thời hạn 28/03/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành chậm
1078 Kế hoạch phòng chống Lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1079 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (Báo cáo nhanh 3 ngày Tết) Sở Y tế Có thời hạn 18/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
1080 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Y tế Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
1081 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Y tế Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1082 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý I - Nội dung 3) Sở Y tế Có thời hạn 09/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
1083 Về việc tham gia ý kiến Sở Y tế Có thời hạn 21/01/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1084 V/v Tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1085 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1086 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
1087 V/v Kết quả Sở Y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1088 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1089 V/v thực hiện Đề án truyền thông và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1090 V/v tiếp nhận Chương trình "Khám sức khỏe cho người nghèo năm 2019" của Qũy Thiện Tâm Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1091 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 30/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1092 Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1093 V/v bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1094 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Y tế Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1095 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Y tế Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1096 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Y tế Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1097 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Y tế Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1098 V/v triển khai thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1099 V/v tăng cường nguồn lực, đa dạng hóa hình thức truyền thông về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1100 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại Hội nghị tổng kết công tác vệ sinh an toàn an toàn thực phẩm năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1101 V/v Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác an toàn thực phẩm Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1102 Chỉ đạo triển khai công tác y tế phòng, chống bão lụt, bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, các phương tiện ứng phó thiên tai, thảm họa. Sở Y tế Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1103 Triển khai Thực hiện NQ 20-NQ/TƯ của BCH TW khóa XII, Chương trình hành động 111-CTHĐ/TU của Tỉnh Ủy và Kế hoạch 4078/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Sở Y tế Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1104 V/v Tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1105 V/v Báo cáo phục vụ công tác giám sát của Quốc hội Sở Y tế Có thời hạn 29/04/2019 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1106 Kế hoạch triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Không gửi văn bản giấy, đề nghị các đơn vị lấy trên mạng) Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1107 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1108 V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vùng DTTS và hộ nghèo thuộc gia đình chính sách khó khăn Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1109 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC Sở Y tế Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1110 V/v thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHYT Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1111 V/v thực hiện kết luận 1407/KL-UBVDDXH ngày 07/8/2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1112 V/v chi trả chênh lệch học phí đào tạo bác sỹ, dược sỹ các Trường dân lập Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1113 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thức về xử lý một số vướng mắc trong công tác của ngành Y tế địa phương Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1114 V/v Triển khai Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1115 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Y tế Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1116 V/v Giải quyết khiếu nại của các chủ cơ sở kinh doanh chế biến thủy sản ở thị trấn Cửa Tùng Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1117 V/v Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1118 V/v Kế hoạch mua thẻ BHYT và hỗ trợ chi phí chi trả bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ BHYT Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1119 V/v hoàn trả bằng tốt nghiệp cho Bác sỹ đào tạo theo chế độ cử tuyển, Bác sỹ đào tạo theo địa chỉ sử dụng Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 08/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1120 V/v Nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên cử tuyển, hợp đồng Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1121 V/v tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền Sở Y tế Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 26/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1122 V/v Mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế vượt số lượng kế hoạch năm 2017-2018 phục vụ trong trường hợp cấp cứu của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1123 V/v mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế vượt số lượng kế hoạch năm 2017-2018 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1124 V/v Cung cấp danh mục các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1125 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chóng bệnh ung thư, tim mạch, đái thóa đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2025 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1126 V/v Nâng cấp máy chụp X.quang tại các cơ sở y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1127 V/v Báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực Y tế phục vụ tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1128 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1129 Kế hoạch hành động về dinh dưỡng của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1130 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1131 V/v Quản lý bệnh không lây nhiễm Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1132 Kế hoạch thực hiện đề án: Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại tỉnh Quảng rị, giai đoạn 2017-2020 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1133 Về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1134 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Trị Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1135 Về việc tham mưu thực hiện chương trình hành động của Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1136 V/v tham mưu thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mai dâm Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1137 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1138 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Y tế Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1139 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh 11 tháng năm 2017 Sở Y tế Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 12/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1140 Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu chính sách quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1141 V/v mua vật tư y tế không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017-2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 05/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1142 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1143 v/v Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1144 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/10/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1145 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Cam Lộ về kế hoạch phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1146 V/v mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư y tế can thiệp nội mạch (DSA) không trúng thầu năm 2017-2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 19/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1147 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1148 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1149 Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dược liệu Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1150 V/v thực hiện Kết luận của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1151 Các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Trần Hồng Hạnh 28/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1152 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 09/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1153 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 09/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1154 V/v báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư Sở Xây dựng Có thời hạn 19/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1155 V/v Thực hiện nhiệm vụ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà ở (số 25 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà) Sở Xây dựng Có thời hạn 06/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1156 V/v Thống nhất vị trí xây dựng bải rác tập trung huyện Vĩnh Linh Sở Xây dựng Có thời hạn 14/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1157 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Ngọc Toàn Sở Xây dựng Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1158 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Xây dựng Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1159 V/v Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khoáng sản Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1160 V/v đề xuất giải quyết kiến nghị của Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 22/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1161 HỎA TỐC: V/v Cung cấp thông tin thực trạng nhân lực ngành Xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1162 V/v Thống nhất phân vùng cấp nước và nguồn nước thô cho Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1163 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với UBND huyện Cam Lộ và UBND huyện Đakrông về kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 Sở Xây dựng Có thời hạn 29/01/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1164 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1165 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Sở Xây dựng Có thời hạn 24/01/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1166 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1167 Chỉ đạo xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1168 V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Sở Xây dựng Có thời hạn 24/01/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1169 V/v dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Sở Xây dựng Có thời hạn 16/01/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/01/2019 Hoàn thành chậm
1170 V/v Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở Sở Xây dựng Có thời hạn 09/01/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành chậm
1171 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Xây dựng Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1172 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch giao năm 2018 (Nội dung thứ 2) Sở Xây dựng Có thời hạn 14/01/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1173 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1174 V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình: Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Sở Xây dựng Có thời hạn 25/12/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1175 V/v Báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1176 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành chậm
1177 V/v tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1178 V/v Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu Sở Xây dựng Có thời hạn 29/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1179 V/v Thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1180 V/v Báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Có thời hạn 27/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1181 V/v báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 14/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1182 V/v Địa điểm đầu tư dự án Khu dịch vụ và sản xuất rượu gạo Kim Long Giao Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1183 V/v Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 14/12/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1184 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Xây dựng Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1185 V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1186 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Sở Xây dựng Có thời hạn 25/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1187 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1188 V/v tiếp tục báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII HĐND tỉnh Sở Xây dựng Có thời hạn 12/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1189 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1190 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1191 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với Công ty TNHH CFG Quảng Trị về các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1192 V/v Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1193 v/v lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1194 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC Sở Xây dựng Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1195 V/v đôn đốc việc thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg Sở Xây dựng Có thời hạn 09/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1196 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020. Sở Xây dựng Có thời hạn 05/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1197 V/v thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1198 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Xây dựng Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1199 V/v hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1200 V/v tham mưu bổ sung hạng mục: Đường ống dẫn nước sau hệ thống xử lý nước thải thuộc công trình: Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Đakrông Sở Xây dựng Có thời hạn 15/11/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1201 V/v góp ý dự thảo tờ trình, dự thảo Quyết định, thuyết minh đề án nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025 Sở Xây dựng Có thời hạn 07/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1202 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Xây dựng Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1203 V/v Thực hiện tiến độ Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1204 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1205 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1206 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1207 V/v Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1208 V/v đề xuất phương án thiết kế kiến trúc hạng mục cầu giao thông kết hợp vận hành Đập ngăn mặn sông Hiếu Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1209 Về việc sử dụng nguồn dự phòng hạng mục công trình: Khắc phục CSHT huyện đảo Cồn Cỏ và Trụ sở hành chính huyện Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1210 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 19/10/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1211 v/v khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở Sở Xây dựng Có thời hạn 09/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1212 V/v Thực hiện hạng mục Lan can bờ hồ Công viên thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1213 v/v tham mưu điều chỉnh bổ sung hạng mục của công trình Trung tâm phát triển công nghệ sinh học Sở Xây dựng Có thời hạn 02/10/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1214 v/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Có thời hạn 29/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1215 V/v Thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1216 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1217 v/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Sở Xây dựng Có thời hạn 04/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1218 V/v Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 24/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1219 v/v thống kê, báo cáo thực trạng hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở Sở Xây dựng Có thời hạn 12/09/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1220 V/v Giải quyết đề nghị của Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/09/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1221 V/v Rà soát quy hoạch, đầu tư hệ thống cầu kết nối 2 bờ sông Hiếu, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Có thời hạn 24/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1222 V/v tham mưu giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân vốn Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1223 v/v giải quyết kiến nghị của bà Văn Thị Mười tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1224 v/v giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1225 V/v Thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1226 V/v Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo quyết định, Thuyết minh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Xây dựng Có thời hạn 16/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1227 V/v Báo cáo số liệu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 09/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1228 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Xây dựng Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1229 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1230 v/v xử lý liên quan đến xây dựng CHXD 18 Lê Lợi Sở Xây dựng Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1231 v/v lấy ý kiến Ủy viên UBND tỉnh về dự thảo văn bản QPPL Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1232 V/v Hỗ trợ chi phí tâm linh cho việc di dời lăng mộ Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1233 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1234 V/v Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 14/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1235 V/v Xây dựng đơn giá, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 09/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành chậm
1236 V/v đề xuất đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1237 V/v Tham mưu kéo dài thời gian thực hiện công trình: Xử lý, cải tại và phục hồi môi trường tồn lưu hoá chất BVTV tại Nông trường Tân Lâm Sở Xây dựng Có thời hạn 09/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành chậm
1238 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Xây dựng Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1239 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản Sở Xây dựng Có thời hạn 30/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1240 V/v Điều chỉnh Tổng Dự toán xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 29/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1241 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 30/07/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1242 Thông báo v/v ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp bàn giải pháp triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 10/7/2018 Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1243 V/v Chuyển các hồ sơ về đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sở Xây dựng Có thời hạn 26/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1244 V/v Chủ trương điều chỉnh mặt cắt ngang tuyến T1, đoạn Km0+422,45 - Km0+722,7 thuộc dự án Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cam Hiếu Sở Xây dựng Có thời hạn 23/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1245 V/v Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của huyện Vĩnh Linh Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1246 V/v Tham mưu điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Đakrông Sở Xây dựng Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1247 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 31/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1248 V/v đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1249 V/v giải quyết đề nghị của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam Sở Xây dựng Có thời hạn 05/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1250 V/v Tham mưu triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 28/06/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1251 V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Sở Xây dựng Có thời hạn 14/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1252 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về triển khai thực hiện Dự án đập ngăn mặn sông Hiếu Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1253 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc nghe báo cáo kinh nghiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1254 V/v giải quyết các khó khăn của Dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1255 V/v cung cấp thông tin, tài liệu Sở Xây dựng Có thời hạn 09/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1256 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc dự án BCC Sở Xây dựng Có thời hạn 17/06/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành chậm
1257 V/v báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng Sở Xây dựng Có thời hạn 21/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1258 V/v Hỗ trợ chấm dứt hoạt động Lò gạch nung thủ công của Hợp tác xã Hiền Dũng, huyện Vĩnh Linh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1259 v/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Kiến trúc Sở Xây dựng Có thời hạn 04/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1260 v/v báo cáo số liệu về dự toán chi phí dịch vụ thoát nước Sở Xây dựng Có thời hạn 14/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1261 V/v Bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra về xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1262 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Sở Xây dựng Có thời hạn 09/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1263 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1264 V/v đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định Sở Xây dựng Có thời hạn 06/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1265 V/v kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1266 Hỏa tốc: V/v tham dự Hội thảo triển khai thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1267 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1268 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đề án "Lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023" Sở Xây dựng Có thời hạn 30/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1269 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Có thời hạn 19/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1270 v/v chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1) Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1271 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng Sở Xây dựng Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1272 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1273 V/v rà soát, tập trung thực hiện dứt điểm việc hỗ trợ người có công về nhà ở Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1274 V/v thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1275 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Xây dựng Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1276 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Định mức chi phí xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 26/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1277 V/v Góp ý danh mục chế độ báo cáo định kỳ đề nghị giữ nguyên bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 19/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1278 V/v Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 (giai đoạn 2010-2016) Sở Xây dựng Có thời hạn 29/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1279 V/v Triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 1329/VPCP-KGVX ngày 06/02/2017 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1280 V/v Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1281 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Xây dựng Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1282 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Xây dựng Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1283 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Xây dựng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1284 Chỉ đạo hoàn thành Quy định phân công, phân cấp thực hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn thi công XD theo TT 04 của Bộ XD (Mục 103 - Quý 3) Sở Xây dựng Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1285 Chỉ đạo xây dựng Nhà ở công nhân ở xã hội (Mục 83 - Quý 2) Sở Xây dựng Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1286 Hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lavang, Hải Lăng. Xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 theo NQ 02 của Tỉnh ủy Quảng Trị (chuyển tiếp năm 2017) (Mục 54 - Quý 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1287 Chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã, quy hoạch phát triển đô thị cả bờ bắc và bờ nam, lấy cầu Cửa Việt làm trung tâm (Mục 18 - Quý 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1288 Chỉ đạo triển khai các quy hoạch về phát triển công nghiệp, xây dựng (QH cấp nước, QH xây dựng vùng tỉnh QT, QH phát triển VLXD...) (Mục 47 - Quý 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1289 V/v Báo cáo tình hình quản lý đầu tư phát triển nhà ở công vụ Sở Xây dựng Có thời hạn 14/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1290 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1291 V/v điều chỉnh kế hoạch thiết kế tuyến T4 dự án Xây dựng CSHT khu vực Bắc sông Hiếu Sở Xây dựng Có thời hạn 09/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1292 V/v chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1293 V/v Xử lý kiến nghị liên quan đến xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 18 Lê Lợi Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1294 V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư xã Hải Khê, huyện Hải Lăng Sở Xây dựng Có thời hạn 30/03/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1295 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Hải Lăng về công tác GPMB các Dự án trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/03/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1296 V/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Sở Xây dựng Có thời hạn 30/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1297 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Có thời hạn 08/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1298 Về việc thực hiện kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1299 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX ngày 11/7/2017 Sở Xây dựng Có thời hạn 27/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1300 V/v Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 13/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1301 V/v Sử dụng vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1302 V/v giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Ái tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1303 V/v Thanh toán KLHT cho Công ty TNHH Xât dựng Thống Nhất Sở Xây dựng Có thời hạn 06/02/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1304 V/v báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất Sở Xây dựng Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1305 V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Sở Xây dựng Có thời hạn 28/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1306 V/v Giải quyết đề nghị của doanh nghiệp về xây dựng tượng đài tại Nghĩa trang Công viên "Sơn Trang Vĩnh Hằng" Sở Xây dựng Có thời hạn 27/02/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1307 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1308 V/v thực hiện Kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Sở Xây dựng Có thời hạn 04/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1309 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1310 V/v giải quyết Đơn kiến nghị của các hộ dân khu phố 3, phường 2, TP Đông Hà Sở Xây dựng Có thời hạn 24/01/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1311 V/v nghiên cứu tình hình các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1312 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1313 V/v góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 15/01/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1314 V/v thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1315 V/v quy hoạch tổng thể khu vực Ngã Tư Sòng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1316 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1317 V/v cải thiện điểm số Chi phí không chính thức góp phần Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) Sở Xây dựng Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 01/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1318 V/v hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, vay vốn Ngân hàng Thế giới" Sở Xây dựng Có thời hạn 29/03/2019 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1319 Vv thực hiện nhiệm vụ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Số 01 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà) Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1320 V/v báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1321 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1322 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1323 V/v Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1324 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1325 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Xây dựng Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1326 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Xây dựng Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1327 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Xây dựng Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1328 V/v cung cấp thông tin liên quan đến chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn với khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1329 V/v hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1330 Tổ chức nghiên cứu quy hoạch thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã, lấy cầu Cửa Việt làm trung tâm, quy hoạch phát triển cả 2 bờ Bắc Nam Quý II và III/2019 Sở Xây dựng Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1331 Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; Quy hoạch chung xây dựng đô thị La Vang Chỉ đạo xây dựng Nhà ở công nhân Sở Xây dựng Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1332 V/v quản lý chất lượng công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1333 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1334 V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vùng DTTS và hộ nghèo thuộc gia đình chính sách khó khăn Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1335 V/v tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1336 V/v phối hợp tổ chức giải xe đạp tranh Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1337 V/v triển khai công tác gia đình năm 2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1338 V/v bàn giao, tiếp nhận người làm việc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1339 V/v xây dựng khu di tích đường Hồ Chí Minh tại Khe Hó, Vĩnh Linh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 14/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1340 V/v rà soát để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1341 V/v Giao đất xuất phối phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ký ức Vĩ tuyến 17" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 06/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1342 V/v Tổ chức Hội thảo "Đánh thức tiềm năng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng biển Quảng Trị" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1343 V/v Tổ chức lấy ý kiến Đề án đặt tên,đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường thành phố Đông Hà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1344 V/v Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 14/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1345 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1346 Hỏa tốc: V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung tại Hội nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1347 V/v Đầu tư xây dựng dự án tái hiện lại sự kiện lịch sử 81 ngày đêm của "trận Thành Cổ Quảng Trị" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1348 V/v Báo cáo đề xuất các nội dung theo yêu cầu của Bộ VH, TT_DL Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1349 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - Mục 4) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1350 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1351 Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tuyên dương, khen thưởng các đơn vị văn hóa xuất sắc, các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2018. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1352 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo "Đánh thức tiềm năng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng biển Quảng Trị" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1353 V/v Giao góp ý đánh giá tác động và kế hoạch thực hiện Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 09/01/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1354 V/v Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/01/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1355 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1356 V/v Rà soát, tham mưu nội dung kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1357 V/v Góp ý dự thảo Đề án "Giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung gắn với thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 07/01/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành chậm
1358 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1359 V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1360 V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1361 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1362 V/v đầu tư tôn tạo và mở rộng đi tích lịch sử Chốt thép Long Quang Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1363 V/v Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Đakrông lần thứ II, năm 2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1364 V/v Góp ý vào dự thảo văn bản Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1365 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1366 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1367 V/v phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 14/11/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1368 V/v dừng ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1369 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1370 V/v Phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 09/11/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1371 V/v đề xuất vị trí và hỗ trợ dự án phục dựng Khu Di tích lịch sử căn cứ Dốc Miếu huyện Gio Linh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1372 V/v Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn thành phố Đông Hà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1373 Hỏa tốc: V/v hoàn thiện hồ sơ thẩm định khả năng trả nợ dự án " Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1374 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg và Quyết định số 88/QĐ-TTG của Thủ tường Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 09/11/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1375 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1376 V/v thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1377 V/v thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di tích Cảng quân sự Đông Hà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1378 Hỏa tốc: V/v giao góp ý về đề xuất đàm phán Hiệp định vay và các tài liệu liên quan đến đàm phán dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành chậm
1379 Hỏa tốc: V/v cung cấp hồ sơ thẩm định khả năng trả nợ dự án 'Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1380 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1381 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1382 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1383 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1384 V/v Tham gia chương trình ngày hội Việt - Lào tại tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1385 v/v nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển của Công ty TNHH Mạnh Cường Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 29/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1386 V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1387 V/v Xem xét đề xuất đầu tư du lịch của công ty cổ phần Thiên Tân Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1388 v/v báo cáo việc thi hành Pháp lệnh thư viện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 14/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1389 V/v góp ý dự thảo Luật thư viện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 07/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1390 v/v tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1391 v/v xây dựng đề án phần mềm quản lý nghiệp vụ thư viện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1392 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 29/8/2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1393 V/v Thanh lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch Tượng đài, tranh hoành tráng, đền tưởng niệm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1394 V/v Hỗ trợ cung cấp các thông tin, số liệu phục vụ nghiên cứu Đề án về du lịch vùng của các tỉnh duyên hải miền Trung Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1395 V/v Xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1396 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1397 Quyết định về việc thành lập Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 31/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1398 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 31/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1399 Quyết định về việc tổ chức lại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị thành Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 31/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1400 V/v Giao đề xuất kinh phí bảo tồn, chống xuống cấp di tích Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1401 V/v Điều chỉnh cơ chế tài chính của Báo cáo NCKT dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông MêKông mở rộng giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1402 V/v Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, TT và DL Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 14/09/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1403 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (Báo cáo trong dịp lễ) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 04/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1404 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1405 V/v Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 29/08/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 25/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1406 V/v Phối hợp chuẩn bị Dự án “Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện GMS, giai đoạn 2 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 25/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1407 v/v nghiên cứu đề tài Khoa học bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể các điệu hò Quảng Trị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1408 V/v tham gia Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1409 V/v Tham gia ý kiến thẩm định BCNCTKT dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông MêKông mở rộng giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 21/08/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1410 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1411 V/v Tổ chức các Ngày hội, giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng miền năm 2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1412 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1413 Thông báo ý kiến đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại cuộc họp về đề xuất chủ trương đầu tư các dự án phát triển du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1414 V/v Tổng hợp, báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/07/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1415 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1416 Thông báo v/v ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp bàn giải pháp triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 10/7/2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1417 V/v trang trí led đường phố, bảng điện tử tại TP Đông Hà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1418 V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1419 V/v thống kê và đề xuất phương án quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 21/07/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1420 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp về phương án quy hoạch Cảng quân sự Đông Hà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1421 V/v phối hợp xây dựng dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng MêKông mở rộng, giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1422 V/v điều chỉnh quy hoạch chung khu dịch vụ du lịch xã Vĩnh Thái Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1423 V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1424 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp về phương án gia cố, bảo tồn, chống xuống cấp di tích Trường Bồ Đề, thị xã Quảng Trị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1425 V/v triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1426 V/v xây dựng hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực GMS, giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1427 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình 2008-2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1428 V/v Bổ sung ngân hàng dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đông Hà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1429 V/ thực hiện Đề án " Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1430 v/v tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1431 V/v báo cáo hoạt động và giải pháp kiện toàn hệ thống thư viện công cộng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1432 V/v trang trí led đường phố, bảng điện tử tại TP Đông Hà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 09/06/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1433 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1434 V/v Đón tiếp khách thăm viếng Thành cổ Quảng Trị và NTLS vào buổi tối hàng ngày Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1435 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1436 Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1437 V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1438 V/v Phối hợp tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1439 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1440 V/v tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về PCBLGĐ năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1441 Hỏa tốc: V/v Phối hợp tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1442 Hỏa tốc: v/v xây dựng Đề án tổ chức Hội thảo về đoàn kết quốc tế tại tỉnh Quảng Trị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 03/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1443 V/v Hội Người cao tuổi tỉnh đề xuất kinh phí tham gia Đại hội Thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1444 V/v Đề xuất nghiên cứu đầu tư của Công ty VAIMEX LLC Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1445 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1446 V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1447 Thông báo ý kiến kết luận cảu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1448 V/v Tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 02/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1449 V/v báo cáo giải trình việc đề xuất sửa đổi Quy chế giải thưởng VHNT Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1450 V/v khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án tổ chức Ngày Hòa bình ở Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 27/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1451 V/v Hỗ trợ quảng bá trực quan sự kiện Festival Huế 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1452 V/v Giao tổ chức các hoạt động Lễ hội "Thống nhất non sông" năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1453 V/v Khen thưởng thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 04/05/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1454 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1455 Kế hoạch tổ chức các hoạt động vinh danh và tuyên truyền Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1456 V/v đề nghị tạo điều kiện quảng bá trực quan Festival Huế 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 10/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1457 Thực hiện xã hội hoá và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, nhất là ở cấp xã. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu du lịch biển gắn với tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 86) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1458 Thực hiện xã hội hoá và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, nhất là ở cấp xã. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu du lịch biển gắn với tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 86) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1459 Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 85) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1460 Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 85) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1461 Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tu bổ, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 84) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1462 Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tu bổ, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 84) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1463 Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các sự kiện quan trọng của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 83) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1464 Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các sự kiện quan trọng của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 83) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1465 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1466 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1467 Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu du lịch Cửa Tùng- Cửa Việt gắn với tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch. Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch hòa bình, phát triển văn hóa tâm linh. Tổ chức tốt dịch vụ bên ngoài Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, di tích Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và các khu, điểm du lịch.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.62) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1468 Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu du lịch Cửa Tùng- Cửa Việt gắn với tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch. Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch hòa bình, phát triển văn hóa tâm linh. Tổ chức tốt dịch vụ bên ngoài Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, di tích Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và các khu, điểm du lịch.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.62) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1469 Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch chi tiết các khu du lịch phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.61) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1470 Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch chi tiết các khu du lịch phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.61) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1471 Tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.60) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1472 Tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.60) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1473 Chỉ đạo Hội nghị Hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và truyền thông 03 tỉnh 03 nước Quảng Trị (Việt Nam) - Mukdahan (Thái Lan) - Savannakhet (Lào) lần thứ 14 tại Quảng Trị (Việt Nam) (Mục 112 - Quý 4) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1474 Tổ chức Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 02 /7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới (Mục 97 - Quý 3) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1475 Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo triển khai các hoạt động quảng bá, đầu tư xúc tiến du lịch (Mục 43 - Quý 1) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1476 Chỉ đạo tổ chức Lễ Khai mạc, bế mạc và các nội dung của Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (năm 2017-2018) (Mục 42 - Quý 1) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1477 V/v Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chấn chỉnh bản hiệu, bảng quảng cáo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1478 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 23/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành chậm
1479 V/v Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 07/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1480 V/v Phối hợp tuyên truyền, tổ chức đón Bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loài Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1481 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1482 V/v Lập biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ các di tích đặc biệt đường Hồ Chí Minh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/03/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1483 V/v Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao của địa phương Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1484 V/v Điều chỉnh quy mô dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1485 V/v triển khai mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1486 V/v Phối hợp chuẩn bị cho Lễ đón bằng UNESCO ghi danh DSVH PVT "Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1487 V/v xây dựng Đề án tổ chức ngày Hòa bình ở Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1488 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về Chiến lược biển VN đến năm 2020 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 26/03/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1489 V/v hỗ trợ tuyển sinh tài năng bóng đá trẻ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1490 Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 09/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1491 Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1492 V/v tăng cường công tác chỉ đạo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1493 V/v tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1494 Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1495 V/v Phối hợp tuyên truyền, tổ chức đón Bằng UNESSCO công nhận Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1496 V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ VH, TT_DL Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1497 Về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1498 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
1499 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1500 Về việc thực hiện thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1501 V/v thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1502 V/v thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch theo Quyết định số 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1503 V/v thực hiện Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1504 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý IV - Nội dung 1) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1505 V/v nghiên cứu xây dựng Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 14/12/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1506 V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1507 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1508 V/v chuẩn bị nội dung, địa điểm khảo sát đầu tư của Tập đoàn FLC Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 08/01/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1509 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1510 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1511 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển Du lịch năm 2018 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1512 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1513 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1514 V/v xem xét kiến nghị của UBND huyện đảo Cồn Cỏ đề nghị công nhận một số điểm di tích lịch sử Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1515 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1516 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) (Kế hoạch không gửi văn bản giấy) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1517 V/v phối hợp quảng bá đặc sản Việt Nam năm 2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1518 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1519 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1520 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1521 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1522 Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 (đề nghị các đơn vị lấy văn bản trên đường truyền, không gửi văn bản giấy) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1523 V/v Kết quả khảo sát tuyến du lịch qua cửa khẩu quốc tế La Lay Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 30/06/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1524 V/v Rà soát, tham mưu nội dung kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1525 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 2 - Mục 4) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 04/05/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1526 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 2 - Mục 3) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 19/05/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1527 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 2 - Mục 1) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 04/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1528 Chỉ đạo đăng cai tổ chức Hội nghị hợp tác về Thương mại, Đầu tư, Du lịch, Lao động và Truyền thông 3 tỉnh - 3 nước (Quảng Trị - Savannakhet - Mukdahan) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1529 Chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống giếng cổ Gio An Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1530 Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1531 Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển thể thao thành tích cao 2019-2026 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1532 Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh (01/7/1989-01/7/2019) - Quý II, III/2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1533 Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 100-CTHĐ/TU ngày 16/10/2014 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1534 Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh QT đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1535 Tổ chức "Lễ hội Thống nhất non sông -2019" - Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2019). Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1536 Chỉ đạo, định hướng xây dựng một số sản phẩm du lịch mới: tuyến phố Lễ hội (TX Quảng Trị), Khu du lịch Klu (huyện Đakrông), Hệ thống di tích Giếng cổ Gio An (huyện Gio Linh), Phố đi bộ - Chợ đêm (thành phố Đông Hà), du lịch đảo Cồn Cỏ… Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1537 Chỉ đạo xây dựng Đề án sưu tầm, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò Quảng Trị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1538 Chỉ đạo đầu tư nâng cấp, bảo tồn tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1539 Chỉ đạo triển khai dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1540 Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1541 Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt: “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh”; “Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải”. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1542 Chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ di tích cấp quốc gia một số điểm di tích trên huyện đảo Cồn Cỏ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1543 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Không gửi văn bản giấy, đề nghị các đơn vị lấy trên đường truyền mạng) Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1544 V/v Thực hiện đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" theo Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1545 V/v quyết toán công trình Quảng trường và Nhà VHTT tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1546 v/v giải quyết đơn kiến nghị của công dân (bà Hồ Thị Xuân) Sở Tư pháp Có thời hạn 22/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1547 V/v tham mưu trả lời đề nghị kết hôn đối với người đang bị tạm giam Sở Tư pháp Có thời hạn 25/02/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1548 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Tư pháp Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1549 V/v xem xét ban hành văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1550 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Tư pháp Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1551 V/v Tham gia ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1552 V/v Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1553 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Tư pháp Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1554 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Tư pháp Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1555 V/v Bãi bỏ nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1556 V/v Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Bộ Tư pháp Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1557 HỎA TỐC: V/v Báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 Sở Tư pháp Có thời hạn 24/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 20/12/2018 Hoàn thành chậm
1558 V/v Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định Tư pháp Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1559 V/v rà soát quy định xóa khoản tiền phát sinh do chậm nộp thuế Sở Tư pháp Có thời hạn 09/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1560 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Tư pháp Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1561 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Tư pháp Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1562 V/v Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2019 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1563 HỎA TỐC: V/v Hoàn chỉnh Đề án trình HĐND Sở Tư pháp Có thời hạn 15/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 14/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1564 V/v góp ý đối với dự thảo Nghị định Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1565 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Tư pháp Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1566 Hỏa tốc V/v đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Có thời hạn 08/11/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1567 V/v Tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử lý VPHC Sở Tư pháp Có thời hạn 14/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1568 V/v tập huấn chuyên sâu về xây dựng văn bản QPPL Sở Tư pháp Có thời hạn 08/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1569 V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Có thời hạn 12/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1570 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Tư pháp Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1571 V/v Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết năm 2019 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1572 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tư pháp Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1573 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Tư pháp Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1574 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1575 V/v Kiểm tra. xử lý văn bản theo chỉ đạo của Chính phủ Sở Tư pháp Có thời hạn 14/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1576 v/v rà soát quy định xóa khoản tiền phát sinh do chậm nộp thuế Sở Tư pháp Có thời hạn 29/09/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1577 v/v thông tin về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Sở Tư pháp Có thời hạn 29/09/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành chậm
1578 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Tư pháp Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1579 V/v Góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 15/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1580 V/v tổng kết thi hành Luật giám định tư pháp Sở Tư pháp Có thời hạn 19/09/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành chậm
1581 V/v Góp ý với dự thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1582 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Tư pháp Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1583 V/v đề xuất chủ trương soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp Có thời hạn 07/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1584 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa X) Sở Tư pháp Có thời hạn 29/08/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 22/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1585 Quyết định V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định mức phân bổ và mức chi phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1586 V/v Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1587 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Tư pháp Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1588 V/v góp ý dự thảo Thông tư Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1589 V/v Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1590 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 08/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1591 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 06/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1592 V/v Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Sở Tư pháp Có thời hạn 19/08/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 06/08/2018 Hoàn thành chậm
1593 V/v cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế Sở Tư pháp Có thời hạn 09/08/2018 Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1594 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Tư pháp Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1595 Kế hoạch triển khai Đề án "Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp" ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ/TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tình Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1596 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Có thời hạn 30/07/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1597 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1598 V/v góp ý dự thảo Nghị định Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1599 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV Sở Tư pháp Có thời hạn 24/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1600 V/v tham mưu báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 Sở Tư pháp Có thời hạn 09/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1601 V/v thỏa thuận hợp tác với Sở Tư pháp tỉnh Salavan - Lào Sở Tư pháp Có thời hạn 25/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1602 V/v góp ý dự thảo Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1603 V/v điều chỉnh thời gian xây dựng văn bản QPPL năm 218 Sở Tư pháp Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1604 V/v Đánh giá thực tiễn công tác giám định tư pháp Sở Tư pháp Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1605 V/v tổng kết, báo cáo về tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp Sở Tư pháp Có thời hạn 24/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành chậm
1606 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Tư pháp Có thời hạn 21/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1607 v/v hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ KCHTĐB, giải tỏa HLATĐB các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1608 v/v Đánh giá hậu quả, tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luật Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1609 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Tư pháp Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1610 V/v đề nghị điều chỉnh thời gian xây dựng văn bản QPPL năm 2018 Sở Tư pháp Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1611 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Tư pháp Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1612 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1613 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1614 Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 128) Sở Tư pháp Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1615 Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 128) Sở Tư pháp Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1616 Tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xây dựng, thực hiện đề án xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách và người nghèo bằng nhiều hình thức.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 98) Sở Tư pháp Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1617 Tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xây dựng, thực hiện đề án xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách và người nghèo bằng nhiều hình thức.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 98) Sở Tư pháp Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1618 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Tư pháp Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1619 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Tư pháp Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1620 Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh". Chỉ đạo triển khai thực hiện hệ thống hóa VB QPPL kỳ 2014-2018 (Mục 14 - Quý 1) Sở Tư pháp Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1621 Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2018 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1622 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kiểm tra, rà soát việc ban hành quyết định hành chính cá biệt năm 2018 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1623 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1624 Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1625 V/v rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản. Sở Tư pháp Có thời hạn 24/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1626 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1627 V/v Tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VB QPPL năm 2015 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1628 Về việc thời gian thuê cầu cảng số 1 Sở Tư pháp Có thời hạn 29/01/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
1629 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Tư pháp Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1630 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Tư pháp Có thời hạn 24/02/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1631 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Tư pháp Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1632 V/v rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh Sở Tư pháp Có thời hạn 14/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1633 Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1634 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1635 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Tư pháp Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1636 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Tư pháp Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1637 V/v thẩm định pháp lý dự thảo ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1638 Về việc lập đề nghị xây dựng quyết định năm 2018 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1639 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1640 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính - Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 Sở Tư pháp Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1641 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1642 V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1643 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Tư pháp Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1644 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Tư pháp Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1645 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Tư pháp Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1646 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Tư pháp Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1647 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1648 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa ban tỉnh năm 2019 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 31/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1649 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa ban tỉnh năm 2019 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 31/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1650 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2019 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1651 Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1652 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Có thời hạn 14/10/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1653 Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, chú trọng công tác kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp theo vụ việc ở các ngành, lĩnh vực Sở Tư pháp Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1654 Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1655 Chỉ đạo thực hiện thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1656 Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, chú trọng công tác kiện toàn đội ngũ Giám định viên tư pháp theo vụ việc ở các ngành, lĩnh vực Sở Tư pháp Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1657 Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1658 V/v Xây dựng, ban hành Quyết định QPPL năm 2019 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1659 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1660 Quyết định v/v Ban hành Đề án "đổi mới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1661 V/v triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1662 V/v thỏa thuận hợp tác với Sở Tư pháp tỉnh Salavan-Lào Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 30/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1663 Kế hoạch v/v triển khai Chỉ thị số 03/CT - TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1664 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1665 Kế hoạch v/v triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 01/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1666 Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 30/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1667 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1668 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Tư pháp Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1669 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2021 Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1670 Về việc tham dự Hội thảo tại Đà Nẵng Sở Tư pháp Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1671 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1672 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Tư pháp Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1673 V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1674 V/v Phối hợp tuyên truyền đối ngoại về tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 28/02/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1675 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1676 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - Mục 4) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1677 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1678 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1679 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành chậm
1680 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1681 Kế hoạch v/v Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1682 V/v Góp ý dự thảo đề án Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/12/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1683 V/v Báo cáo thực hiện đầu tư mua sắm sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNYY băng nguồn vốn NSNN Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1684 V/v Xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 07/01/2019 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1685 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1686 V/v Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1687 V/v Thực hiện nội dung về thông tin, truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1688 V/v Tham mưu triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1689 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1690 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1691 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1692 V/v làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 14/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1693 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1694 V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vùng DTTS và hộ nghèo thuộc gia đình chính sách khó khăn Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1695 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1696 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1697 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1698 V/v Sơ kết thực hiện Luật báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1699 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1700 V/v Đề nghị của Tạp chí Việt Nam Hội nhập Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 29/10/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1701 V/v Tham gia chương trình ngày hội Việt - Lào tại tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1702 V/v Tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1703 V/v Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1704 V/v Tham gia tuyên truyền đối ngoại trên Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1705 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 09/10/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1706 V/v Đề xuất việc tham gia chương trình Ngày hội Việt - Lào tại tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 04/10/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1707 V/v khảo sát triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1708 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1709 V/v phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1710 V/v đề xuất phối hợp công tác thông tin tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 17/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1711 V/v sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1712 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1713 V/v tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Nhóm III Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 30/08/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1714 V/v Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý III năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1715 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1716 V/v Đề xuất kinh phí Dự án Truyền thông và giảm nghèo bền vững về thông tin Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1717 V/v Tham mưu triển khai Đề án " Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, giai đoạn 2018-2020 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1718 V/v Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký chuyên dùng Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 04/08/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1719 V/v Xây dựng danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 04/08/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1720 V/v Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 29/07/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1721 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1722 V/v phối hợp cung cấp tư liệu tuyên truyền về ASEAN Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 21/07/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1723 V/v đánh giá tình hình trợ giúp người khuyết tật tiếp cận CNTT và TT Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1724 V/v Vận hành cơ sở dữ liệu địa chính bằng công nghệ điện toán đám mây Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 20/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1725 HỎA TỐC: V/v mời tham dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1726 V/v triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 09/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1727 Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1728 V/v Đề xuất phối hợp tổ chức Triển lãm tại Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 21/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1729 V/v Quảng bá chương trình Trường hè quốc tế về công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1730 V/v Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1731 V/v Ban hành mã định danh Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1732 V/v đề xuất tham gia đặc san Việt Nam - Singapore Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 03/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1733 V/v đề xuất tham gia đặc san Việt Nam - Nhật Bản Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 09/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1734 V/v Tuyên truyền, bình chọn thành phố Xanh Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1735 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1736 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1737 V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 05/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1738 V/v cung cấp số liệu Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1739 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1740 V/v triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực của khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 24/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1741 V/v rà soát và xác định cụ thể danh sách địa bàn hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất theo trạm phát sóng chính Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 22/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành chậm
1742 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1743 Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; tăng diện phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới các vùng sâu, vùng xa... Thực hiện tốt việc định hướng thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để phát huy hiệu quả tuyên truyền.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 127) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1744 Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; tăng diện phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới các vùng sâu, vùng xa... Thực hiện tốt việc định hướng thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để phát huy hiệu quả tuyên truyền.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 127) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1745 Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Ứng dụng CNTT để giảm dần thời gian, số lần trong một năm người dân phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 126) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1746 Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Ứng dụng CNTT để giảm dần thời gian, số lần trong một năm người dân phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 126) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1747 Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thực hiện ngầm hóa cáp thông tin; chỉnh trang, bó cáp viễn thông. Quản lý hạ tầng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đensavan; Cửa khẩu La Lay; xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông; lắp đặt, xây dựng trạm BTS.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 125) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1748 Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thực hiện ngầm hóa cáp thông tin; chỉnh trang, bó cáp viễn thông. Quản lý hạ tầng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đensavan; Cửa khẩu La Lay; xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông; lắp đặt, xây dựng trạm BTS.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 125) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1749 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôn; chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa tin sai sự thật. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 124) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1750 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôn; chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa tin sai sự thật. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 124) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1751 Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ..(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 103) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1752 Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ..(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 103) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1753 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1754 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1755 Chỉ đạo xây dựng Dự án lắp đặt các điểm truy nhập Internet không dây và dự án Xây dựng hệ thống truy cập Internet công cộng, đưa CNTT về nông thôn và xây dựng dự án đầu tư, nâng cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm BĐ-VHX phục vụ xây dựng nông thôn mới 2016-2020 tỉnh. Chỉ đạo triển khai dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (Mục 80 - Quý 2) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1756 Chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Mục 39-Quý 1) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1757 V/v Triển khai xây dựng trạm BTS thân thiện môi trường tại thành phổ Đông Hà Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1758 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1759 V/v thực hiện quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1760 V/v Liên kết, chia sẻ dữ liệu Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1761 V/v đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1762 Kế hoạch phòng chống Lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1763 V/v Danh sách tuyến đường chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 14/08/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1764 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1765 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1766 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 24/02/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1767 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1768 Về việc đề xuất nhiệm vụ trọng tâm về thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 17/01/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
1769 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1770 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
1771 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1772 Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 của tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 28/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1773 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1774 V/v Xây dựng Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 23/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1775 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1776 V/v kiểm tra hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1777 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 14/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1778 Về việc thực hiện quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 01/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1779 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1780 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 01/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
1781 V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
1782 Về việc triển khai dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
1783 V/v Triển khai, cung ứng dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch bưu chính công ích Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
1784 V/v thực hiện dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" trong năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1785 V/v tham mưu thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1786 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) (Kế hoạch không gửi văn bản giấy) Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1787 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 30/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1788 V/v Đặt trạm thu phát sóng di động mặt đất tại các cơ quan nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1789 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1790 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1791 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1792 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1793 Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1794 Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019 của tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1795 Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1796 Chỉ đạo đầu tư nâng cấp Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; Chỉ đạo thực hiện ban hành đơn giá về sản xuất chương trình truyền hình; Chỉ đạo đầu tư mua sắm thiết bị Triển lãm số hóa bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1797 Tiếp tục chỉ đạo triển khai Xây dựng mô hình đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030; Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1798 Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (chuyển tiếp năm 2018) Sở Thông tin và Truyền thông Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1799 V/v Thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1800 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1801 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1802 V/v Điều tra dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1803 V/v sử dụng bãi rác ở huyện Vĩnh Linh Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1804 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 27/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1805 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 29/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1806 V/v giải quyết đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 22/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1807 V/v thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 19/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1808 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1809 V/v xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác tạm xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1810 V/v thực hiện báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1811 V/v báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1812 V/v Đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1813 V/v Giải quyết đề nghị của UBND thành phố Đông Hà Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1814 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Nguyên Block Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 18/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1815 V/v Giải quyết đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 15/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1816 V/v cung cấp tư liệu viết bài Sở Tài nguyên và Môi trường Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1817 Quyết định v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần 2) Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 08/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1818 V/v Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 08/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1819 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Tân Việt Quang Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 14/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/03/2019 Hoàn thành chậm
1820 V/v Bổ sung quy hoạch, kế hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 08/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1821 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 12/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1822 V/v Báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậ và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1823 V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1824 V/v Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 27/02/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1825 V/v Giải quyết đề nghị của Trường Trưng Vương Sở Tài nguyên và Môi trường Có thời hạn 08/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1826 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ v