STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 V/v thỏa thuận vị trí bãi đổ vật liệu, dự án xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 03/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2 V/v thực hiện công tác GPMB DA Mạch 2 đường dây 220KV Đông Hà-Huế đoạn qua địa bàn thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
4 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
5 V/v đề nghị giải quyết vướng mắc của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
6 V/v đề nghị giải quyết vướng mắc của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 30/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
7 V/v xử lý đơn của bà Hoàng Thị Qúy trú tại khu phố 2, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
8 V/v điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất do UBND thị xã Quảng Trị làm chủ đầu tư UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
9 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
10 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
11 V/v bố trí trụ sở làm việc ngân hàng chính sách xã hội thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/08/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
12 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
13 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
14 V/v điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
15 v/v chuyển đơn của công dân UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
16 V/v đón đoàn sinh viên Trường Đại học Duke-Mỹ tại thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 05/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
17 Về việc luân chuyển giáo viên ngoại huyện UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 01/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
18 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
19 v/v chuyển đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Hồng) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
20 v/v chuyển đơn của công dân (ông Lê Hữu Dạc) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
21 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
22 v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
23 V/v Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Ngọ UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
24 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
25 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
26 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
27 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
28 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
29 V/v Xử lý kiến nghị của bà Phạm Thị Thành tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 22/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
30 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
31 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
32 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 210 năm lỵ sở Quảng Trị và 30 năm lập lại TX Quảng Trị ; Kỷ niệm 10 năm thành lập TP Đông Hà UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
33 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
34 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
35 V/v Chuyển đơn của ông Trương Ngọc Lịch UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
36 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
37 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ty tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
38 Quyết định v/v Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
39 Quyết định v/v Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
40 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
41 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
42 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
43 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
44 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
45 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
46 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
47 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
48 V/v Thảo thuận lập Quy hoạch xây dựng thị xã - Thành Cổ Quảng Trị trở thành phố Hòa Bình UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
49 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
50 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v Đầu tư một số dự án và tài trợ tại Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
52 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
53 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
54 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
55 V/v giải quyết kiến nghị của công dân UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
56 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
57 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
58 V/v Giải quyết đề nghị của UBND thị xã Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
59 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
60 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
61 V/v chuyển đơn của công dân UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
62 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
63 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
64 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
65 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
66 Chỉ đạo lập Đề án xây dựng TX Quảng Trị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3 trước năm 2020 (Mục 55 - Quý 1) UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
67 V/v hỗ trợ đơn vị tư vấn quốc tế thực hiện Hợp phần 2 - Dự án WB5 UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
68 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
69 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
70 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
71 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v Rà soát các nội dung liên quan đến kiến nghị, khiếu nại của ông Đoàn Quang Thạch UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/03/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
73 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
74 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
77 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
78 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
79 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
81 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND thị xã Quảng Trị Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
82 V/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
83 Hỏa tốc: V/v điều chỉnh kế hoạch vốn thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
84 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
85 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
86 V/v thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà và Đông Hà - Huế UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
87 V/v tích cực thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
88 V/v xử lý nội dung của ông Nguyễn Thanh Thái tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019. UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
89 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND thị xã Quảng Trị Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
90 V/v thực hiện dự án Nâng tiết diện đường dây 110KV Đông Hà - Lao Bảo UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 05/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
91 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
92 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (bà Lê Thị Diệu Thúy) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/12/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
93 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (bà Lê Thị Diệu Thúy) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/12/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
94 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Lê Xuân Lời UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v Xử lý nội dung của ông Nguyễn Thanh Hải tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 29/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Cúc UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
97 V/v Xử lý nội dung của ông Nguyễn Trợ buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
98 V/v đầu tư dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng sử dụng bóng cao áp bằng đèn Led trên địa bàn thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/10/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/10/2019 Hoàn thành chậm
99 V/v giải quyết kiến nghị của công dân (ô. Nguyễn Đức Hưng) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lâm Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
100 V/v xử lý nội dung của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
101 V/v xử lý nội dung của ông Nguyễn Văn Cường tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
102 V/v xử lý đơn phản ánh của các hộ kinh doanh tại chợ Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 29/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
103 V/v giải quyết đơn của công dân Trần Thị Di UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần phát triển Trường Sơn Đông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
105 v/v giải quyết kiến nghị của công dân (bà Trần Thị Năm) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/08/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
106 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành chậm
107 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 31/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
108 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
109 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
110 V/v giải quyết định kiến nghị của công dân UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
111 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/07/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
112 thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng tiết điện đường dây 110 KV Đông Hà - Lao Bảo UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành chậm
113 V/v Xử lý nội dung của ông Nguyễn Đức Nhương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/07/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
114 V/v Xử lý nội dung của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/07/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
115 V/v Chuyển đơn kiến nghị của bà Trần Thị Minh Tâm, trú tại khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/07/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 04/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
116 V/v thi hành án hành chính UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
117 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Nga tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/06/2019 Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương 31/05/2019 Hoàn thành chậm
118 V/v hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
119 V/v Chuyển đơn kiến nghị của bà Hoàng Tình UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
120 V/v chuẩn bị dung kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 21/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
121 V/v thiết kế cống dẫn nước qua đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 17/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành chậm
122 V/v đặt hàng sản phẩm dịch vụ công UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/06/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành chậm
123 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Nga tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/06/2019 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
124 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
125 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
126 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (bà Trần Thị Năm) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/05/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
127 V/v đặt tên đường phố UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
128 V/v xử lý đơn thư UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/05/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
129 V/v giải quyết kiến nghị của công dân (ông Nguyễn Phúc Luận) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/05/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
130 v/v chuyển đơn của công dân (bà Hoàng Thị Thiện) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/05/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
131 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Quốc tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/05/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 07/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
132 V/v chuyển đơn kiến nghị của ông Hồ Sỹ Lanh, trú tại số 130 Lê Duẩn khu phố 2 phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân tại khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 10/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
134 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các công trình thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông trên địa bàn thành phố Đông Hà (Nội dung ở mục 2.3) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/04/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/04/2019 Hoàn thành chậm
135 V/v giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Nhật Trinh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
136 V/v giải quyết kiến nghị của bà Trần Phan Khánh Hoài tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (ông Hoàng Văn Nuôi) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
138 Kê hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
139 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân Lê Văn Kha UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 05/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
140 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
141 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
142 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Tăng Tín UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v Chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Dòng UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
145 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 27/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/03/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
148 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
149 V/v Chuyển đơn kiến nghị của Phan Tiến Tân UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
150 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 210 năm lỵ sở Quảng Trị và 30 năm lập lại TX Quảng Trị ; Kỷ niệm 10 năm thành lập TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
151 V/v Chuyển đơn của ông Hoàng Văn Nuôi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 05/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v giải quyết kiến nghị của ông, bà Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Thuận, Trương Quang Tân, Nguyễn Thị Ga tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v giải quyết kiến nghị của bà Phạm Thị Lê tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
154 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thường tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
155 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
156 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
157 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
158 V/v chuyển đơn của nhân dân khu phố 4, phường 2, Đông Hà, Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
160 V/v Phương án đầu tư xây dựng chợ Phường 5 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
162 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
163 V/v Chuyển đơn kiến nghị của bà Lê Thị Vân UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
164 V/v giải quyết đơn kiến nghị tập thể nhân dân Tổ 5 khu phố 8 phường 1 Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/11/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
165 V/v tiếp tục báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII HĐND tỉnh UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 12/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
166 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
167 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà trên cơ sở sáp nhập sự nghiệp Khuyến công thuộc Phòng Kinh tế với Trung tâm Quản lý, phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
168 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
169 V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
170 V/v giải quyết đề nghị của công ty TNHH HaBiCo UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
171 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
172 V/v Vị trí xây dựng Trung tâm bán và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/11/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động 83-CTHĐ/TU UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/11/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
175 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/11/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành chậm
176 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/11/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành chậm
177 V/v xử lý nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
178 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
179 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
180 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
181 V/v Chuyển đơn thư khiếu nại của người dân khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/10/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
182 V/v Phương án di dời nhà ở để GPMB xây dựng công trình uyến tránh Quốc lộ 1 (đoạn điều chỉnh, bổ sung) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 11/10/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
183 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Lượng UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 11/10/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
184 v/v giải quyết kiến nghị của công dân (bà Nguyễn Thị Bình) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
185 v/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Xanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
186 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà về tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
187 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
188 v/v chuyển đơn (ông Nguyễn Phúc Luận) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v Xử lý hàng thủy sản tồn kho UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
190 V/v Ủy quyền một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu ẩm thực và chợ đêm phường 2, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
191 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
192 HỎA TỐC: V/v Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đông kênh N2 và khu dân cư Đông đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 21/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
193 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
194 V/v Đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện trên toàn tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
195 V/v Khảo sát, lập chủ trương đầu tư Khu đô thị phía Đông đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v Khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án khu đô thị UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
197 V/v đầu tư xây dựng chợ Phường 5, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
198 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
199 v/v chuyển đơn thư (bà Trần Thị Phượng) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
200 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Viện UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 17/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
201 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Lực UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
202 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
203 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp về phương án quy hoạch Cảng quân sự Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
204 V/v chuyển đơn thư UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
205 V/v đón tiếp Đoàn đại biểu Thành phố CayXon PhomViHan đến thăm, làm việc UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
206 V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến giá đất tái định cư UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
207 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Trần Phan Khánh Hoài tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/06/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
208 V/v Ủy quyền tổ chức thi tuyển công chức UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
209 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành chậm
210 V/v Khảo sát đầu tư chợ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 05/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
211 V/v Chủ trương thực hiện một số nội dung liên quan phục vụ khánh thành dự án Công viên thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
212 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
213 V/v Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án "Khu dân cư mới Phường 1 - thành phố Đông Hà" UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
214 Quyết định v/v bổ sung dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Nghĩa UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
216 V/v bồi thường hỗ trợ GPMB công trình đường Trường Chinh nối dài UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
217 V/v giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp đổi GCNQSD đất của ông Nguyễn Quốc Để UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
218 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
219 V/v triển khai thực hiện tuyến đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
220 V/v giải quyết kiến nghị của các hộ dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
221 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Xanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
222 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
223 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
224 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
225 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
226 V/v chuyển đơn thư UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 14/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
227 V/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thủy UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
228 V/v chuyển đơn thư UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 09/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
229 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
230 V/v xử lý theo đơn của các hộ dân đường Nguyễn Trải nối dài, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 27/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
231 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
232 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân phường Đông Lễ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Mai Thức Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
233 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
234 V/v Mua tài sản gắn liền với đất UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
235 Chỉ đạo thực hiện phân cấp quản lý một số lĩnh vực kinh tế - xã hội cho thành phố Đông Hà (Mục 72 - Quý 2) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
236 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQQ-HĐND tỉnh về xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020 (Mục 36-Quý 1) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
237 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Từ Công Lẫu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
238 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phúc Luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
239 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hà tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 21/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
240 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Liễu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/07/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
241 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 16 - Trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Hà) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 21/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
242 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 15 - Trường hợp ông Từ Công Lẩu) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
243 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 1 - Trường hợp ông Nguyễn Phúc Luận) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
244 V/v giải quyết đơn thư của ông Lê Phước Sơn, TP Đông Hà (Đã được gia hạn đến hết ngày 13/4/2018 theo Công văn số 1111/UBND-CN ngày 27/03/2018) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
245 V/v Hoàn thiện đề xuất "Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
246 V/v Xử lý kiến nghị liên quan đến xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 18 Lê Lợi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
247 V/v Hỗ trợ tiền sử dụng đất UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/03/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
248 V/v chuyển đơn của ông Hoàng Viết Cương UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/03/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
249 V/v Chuyển đơn của bà Trương Thị Diễn UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
250 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
251 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
252 V/v giải quyết đơn thư của ông Lê Phước Sơn, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/03/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
253 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
254 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
255 Về việc chuyển đơn thư bà Nguyễn Thị Hòa UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/03/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
256 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
257 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
258 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Xanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
259 V/v giải quyết kiến nghị của các hộ dân trú tại Khu phố 7 và Khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 11/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
260 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
261 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
262 V/v Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 27/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
263 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
264 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
265 V/v địa điểm xây dựng chợ phường 5, TP Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 04/02/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
266 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
267 V/v giải quyết kiến nghị của bà Phan Thị Thanh UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 31/03/2018 Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
268 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý I - Nội dung 2) UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 08/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
269 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
270 V/v chuẩn bị nội dung, địa điểm khảo sát đầu tư của Tập đoàn FLC UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 08/01/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
271 V/v thực hiện đấu nối hệ thống cống thoát nước vào Cầu bản và đấu nối đường dân sinh thuộc Dự án đường Trường Chính UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 13/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
273 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
274 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
275 Về việc khen thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 16/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
276 V/v giải quyết kiến nghị của bà Phan Thị Ái Thúy UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 11/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
277 V/v Giá giao đất tái định cư cho hộ gia đình có đất ở thu hồi để GPMB xây dựng công trình: Đường phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
278 Về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân ở đường Trương Chinh thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
279 V/v hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (Nội dung 1) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
280 V/v giải quyết khiếu nại của các ông Trương Văn Giáp, Trương Thanh Nam UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
281 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Xanh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
282 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Ân UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
283 Về việc thực hiện dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mêkông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 29/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
284 V/v Giải quyết kiến nghị của các hộ dân trú tại khu phố Tây Trì, phường 1; khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
285 V/v xử lý nội dung của bà Cao Thị Xuân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 29/12/2019 Lê Thị Minh Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
286 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
287 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (bà Phạm Thị Lê) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
288 V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình: Đường ven sông Hiếu, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 15/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
289 V/v ưu tiên bố trí tái định cư cho các công trình thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
290 V/v chuyển mục đích sử dụng đất UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
291 V/v tích cực thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
292 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Trường Sơn Đông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
293 V/v điều chỉnh vị trí, quy mô thực hiện dự án UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
294 V/v thực hiện dự án xây dựng Chợ và khu phố chợ phường 5, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
295 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
296 V/v xử lý nội dung của ông Nguyễn Đực Nhương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019. UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
297 V/v xử lý nội dung của ông Mai Thanh Quỳnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
298 V/v giải quyết kiến nghị của công dân Mai Thành Quỳnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
299 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
300 V/v giải quyết vướng mắc công tác GPMB, TĐC dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
301 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra công tác xây dựng cơ bản các dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà do UBND thành phố làm chủ đầu tư UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
302 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ Đại Phước Quang UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
303 V/v tháo dỡ hai mố cầu thuộc khu vực di tích Cầu sắt xóm Đò, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/07/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
304 V/v giao đất để NPĐ Thượng Nghĩa xây dựng công trình sinh hoạt tôn giáo UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/07/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
305 V/v bổ sung chỉ tiêu số người làm việc tại các đơn vị trường học công lập của UBND thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
306 V/v giải quyết đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và UBND thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 21/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
307 V/v khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư sân tập gofl và khu dịch vụ tại thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
308 V/v Bản nghi nhớ về chuyến công tác khảo sát Dự án "Phát triển đô thị tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu của các đô thị Đông Hà, Tuy Hòa và Quảng Ngãi" UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
309 V/v chủ trương chấm dứt hực hiện dự án Khu tái định cư Phường 3 thuộc dự án: cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
310 V/v Giải quyết kiến nghị của Công dân UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
311 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
312 v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
313 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
314 V/v giải quyết đề nghị của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 05/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
315 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các công trình thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông trên địa bàn thành phố Đông Hà (Nội dung ở mục 2.1 và 2.2) UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
316 V/v vị trí đầu tư xây dựng chợ phường 5 thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
317 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
318 V/v giải quyết vướng mắc để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
319 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
320 Chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố, cụ thể hóa NQ số 26/NQ-TW UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
321 Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND tỉnh về xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II vào năm 2020 UBND thành phố Đông Hà Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
322 v/v giao đất xây dựng công trình sinh hoạt tôn giáo UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
323 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND thành phố Đông Hà Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
324 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành chậm
325 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành chậm
326 V/v chuyển đơn của công dân UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/07/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
327 thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng tiết điện đường dây 110 KV Đông Hà - Lao Bảo UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
328 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
329 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành chậm
330 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành chậm
331 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành chậm
332 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
333 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
334 V/v Tổ chức rà soát thực trạng và đề xuất hỗ trợ huyện Cam Lộ và 01 xã thuộc huyện Đakrông đạt chuẩn nông thôn mới UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
335 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành chậm
336 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
337 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
338 V/v Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Viêng UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành chậm
339 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
340 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành chậm
341 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành chậm
342 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành chậm
343 V/v Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Linh UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 09/11/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 25/10/2018 Hoàn thành chậm
344 Quyết định v/v bổ sung công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Nguyễn Thị Vân 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
345 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
346 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
347 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
348 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
349 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
350 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
351 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành chậm
352 V/v chuyển đơn thư của ông Nguyễn Đức Lộc UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành chậm
353 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành chậm
354 V/v giao đất xây dựng công trình sinh hoạt tôn giáo của Niệm Phật đường Krông Klang UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
355 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành chậm
356 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
357 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
358 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
359 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành chậm
360 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
361 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành chậm
362 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
363 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
364 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
365 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
366 V/v Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
367 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
368 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
369 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
370 V/v Thực hiện dự án trồng cây Mắc ca UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 04/03/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành chậm
371 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
372 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
373 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
374 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành chậm
375 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
376 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
377 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
378 Về việc giao đất xây dựng niệm phật đường Krông Klang UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/01/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành chậm
379 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
380 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
381 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
382 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
383 Kế hoa chj tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
384 V/v giao đất XD cơ sở tôn giáo của Giáo xứ Ba Lòng UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 05/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
385 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
386 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
387 Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 15/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
388 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
389 V/v quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
390 V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 13/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
391 Về việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
392 Về việc triển khai thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT 135 năm tài khóa 2016 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 08/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
393 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
394 V/v Rà soát kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
395 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính - Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
396 QĐ v/v phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương) UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
397 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
398 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
399 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
400 V/v điều chuyển vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
401 V/v xử lý nội dung khiếu nại của ông Trịnh Quang Vũ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
402 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
403 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
404 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
405 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
406 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
407 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
408 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
409 Quyết định v/v thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
410 Quyết định v/v thành lập trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp và Khuyến công huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
411 Quyết định v/v Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Đakrông UBND huyện ĐaKrông Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
412 V/v Chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
413 V/v đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp UBND huyện ĐaKrông Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
414 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
415 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
416 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
417 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
418 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
419 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
420 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
421 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
422 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
423 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
424 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
425 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
426 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
427 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
428 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
429 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành chậm
430 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
431 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
432 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
433 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
434 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
435 V/v Giao giải quyết các đề xuất của Công ty cổ phần Viet Divers UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
436 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
437 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
438 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
439 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
440 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
441 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
442 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
443 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
444 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
445 Đề án xây dựng đảo Cồn Cỏ thành một trong ba đỉnh tam giác du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - Đảo Cồn Cỏ (Mục 98 - Quý 3) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
446 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
447 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
448 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
449 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
450 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
451 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
452 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
453 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
454 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
455 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
456 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện đảo Cồn Cỏ Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
457 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
458 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
459 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
460 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện đảo Cồn Cỏ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
461 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
462 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
463 V/v chuyển đơn, thư của bà Trần Thị Kiều UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
464 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
465 V/v Xử lý nội dung của bà Nguyễn Thị Thuyết tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/11/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
466 V/v điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất do UBND huyện Vĩnh Linh làm chủ đầu tư UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 06/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
467 V/v tích cực thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
468 V/v báo cáo, rà soát hồ sơ giao đất, cấp giấy CNQSD đất tại thị trấn Cửa Tùng UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
469 Hỏa tốc: V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cở sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
470 V/v tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình HĐND cấp xã, cấp huyện phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
471 V/v xử lý đơn, thư của bà Nguyễn Thị Hường UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 13/09/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
472 V/v giải quyết đề nghị của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đức Dũng UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 06/09/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
473 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
474 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v xử lý nội dung của các ông, bà Trần Thị Lê, Trần Đình Lặng, Hồ Sỹ Dưỡng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
476 V/v xử lý nội dung của bà Lê Thị Quyên đại diện 16 hộ dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019. UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/08/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
477 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Ngô Thị Thảo UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
478 V/v xử lý đơn thư của ông Phạm Đình Chiến UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
479 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành chậm
480 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
481 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
482 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Liễu UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
483 V/v Đẩy nhanh tiến độ cho nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục thuê đất UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 11/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
484 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Dục tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
485 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Liễu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/06/2019 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
486 V/v chuyển đơn (ông Trần Tâm) UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
487 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
488 V/v Chuyển đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Dạng UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
489 V/v Chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh đối với kiến nghị của ông Trần Văn Thắng, xã Vĩnh Hà UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/05/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
490 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
491 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trương Gia UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
492 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
493 v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
494 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Liễu UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
495 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
496 V/v Kinh phí đầu tư xây dựng công trình Bãi rác thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/05/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
497 V/v Giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
498 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Thắng UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/04/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
499 V/v triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/03/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
500 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
501 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
502 V/v Giải quyết đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
503 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
504 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
505 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
506 V/v cung cấp tư liệu viết bài UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
507 V/v Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hoàn UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 14/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
508 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
509 V/v giải quyết kiến nghị cảu bà Trần Thị Lê, ông Trần Đình Lặng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
510 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
511 V/v giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Quyên tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
512 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
513 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
514 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
515 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
516 V/v Chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Nhượng UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
517 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
518 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
519 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Liễu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 23/11/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
520 V/v Thuê đất xây dựng phòng giao dịch La Ngà, Agribank Chi nhánh Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
521 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
522 Quyết định v/v thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
523 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
524 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
525 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
526 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
527 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn AE UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
528 V/v giải quyết khiếu nại của công dân (bà Lê Thị Thuộc) UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
529 Hỏa tốc: v/v rà soát, kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối thi công xây lắp: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 05/10/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành chậm
530 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
531 V/v Giải quyết khiếu nại của các chủ cơ sở kinh doanh chế biến thủy sản ở thị trấn Cửa Tùng UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
532 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
533 v/v tham dự làm việc với Đoàn Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
534 V/v Kiểm tra, trả lời đề nghị của công ty cổ phần Đầu tư Nông Lâm Nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
535 V/v Xử lý hàng thủy sản tồn kho UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
536 V/v Chủ trương bổ sung hạng mục thuộc công trình kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1). UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
537 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
538 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
539 V/v chuyển đơn thư của bà Nguyễn Thị Lạc UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
540 V/v Giải trình thực hiện công trình: Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vinh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 12/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
541 V/v Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thoa UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
542 V/v Chuyển đơn thưc của bà Nguyễn Thị Hường UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
543 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
544 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
545 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
546 V/v Đôn đốc tiếp tục thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 20/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
547 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
548 v/v giải quyết kiến nghị của ông Ngô Mại UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
549 V/v Nhận bàn giao đất và giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc sử dụng đất tại khu trung tâm Làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
550 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
551 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
552 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
553 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
554 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
555 V/v Gải quyết kiến nghị của công dân UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
556 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
557 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
558 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
559 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Lê, ông Trần Như Mạnh và ông Nguyễn Đinh Lặng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 21/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
560 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Trần Tâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
561 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 19 - Trường hợp ông Trần Tâm) UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
562 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 12 - Trường hợp ông Trần Như Mạnh) UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 21/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
563 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra công tác GPMB Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá để đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 31/03/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
564 V/v Chuyển đơn thư của bà Lê Thị Liễu UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 06/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
565 V/v Xử lý đề nghị của UBND xã Vĩnh Hà UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
566 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
567 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
568 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
569 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
570 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Thắng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 24/03/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
571 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Xiêm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
572 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Huỳnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
573 V/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Xuân Khiêm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
574 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
575 V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Xây tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
576 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thuộc tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
577 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh Tùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
578 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
579 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
580 V/v giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Thủy tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
581 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
582 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
583 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
584 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
585 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
586 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
587 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
588 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
589 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
590 Kế hoạch thống nhất thực hiện phần mềm một cửa điện tử trên địa bàn bàn toàn tỉnh UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
591 Về việc chuyển giao đất của các tổ chức về địa phương quản lý UBND huyện Vĩnh Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 11/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
592 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Vĩnh Linh Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
593 V/v thực hiện dự án Nâng tiết diện đường dây 110KV Đông Hà - Lao Bảo UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 05/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
594 V/v xử lý đơn kiến nghị của ông Võ Hoành, trú tại thôn Trấm, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 14/12/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
595 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
596 V/v thực hiện công tác GPMB dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Triệu Phong theo chỉ đạo của UBND tỉnh UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 27/11/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành chậm
597 V/v giải quyết đơn của bà Trịnh Thị Lựu UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 04/12/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
598 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
599 v/v giải quyết kiến nghị của công dân UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
600 V/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất do Cục Hải Quan tỉnh bàn giao về địa phương quản lý UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
601 V/v thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà và Đông Hà - Huế UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
602 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
603 V/v tổ chức đối thoại, giải thích để công ty TNHH MTV Việt Hàn Quảng Trị hiểu rõ quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
604 V/v xử lý tài sản trên đất UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
605 V/v tích cực thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
606 V/v giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Thượng Trạch UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
607 V/v khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy may thời trang xuất khẩu của công ty POONG IN Trading CO,Ltd UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
608 V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cầu An Tiêm Km17+036/QL49C tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
609 V/v giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Hà My UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
610 Hỏa tốc: V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cở sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
611 V/v giải quyết chồng lấn một phần diện tích đã cấp Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 20/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
612 V/v Giải quyết đề nghị của của Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 20/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
613 V/v chủ trương dừng thi công công trình: Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Đông Ái Tử; hạng mục: Đường giao thông tuyến RD-03 và RD-36 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
614 V/v khẩn trương giải quyết các vướng mắc để GPMB dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
615 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
616 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (ông Lê Văn Hương đại diện) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 06/09/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
617 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
618 V/v chuyển mục đích sử dụng đất UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
619 V/v giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Giáo xứ Ngô Xá UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
620 V/v xử lý đơn thư của bà Võ Thị Ngọc Lành UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
621 V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Lài UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 14/08/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
622 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
623 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
624 thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng tiết điện đường dây 110 KV Đông Hà - Lao Bảo UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
625 V/v khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB xây dựng bến cảng CFG nam Cửa Việt UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
626 V/v quy hoạch và đền bù GPMB hạng mục Trạm bơm tăng áp, Hồ chứa nước thô dự án Hệ thống cấp nước KKT Đông Nam Quảng Trị. UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
627 V/v Chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Dòng - Tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 14/08/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 01/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
628 V/v giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Đâu Kênh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
629 V/v chuyển đơn của công dân Nguyễn Văn Khánh UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
630 Hỏa tốc: V/v vị trí di dời nhà máy sản xuất nước đá Minh Anh của Công ty THNN MTV Minh Anh Triệu An UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
631 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
632 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
633 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Phạm Văn Tâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/05/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 07/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
634 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
635 v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
636 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
637 V/v Xử lý sạt lở bờ sông đoạn qua thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang và một số vị trí sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
638 V/v Chuyển đơn của ông Lê Văn Hương UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/04/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 10/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
639 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
640 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
641 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
642 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
643 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
644 Hỏa tốc: Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi khảo sát thực địa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt và Nhà máy sản xuất kính siêu mỏng của Công ty TNHH CFG Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
645 V/v Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế (đoạn tuyến qua địa bàn huyện Triệu Phong) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
646 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong về GPMB đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 27/02/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
647 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
648 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
649 V/v giải quyết kiến nghị của công dân thôn Trà Liên Đông UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
650 V/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Tâm Văn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
651 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
652 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch giao năm 2018 (Nội dung thứ 2) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 14/01/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
653 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
654 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
655 V/v Chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Dòng - Tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/12/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
656 V/v Chuyển đơn của 27 hộ dân ở xã Triệu Vân UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 31/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
657 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
658 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
659 V/v Thuê đất thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao 3 cấp UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
660 V/v điều chỉnh danh mục công trình xây dựng nông thôn mới do xã Triệu Sơn làm chủ đầu tư UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
661 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
662 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
663 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và khuyến công huyện Triệu Phong trên cơ sở sáp nhập sự nghiệp khuyến công thuộc phòng Kinh tế hạ tầng với Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
664 Quyết định v/v thành lập BQL DA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất BQL DA đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
665 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh, Trung tâm Thể dục thể thao và bộ phận sự nghiệp văn hóa, thông tin thuộc phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
666 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và khuyến công huyện Triệu Phong trên cơ sở sáp nhập sự nghiệp khuyến công thuộc phòng Kinh tế hạ tầng với Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
667 Quyết định v/v thành lập BQL DA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất BQL DA đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
668 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Triệu Phong trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh, Trung tâm Thể dục thể thao và bộ phận sự nghiệp văn hóa, thông tin thuộc phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
669 V/v Giải quết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
670 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
671 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
672 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
673 V/v thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 18/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
674 V/v Xử lý sản phẩm thu được từ nạo vét công trình UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
675 V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 12/10/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
676 v/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Văn Tâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
677 V/v Quy hoạch đấu nối các tuyến đường của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong vào Quốc lộ 1 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
678 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
679 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
680 v/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Tâm Văn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành chậm
681 v/v chuyển đơn thư (bà Bùi Thị Trâm) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
682 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
683 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
684 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
685 V/v xử lý đơn, thư (bà Lê Thị Kim Anh) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
686 V/v Chuyển đơn thư của ông Võ Văn Nghi UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
687 V/v Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 8 hộ dân tại thôn Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
688 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Quang Phúc, Trương Công Vĩnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành chậm
689 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 2) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
690 V/v hỗ trợ lập phương án tổng thể giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp đa ngành của Công ty Daewon (Hàn Quốc) tại KKT Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 11/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
691 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Triệu Phong về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và khôi phục sản xuất, đời sống cho nhân dân sau sự cố môi trường biển UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
692 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Nam Tiến UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
693 V/v xử lý đơn thư UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
694 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các địa phương về công tác GPMB công trình Đường Trung tâm dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
695 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
696 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
697 V/v điều chỉnh dự án Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Triệu Phong. UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
698 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
699 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
700 V/v giải quyết kiến nghị của công dân UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
701 V/v thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
702 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thăng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/201 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 21/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành chậm
703 V/v Tăng cường công tác quản lý quy hoạch cảng cá Cửa Việt UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
704 V/v bố trí mặt bằng di dời các hộ khai thác khai thác cát UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
705 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
706 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân Phùng Thị Dung UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
707 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
708 V/v xử lý đơn thư của bà Dương Thị Yến UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
709 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
710 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
711 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
712 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 11/04/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
713 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
714 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
715 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thăng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
716 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 13 - Trường hợp ông Nguyễn Văn Thăng) UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
717 V/v hỗ trợ đơn vị tư vấn quốc tế thực hiện Hợp phần 2 - Dự án WB5 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
718 V/v Trả lời đơn kiến nghị của công dân về thực hiện chính sách hỗ trợ lại suất vốn vay theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
719 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
720 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
721 V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thăng UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
722 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
723 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
724 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
725 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
726 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
727 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
728 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
729 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
730 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
731 V/v giải phóng mặt bằng công trình cầu Thành Cổ và đường dẫn đoạn qua huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 05/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
732 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
733 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
734 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
735 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
736 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
737 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
738 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Võ Văn Thành đại diện cho các công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
739 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
740 Về việc vị trí xưởng đóng tàu và sửa chữa kết hợp hậu cần nghề cá Triệu An UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
741 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
742 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Mai UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
743 V/v Triển khai dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 05/08/2017 Hoàn thành đúng hạn
744 V/v chuyển đơn khiếu nại của công dân UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
745 V/v giải quyết kiến nghị của công dân (ông Lê Văn Tuyền) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
746 V/v xử lý nội dung của ông Lê Đức Bổn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/12/2019 Lê Thị Minh Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
747 V/v Xử lý nội dung của ông Nguyễn Văn Thăng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
748 V/v chuyển đơn của công dân (ông Nguyễn Văn Khánh) UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
749 V/v chuyển đơn thư của công dân UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
750 V/v chuyển đơn kiến nghị của ông Lê Văn Thanh trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 04/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
751 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện Triệu Phong Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
752 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Triệu Phong Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
753 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
754 V/v giải quyết kiến nghị của công dân (ông Ngô Mại) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
755 V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
756 Hỏa tốc: V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cở sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
757 Quyết định phê duyệt giá trị gỗ rừng trồng khai thác tận dụng năm 2019 để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thép Inox và hợp kim (Rừng trồng dự án 661 năm 1999) tại xã Hải Quế huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
758 V/v xử lý khu đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
759 V/v Kiến nghị của nhóm hộ Khe Mương xã Hải Sơn liên quan đến khai thác rừng trồng của BQL RPH lưu vực sông Thạch Hã UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
760 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
761 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
762 V/v trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 65/BC-ĐĐBQH UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 06/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
763 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
764 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
765 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành chậm
766 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
767 V/v kiểm tra hệ thống cấp nước của xã Hải Chánh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
768 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (ông Võ Vũ và bà Lê Thị Hạnh) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
769 V/v gia hạn thời gian bàn giao mặt bằng UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
770 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Cáp Xuân Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/06/2019 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
771 V/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 14/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
772 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
773 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Hải Lăng về công tác GPMB tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án thành phần Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
774 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
775 V/v hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị (Nội dung mục 1) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/05/2019 Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành chậm
776 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
777 v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
778 V/v đẩy nhanh thời gian làm hồ sơ, thủ tục cấp phép xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/05/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 27/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
779 V/v Chuyển đơn của ông Cáp Xuân Trung UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
780 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
781 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lan UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
782 V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Lan UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/03/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
783 V/v giải quyết đơn kiến nghị của công dân Lê Minh Hưng UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
784 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
785 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
786 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
787 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
788 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
789 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
790 V/v giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 14/03/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
791 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
792 V/V giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Quy Thiện UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
793 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
794 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
795 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
796 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Thành tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
797 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Sa tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
798 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
799 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
800 Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
801 Quyết định v/v thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
802 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
803 V/v Giải quyết đề nghị cấp giấy CNQSD đất UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
804 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
805 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
806 V/v giải quyết đơn thư của bà Dương Thị Bốn UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
807 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
808 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
809 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
810 V/v chuyển đơn kiến nghị (ông Phan Đình Tiệm) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
811 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
812 v/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Thanh Ái tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
813 V/v Giải quyết vướng mắc để sửa chữa và xây dựng mới trạm bơm nước biển của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 27/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
814 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
815 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
816 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
817 V/v Sáp nhập thôn Tân Diên xã Hải Thọ UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
818 v/v giải quyết kiến nghị của bà Văn Thị Mười tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
819 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
820 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
821 V/v Bổ sung chi phí hạng mục GPMB vào tổng dự toán xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Hải Khê UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
822 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
823 V/v Áp dụng đơn giá tài sản phục vụ GPMB đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
824 V/v chuyển đơn thư của ông Ngô Văn Dảnh UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
825 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Mẫu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
826 V/v giải quyết kiến nghị của bà Dương Thị Bốn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
827 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 7) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
828 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 3) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
829 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các Sở, ngành và công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy về Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 04/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
830 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trương Phụng UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
831 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các địa phương về công tác GPMB công trình Đường Trung tâm dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
832 V/V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hạnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/06/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
833 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
834 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
835 V/v giải quyết đơn thư của ông Phan Đình Cần UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
836 Hỏa tốc: V/v hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp - Khu đô thị tại Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 06/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
837 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
838 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Diên Sanh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
839 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
840 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành chậm
841 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
842 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
843 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
844 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
845 (HỎA TỐC) V/v chuẩn bị các thông số phục vụ việc phát triển dự án điện mặt trời của Tập đoàn ISE (Nhật Bản) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 16/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
846 V/v Giải quyết đơn thư UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
847 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
848 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
849 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
850 V/v Xử lý kiến nghị của công dân UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
851 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Lê Quang Cam (đại diện cho 13 người dân) tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 21/04/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
852 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 17 - Trường hợp ông Lê Quang Cam) UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 21/04/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
853 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 (Nội dung mục 14 - Trường hợp bà Phan Thị Thắm) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
854 V/v kiểm tra nội dung phản ánh trên Báo Công Luận UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 04/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
855 V/v xử lý đơn của ông Lê Vui UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
856 V/v tổ chức thi hành án dân sự UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 30/04/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
857 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
858 V/v Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa và Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
859 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
860 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
861 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Hải Lăng về công tác GPMB các Dự án trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
862 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
863 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
864 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
865 V/v giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 09/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
866 V/v giải quyết kiến nghị của ông Phan Thanh Điệu và bà Nguyễn Thị Thương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
867 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
868 V/v đôn đốc tiếp tục thực hiện các kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII HĐND tỉnh UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 23/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
869 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
870 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
871 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
872 V/v giải quyết các trường hợp phương tiện đủ điều kiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị nhưng chưa có trong danh sách được xác nhận UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 31/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
873 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
874 V/v giải quyết khiếu nại của công dân UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
875 V/v giải quyết khiếu nại của công dân UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
876 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
877 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hải Lăng Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
878 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
879 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
880 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
881 Hỏa tốc: V/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào Khu tái định cư (giai đoạn 1) UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
882 V/v chủ trương bổ sung hạng mục đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân - Quy - Vĩnh UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
883 V/v tích cực thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND huyện Hải Lăng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
884 V/v thực hiện dự án Nâng tiết diện đường dây 110KV Đông Hà - Lao Bảo UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 05/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
885 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
886 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
887 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
888 V/v Xử lý nội dung của bà Hồ Thị Thục tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
889 V/v xử lý sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến an toàn công trình Trạm Y tế xã Hướng Lập UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
890 V/v thuê tài sản Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp (cũ) để triển khai dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
891 V/v xử lý nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Thục tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
892 V/v bổ sung một số hạng mục sử dụng nguồn vốn dư và dự phòng gói thầu xây lắp đường giao thông đô thị Lao Bảo thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
893 V/v đề xuất hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học bị ngập lụt UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
894 Quyết định về việc thu hồi một phần đất đã giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
895 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
896 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
897 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
898 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
899 thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng tiết điện đường dây 110 KV Đông Hà - Lao Bảo UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
900 Hỏa tốc: V/v đón tiếp và làm việc với Đoàn BCĐ thực hiện thỏa thuận tỉnh Salavan và Trung ương Lào UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
901 V/v hỗ trợ công tác tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
902 v/v giải quyết kiến nghị của công dân (bà Lê Thị Thanh Ka) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
903 V/v hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục triển khai dự án UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 14/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành chậm
904 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
905 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
906 V/v hỗ trợ để GPMB mở rộng lưu lực bổ sung nước công trình thủy lợi thủy điện Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
907 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
908 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
909 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
910 V/v xử lý đơn thư (ông Hồ Văn Chiến) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
911 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
912 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
913 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
914 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
915 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
916 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
917 V/v Giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 14/03/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
918 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
919 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
920 V/v giải quyết đơn của công dân Nguyễn Văn Bình UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 22/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
921 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
922 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
923 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
924 V/v Xử lý đơn thư của ông Lê Thanh An UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
925 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
926 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
928 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 25/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
929 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
930 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
931 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
932 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
933 V/v Giải quyết đề nghị của công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
934 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
935 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
936 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
937 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
938 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
939 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
940 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
941 V/v chủ trương thực hiện công tác GPMB dự án Phát triển các đô thi dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông trên địa bàn huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
942 V/v Giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Phong UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
943 V/v giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Thành Bình tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
944 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 6) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
945 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Trần Thanh Liêm UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 09/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
946 V/v Xử lý kiến nghị của Nhà đầu tư UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
947 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
948 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
949 V/v Khảo sát đầu tư chợ UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 05/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
950 v/v giải quyết đề nghị của CTy TNHH MTV Tư vấn Nông lâm Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
951 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
952 V/v Giải quyết 04 dự án đầu tư tại Công viên Văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
953 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
954 V/v thực hiện lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất theo dự án tại thị trấn Khe Sanh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
955 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
956 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
957 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
958 V/v trả hồ sơ đề nghị xử phạt hành chính UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
959 V/v Kiểm tra, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân các xã Tân Long, Tân Thành, huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
960 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành chậm
961 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
962 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
963 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
964 Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9/7/1968-9/7/2018) (Mục 96 - Quý 3) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
965 Chỉ đạo thu hút đầu tư các nhà máy phong điện, thủy điện, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xử lý vướng mắc về đất đai cho các tổ chức thuê đầu tư vào nông nghiệp (Mục 73 - Quý 2) UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
966 V/v Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 14/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
967 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
968 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
969 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
970 V/v Chủ trương thực hiện công tác GPMB dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công trên địa bàn huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
971 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
972 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
973 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân trên tuyến biên giới và bờ biển UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
974 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
975 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
976 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
977 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
978 V/v xử lý đơn thư UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
979 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh về tình hình thực hiện dự án đầu tư trồng cây Mắc ca UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Thị Vân 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
980 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
981 V/v Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hướng Tân UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
982 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Hướng Hóa Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
983 V/v Hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
984 Về việc giải quyết đề nghị của công ty My Anh Khe Sanh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 16/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
985 V/v Bố trí công tác UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 12/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
986 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
987 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
988 V/v quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
989 Về việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 14/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
990 Quyết định Phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (đợt 1) cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 từ nguồn Ngân sách Trung ương UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 02/06/2017 Hoàn thành đúng hạn
991 V/v tổ chức các hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 09/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
992 Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hướng Hóa UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 04/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
993 QĐ v/v phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương) UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
994 V/v xác định vị trí thực hiện dự án UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 10/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
995 V/v điều chỉnh QHCT Khu du lịch - dịch vụ Làng Vây và Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 09/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
996 V/v xử lý nội dung của ông Lê Văn Điền (đại diện 264 tiểu thương chợ Khe Sanh) tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Lê Thị Minh Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
997 Hỏa tốc: V/v điều chỉnh kế hoạch vốn thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
998 V/v giải quyết đề nghị giao đất mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Tân Thành UBND huyện Hướng Hóa Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
999 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1000 V/v tham mưu xử lý đơn (VP Luật sư Tín Pháp) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/12/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1001 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1002 V/v Xử lý nội dung của bà Dương Thị Màu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 29/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1003 v/v chuyển đơn của công dân (ông Phan Văn Hiếu) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1004 Hỏa tốc: V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cở sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1005 V/v góp ý việc phê duyệt ngân sách năm 2 của DA VM064 "Nâng cao vị thế người khuyết tật" UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1006 V/v Chuyển đơn kiến nghị của công dân (ô. Nguyễn Quang Hải) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1007 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1008 V/v xử lý nội dung của ông Hoàng Xuân Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/08/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1009 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1010 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1011 V/v hỗ trợ khác UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1012 V/v Xử lý nội dung của bà Dương Thị Màu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/07/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1013 V/v xử lý kiến nghị của ông Trần Văn Hảo về các khoản nhà nước vay mượn của dân trong hai cuộc kháng chiến UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/07/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1014 v/v giải quyết kiến nghị của công dân (ông Hoàng Kim Trường và bà Nguyễn Thị Miền) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1015 V/v giải quyết kiến nghị của công dân (ông Hoàng Xuân Lâm) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1016 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân (bà Lê Thị Bích Quân) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1017 V/v Xử lý đơn thư (Thân Thị Hường) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 04/06/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1018 Hỏa tốc: Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc về công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà đoạn qua xã Gio Sơn, huyện Gio Linh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1019 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1020 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Liễu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/05/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 07/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1021 V/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2019) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1022 v/v giải quyết kiến nghị của công dân (bà Nguyễn Thị Non) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/03/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1023 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1024 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1025 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1026 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1027 V/v xử lý hồ sơ thuê đất của Công ty Cổ phần phát triển quan hệ Việt Nhật UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1028 V/v xử lý đơn, thư UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1029 V/v Xử lý kiến nghị của ông Ngô Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 22/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1030 V/v Xử lý kiến nghị của 75 hộ dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1031 V/v Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà (đoạn qua địa bàn xã Gio Sơn, huyện Gio Linh) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1032 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1033 V/v Chuyển đơn của bà Trần Thị Tố UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1034 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1035 V/v Xử lý hồ sơ xin thuê đất của Công ty Cổ phần phát triển quan hệ Việt Nhật UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1036 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Phạm Duy Dược tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1037 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1038 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch giao năm 2018 (Nội dung thứ 2) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/01/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1039 V/v Chuyển đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diệu UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1040 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1041 Thông báo v/v Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà sỹ Đồng tại buổi họp giải quyết hàng thủy hải sản tồn kho bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (Thông báo này không gửi văn bản giấy các đơn vị lấy văn bản trên đường chuyền mạng) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1042 V/v điều chỉnh vốn sự nghiệp năm 2018 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Gio Quang. UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1043 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1044 V/v Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Thứ UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 21/12/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1045 V/v Giải quyết kiến nghị của bà Phạm Thị Hồng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/12/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1046 Quyết định v/v Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1047 Quyết định v/v thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/12/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 03/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1048 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1049 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1050 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1051 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1052 V/v Chuyển đơn thư của ông Nguyễn Ngọc Thận UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1053 V/ Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thống Nhất UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 03/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1054 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1055 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1056 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1057 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của công dân Trần Ngọc Thanh Hải UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1058 V/v Chuyển đơn thư của ông Nguyễn Huy Hùng UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1059 v/v giải quyết kiến nghị của bà Phạm Thị Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/10/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1060 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1061 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành chậm
1062 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1063 V/v Chương trình tiếp nhận dự án do tổ chức Caritas Úc tài trợ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1064 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1065 V/v Giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1066 V/v Xây dựng phương án quản lý, vận hành và khai thác Bến cá chợ Cửa Việt UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1067 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1068 V/v Chuyển đơn thư UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1069 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1070 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Mười UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1071 V/v Xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Tài UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 13/06/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1072 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1073 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1074 V/v giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Văn Hiền tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1075 V/v giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thắm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 21/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1076 V/v giải quyết kiến nghị của ông Ngô Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 21/05/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1077 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1078 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1079 V/v Chuyển đơn thư khiếu nại của bà Dương Thị Màu UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 26/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1080 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 04/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1081 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1082 V/v xem xét hỗ trợ khác UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1083 V/v trả đơn thư UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 14/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1084 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1085 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1086 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1087 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1088 V/v Công chức xin thôi việc sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1089 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1090 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1091 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1092 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1093 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Danh Tiến tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1094 V/v tổ chức cứu trợ cho nhân dân UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1095 V/v đôn đốc tiếp tục thực hiện các kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII HĐND tỉnh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 23/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1096 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành chậm
1097 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1098 V/v Xử lý nội dung đề xuất của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 04/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1099 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1100 Về việc gia hạn giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan (V/v Chỉ đạo giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan) UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 31/01/2018 Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1101 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1102 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1103 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1104 Kế hoa chj tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1105 V/v Tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương cho Doanh nghiệp thuê đất UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 19/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1106 Về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1107 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1108 V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 07/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1109 Về việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mạch 2 đường dây 220Kv Đồng Hới - Đông Hà; Đông Hà - Huế UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 19/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
1110 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1111 V/v tích cực thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1112 v/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Gio Linh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1113 Quyết định v/v điều chuyển tài sản công UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1114 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1115 V/v giao giải quyết đơn của công dân Hoàng Xuân Thưởng UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/07/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1116 V/v quy hoạch tổ hợp khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển Gio Linh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1117 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1118 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1119 V/v Trả lời đơn kiến nghị của công dân (75 hộ dân ở Gio Linh) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1120 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1121 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1122 V/v Thực hiện dự án Kho xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1123 Chỉ đạo đầu tư xây dựng CSHT cụm CN Đông Gio Linh - Cửa Việt UBND huyện Gio Linh Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1124 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1125 V/v Xử lý hàng thủy sản tồn kho UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1126 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Luận UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1127 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1128 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1129 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1130 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1131 V/v Hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1132 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1133 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1134 Về việc hoàn thành GPMB tuyến đường nối QL1 đến Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và cải tạo các tuyến đường giao thông trong khu vực Nghĩa trang, dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 15/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1135 V/v hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (Nội dung 1) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1136 V/v thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 09/10/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1137 V/v Chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1138 Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 15/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1139 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp triển khai chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở (giai đoạn 2) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1140 V/v đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1141 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1142 V/v quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1143 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 22/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1144 V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 13/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1145 V/v thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1146 V/v khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác khắc phục sự cố môi trường biển (Tại mục 6) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1147 Về việc thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 14/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1148 Về việc hoàn thành báo cáo quyết toán tiểu dự án GPMG công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị, theo hình thức hợp đồng BOT UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1149 V/v Tăng cường quản lý, vận chuyển giết mổ động vật đảm bảo an toàn thực phẩm UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 02/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1150 Giao các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại cuộc họp giao ban xử lý công tác UBND tỉnh ( ngày 05/5/2017) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 13/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1151 Quyết định về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 23/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1152 V/v Rà soát kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1153 Kế hoạch triển khai các hoạt động tăng cường công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1154 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi kiểm tra nâng cấp tuyến đường nội bộ trong khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1155 QĐ Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1156 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính - Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1157 Hỏa tốc: V/v tiếp tục triển khai công tác khắc phục sự cố môi trường biển (Tại mục 3 của Công văn) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1158 Về việc chuyển giao đất của các tổ chức về địa phương quản lý UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 11/03/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1159 V/v Quy hoạch khu chức năng Bến cá Cửa Việt UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 22/02/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1160 V/v đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/02/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1161 V/v Ổn định phát triển chăn nuôi lợn UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 17/01/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1162 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng công trình: Đường vào di tích đình làng Hà Thượng (giai đoạn 2) UBND huyện Gio Linh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/01/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1163 V/v thực hiện dự án Nâng tiết diện đường dây 110KV Đông Hà - Lao Bảo UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 05/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1164 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1165 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Trung Sơn UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/11/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1166 Hỏa tốc: V/v tham gia, đóng góp ý kiến điều chỉnh cơ chế phối hợp công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã, dự án LAMP UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1167 V/v tích cực thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1168 V/v điều chỉnh cục bộ dự án: Đường giao thông liên xã Cam Hiếu - Thị trấn Cam Lộ huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1169 V/v đề xuất hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học bị ngập lụt UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1170 V/v chuẩn bị tham luận tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 14/09/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1171 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hồng UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1172 V/v thống nhất thay đổi loài cây trồng của dự án Hỗ trợ sản xuất huyện Cam Lộ năm 2019 UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1173 V/v hỗ trợ để giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1174 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1175 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân (họ Phạm Thế làng Phú Hậu) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/08/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1176 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1177 V/v chuyển đơn của công dân UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/08/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1178 V/v trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 65/BC-ĐĐBQH UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 06/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1179 V/v xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực đường vào Ngầm 27, thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 29/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1180 V/v giải quyết đề nghị của công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Hồng UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 09/08/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1181 V/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ để GPMB đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc sỏi UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1182 V/v nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1183 V/v Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 66/BC-ĐĐBQH UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/08/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1184 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Duyên UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1185 thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng tiết điện đường dây 110 KV Đông Hà - Lao Bảo UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1186 V/v Xử lý nội dung của bà Nguyễn Thị Vân (đại diện 09 hộ dân) tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/07/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1187 V/v Xử lý nội dung của bà Bùi Thị Hoa tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/07/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1188 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1189 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1190 Hỏa tốc: Thông báo Ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Cam Lộ về công tác GPMB tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án thành phần Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận huyện Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1191 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị. UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1192 v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1193 V/v giải trình nội dung bổ sung một số hạng mục công trình trụ sở Huyện ủy Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1194 V/v Bồi thường, hỗ trợ bằng đất cho Công ty TNHH Trung Sơn UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/04/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1195 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1196 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân Phạm Thông UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1197 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1198 V/v thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1199 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1200 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1201 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1202 V/v giao đất bổ sung mở rộng khuôn viên Niệm phật đường Trúc Kinh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1203 V/v Giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà (đoạn tuyến qua địa bàn xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1204 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Hồng UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 08/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1205 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1206 V/v Giải quyết kiến nghị về Hợp đồng lao động tại các đơn vị Trường học thuộc huyện Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1207 V/v cho phép nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 21/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1208 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1209 V/v Tổ chức rà soát thực trạng và đề xuất hỗ trợ huyện Cam Lộ và 01 xã thuộc huyện Đakrông đạt chuẩn nông thôn mới UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1210 V/v giải quyết kiến nghị của ông Hồ Thỏn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/01/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1211 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1212 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1213 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1214 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
1215 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1216 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1217 V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 07/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1218 V/v điều chỉnh danh mục công trình xây dựng nông thôn mới do xã Cam Thành làm chủ đầu tư UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1219 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1220 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1221 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1222 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1223 V/v xử lý đơn, thư (ông Đào Xuân Thịnh) UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1224 v/v giải phóng mặt bằng thực hiện dự án UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1225 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1226 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1227 HỎA TỐC V/v khảo sát thực địa và cung cấp thông tin liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1228 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1229 V/v Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1230 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1231 V/v giải quyết kiến nghị của các hộ dân thôn Mỹ Hòa, xã Cam An, huyện Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1232 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1233 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1234 V/v chuyển đơn thư UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 30/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1235 V/v chuyển đơn thư của ông Lê Đức Huệ UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/05/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1236 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1237 V/v Triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 27/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1238 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1239 V/v Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 29/04/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1240 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1241 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1242 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.65) UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1243 Đề án về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1244 Về việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Quảng Trạch- Dốc Sỏi UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1245 V/v tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1246 V/v rà soát các nội dung liên quan đến kiến nghị của bà Hà Thị Quỳnh Lan UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 31/03/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1247 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1248 Về việc bán thóc dự trữ Quốc gia UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1249 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1250 V/v Tăng cường sử dụng công báo điện tử UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 06/02/2018 Nguyễn Văn Hiền Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1251 V/v thực hiện kết luận tại cuộc họp BCĐ Quốc gia về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1252 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1253 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1254 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1255 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1256 Kế hoa chj tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
1257 V/v Chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1258 Kế hoạch v/v triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 01/07/2017 Hoàn thành đúng hạn
1259 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Hoàn thành đúng hạn
1260 V/v rà soát quy hoạch, quy mô xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/12/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1261 V/v xử lý nội dung của ông Lê Văn Định tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 UBND huyện Cam Lộ Có thời hạn 24/12/2019 Lê Thị Minh Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1262 Hỏa tốc: V/v khẩn trương bàn giao mặt bằng diện tích rừng đặc dụng để phục vụ công tác GPMB thi công cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1263 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1264 V/v giải quyết đề nghị của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Mạnh Quân UBND huyện Cam Lộ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/07/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1265 V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1266 V/v tham mưu các báo cáo lĩnh vực thanh tra năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/12/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1267 V/v tham mưu báo cáo việc triển khai thực hiện QĐ số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN giai đoạn 2019 - 2021 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 25/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1268 V/v cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán DNNN Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1269 V/v thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1270 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 23/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1271 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 18/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1272 V/v giải quyết Đơn khiếu nại (ông Hoàng Văn Lô) Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 14/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1273 V/v giải quyết Đơn khiếu nại (Nguyễn Thưởng) Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1274 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VII Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1275 V/v đề xuất xử lý đơn của Công dân (ô. Đỗ Văn Quan) Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 29/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1276 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1277 V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN quý III và 9 tháng đầu năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 16/09/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 09/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1278 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 05/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1279 V/v triển khai thực hiện Chị thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Thanh tra tỉnh Có thời hạn 05/09/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 30/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1280 V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài Thanh tra tỉnh Có thời hạn 06/09/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 30/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1281 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 27/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1282 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị Thanh tra tỉnh Có thời hạn 09/09/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 23/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1283 V/v tham mưu báo cáo Sơ kết Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/09/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 23/08/2019 Hoàn thành chậm
1284 V/v báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Có thời hạn 25/08/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 21/08/2019 Hoàn thành chậm
1285 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành chậm
1286 V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1287 V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1288 V/v tham mưu kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/08/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1289 V/v tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/08/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 31/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1290 V/v Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 07/08/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành chậm
1291 V/v Phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 21/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1292 V/v chuẩn bị dung kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 21/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/06/2019 Hoàn thành chậm
1293 V/v bổ sung hạng mục vào Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 08/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1294 V/v gia hạn thời gian báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại Thanh tra tỉnh Có thời hạn 06/06/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1295 V/v tham mưu giải quyết đơn (ông Nguyễn Phúc Liêm) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/05/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1296 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1297 V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/07/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1298 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1299 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 16/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1300 Quyết định v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Dương Văn Hòa (lần hai) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 04/06/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành chậm
1301 V/v Giải quyết đơn của công dân (Trần Tâm) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 05/04/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1302 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1303 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành chậm
1304 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành chậm
1305 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của bà Trần Thị Tố Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1306 V/v báo cáo việc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1307 V/v Xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Đức Nhương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/03/2019 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành chậm
1308 V/v Triển khai Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 27/02/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1309 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Thanh tra tỉnh Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1310 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1311 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Đức Nhương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/03/2019 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1312 V/v giải quyết đơn của công dân Trịnh Thị Lựu Thanh tra tỉnh Có thời hạn 22/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1313 V/v Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thuộc Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1314 V/v Đề xuất xử lý đơn của công dân do Văn phòng Chính phủ chuyển Thanh tra tỉnh Có thời hạn 13/02/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1315 V/v Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1316 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1317 V/v Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Đoan Hương Thanh tra tỉnh Có thời hạn 11/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 05/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1318 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1319 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1320 V/v thanh tra tỉnh tham gia phiếu khảo sát của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1321 V/v Xây dựng dự thảo báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị Thanh tra tỉnh Có thời hạn 04/12/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1322 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Kê Thanh tra tỉnh Có thời hạn 28/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành chậm
1323 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Thanh tra tỉnh Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1324 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1325 V/v Đề xuất xử lý đơn của công dân do Văn phòng Chính phủ chuyển Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1326 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1327 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Xuân Chiêu Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1328 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành chậm
1329 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1330 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1331 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1332 v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1333 Quyết định v/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại lần hai Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/10/2018 Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1334 V/v Chuyển đơn thư của ông Nguyễn Văn Thạnh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1335 V/v Giải quyết vướng mắc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Xuân Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1336 V/v Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII (Báo cáo mục 9) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1337 V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực QLNN của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/09/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1338 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1339 V/v Tham gia hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Thanh tra tỉnh Có thời hạn 04/09/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 21/08/2018 Hoàn thành chậm
1340 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1341 V/v kiểm tra, kết luận vụ việc Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1342 V/v chuyển đơn thư của bà Hoàng Thị Thúy Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1343 V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 04/08/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1344 V/v Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/08/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/07/2018 Hoàn thành chậm
1345 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1346 Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 10/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1347 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Phong Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/07/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1348 V/v Báo cáo thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/06/2018 Hoàn thành chậm
1349 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 09/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1350 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Thanh tra tỉnh Có thời hạn 29/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1351 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Văn Hiền, Đoàn Văn Thuận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 30/06/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1352 V/v soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đối với doanh nghiệp Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1353 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 21/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1354 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
1355 V/v Công khai quyết định giải quyết khiếu nại ( lần 2) bà Hồ Thị Xuân Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1356 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1357 V/v Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1358 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thoa Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1359 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành chậm
1360 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
1361 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND tỉnh Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/05/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
1362 Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 102) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1363 Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 102) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1364 Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 101) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1365 Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 101) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1366 Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 100) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1367 Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 100) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1368 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 99) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1369 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 99) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1370 Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2017 theo hướng: Thanh tra tỉnh làm đầu mối các cuộc thanh kiểm tra của tỉnh (Mục 68 - Quý 2) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1371 Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh tồn động kéo dài của công dân (Mục 67 - Quý 2) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1372 (Hỏa tốc) V/v cử công chức tiếp nhận tài khoản và mật khẩu sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1373 V/v sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng Thanh tra tỉnh Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1374 V/v đề xuất xử lý đơn của công dân do Văn phòng Chính phủ chuyển Thanh tra tỉnh Có thời hạn 28/02/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1375 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
1376 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/02/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1377 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Thanh tra tỉnh Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1378 V/v thống kê kết quả bảo vệ người dân chống suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1379 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành chậm
1380 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Thanh tra tỉnh Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1381 V/v Rà soát quá trình giải quyết hỗ trợ nhà nứt đối với hộ ông Trình Minh Viên và bà Đặng Thị Lệ Dung, thị xã Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/09/2017 Hoàn thành đúng hạn
1382 V/v xử lý nội dung của ông Cáp Xuân Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/12/2019 Lê Thị Minh Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1383 V/v xử lý nội dung của bà Mai Thị Sim tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Lê Thị Minh Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1384 V/v Xử lý nội dung của ông Cáp Xuân Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1385 V/v triển khai Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 01/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1386 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1387 Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân. (Các quý còn lại trong năm) Thanh tra tỉnh Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1388 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1389 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1390 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1391 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN theo yêu cầu của Ban chỉ đạo TW về PCTN Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1392 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1393 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1394 Về việc góp ý dự thảo Đề án Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 06/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1395 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2021 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1396 Về việc giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Quốc Việt tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Hoàng Trọng Nhân Tổng hợp TDCĐ 05/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1397 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1398 V/v Rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án mở rộng QL1A năm 1990 và thực hiện các thủ tục chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 02/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1399 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1400 V/v Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 22/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1401 V/v thanh tra quản lý, sử dụng đất theo Kế hoạch số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 05/07/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1402 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP) và Chương trình hành động số 56-CTHĐ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1403 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Ba Thanh tra tỉnh Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1404 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 26/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1405 V/v Tham mưu xử lý đơn khiếu nại của ông Trình Minh Viên và bà Đặng Thị Lệ Dung Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1406 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính - Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1407 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trình Minh Viên và vợ là bà Đặng Thị Lệ Dung, thị xã Quảng Trị Thanh tra tỉnh Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 27/03/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1408 V/v Giải quyết kiến nghị của công dân Phạm Quốc Ánh Thanh tra tỉnh Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/02/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1409 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh Sở Y tế Có thời hạn 03/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 30/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1410 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII Sở Y tế Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1411 V/v Báo cáo thực hiện Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1412 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu về lĩnh vực y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1413 V/v xây dựng kế hoạch hợp tác Quảng Trị - Cu Ba trong lĩnh vực y tế Sở Y tế Có thời hạn 19/06/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1414 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 Sở Y tế Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1415 V/v đấu thầu mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1416 V/v Hửng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật Phòng, chóng tác hại của thuốc lá Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1417 V/v Hướng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1418 V/v sắp xếp, tổ chức lại các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Ban, Chi cục Sở Y tế Có thời hạn 15/05/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1419 V/v tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Sở Y tế Có thời hạn 01/05/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1420 V/v thực hiện Đề án truyền thông và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1421 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 30/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành chậm
1422 Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1423 V/v bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1424 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Y tế Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1425 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Y tế Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1426 V/v Đề nghị đánh giá 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Sở Y tế Có thời hạn 19/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1427 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Y tế Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1428 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII Sở Y tế Có thời hạn 18/02/2019 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành chậm
1429 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1430 Chỉ đạo triển khai công tác y tế phòng, chống bão lụt, bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, các phương tiện ứng phó thiên tai, thảm họa. Sở Y tế Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1431 Triển khai Thực hiện NQ 20-NQ/TƯ của BCH TW khóa XII, Chương trình hành động 111-CTHĐ/TU của Tỉnh Ủy và Kế hoạch 4078/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Sở Y tế Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1432 Triển khai thực hiện NQ 20/NQ-TW của BCH khóa XII về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Sở Y tế Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1433 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo nhanh 3 ngày tết) Sở Y tế Có thời hạn 07/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1434 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Y tế Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1435 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Y tế Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1436 V/v Rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Linh Sở Y tế Có thời hạn 10/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1437 V/v Tổ chức Hội nghị phát triển Website trao đổi thông tin giữa Quảng Trị - Salavankhet - Mukdahan. Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1438 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Y tế Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành chậm
1439 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1440 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1441 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Y tế Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1442 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Y tế Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1443 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1444 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Y tế Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1445 Kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1446 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 110-CTHĐ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI về công tác dân số trong tình hình mới Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1447 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 111-CTHĐ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1448 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế Sở Y tế Có thời hạn 23/09/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành chậm
1449 V/v Chương trình sức khỏe Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1450 V/v Tổ chức Hội nghị thường niên với 3 Sở Y tế: Savannakhet, Salavan/Lào và Mukdahan/ Thái Lan Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1451 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (Báo cáo trong dịp lễ) Sở Y tế Có thời hạn 04/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1452 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Y tế Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1453 V/v Góp ý kiến Dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị về Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Sở Y tế Có thời hạn 19/08/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành chậm
1454 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Y tế Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1455 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Y tế Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành chậm
1456 V/v Đôn đốc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri Sở Y tế Có thời hạn 30/07/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành chậm
1457 V/v Tham mưu báo cáo Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1458 V/v Công ty Daewon (Hàn Quốc) thực hiện chương trình khám mắt thiện nguyện, miễn phí Sở Y tế Có thời hạn 21/07/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành chậm
1459 Kế hoạch v/v lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1460 V/v xử lý tài sản Dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng khi kết thúc Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1461 V/v Sơ kết thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1462 Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh mùa Hè - Thu năm 2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1463 V/v Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác tại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1464 Hỏa tốc: V/v lấy ý kiến về Báo cáo công tác xây dựng chế độ, định mức bồi thường, hỗ trợ và kết quả kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển Sở Y tế Có thời hạn 29/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 28/05/2018 Hoàn thành chậm
1465 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1466 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1467 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Dự án bệnh viện Y học cổ truyền Sở Y tế Có thời hạn 14/05/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành chậm
1468 V/v Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế Sở Y tế Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1469 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển Sở Y tế Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 03/05/2018 Hoàn thành chậm
1470 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Y tế Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1471 V/v Tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Sở Y tế Có thời hạn 02/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành chậm
1472 V/v giao đất xây dựng Trạm kiểm dịch y tế Cửa Việt Sở Y tế Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1473 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Y tế Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành chậm
1474 Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm theo Nghị quyết TW 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 43/QH14/2017 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 76) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1475 Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm theo Nghị quyết TW 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 43/QH14/2017 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 76) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1476 Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế, khuyến khích phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, mở rộng các hình thức chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng. Chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 75) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1477 Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế, khuyến khích phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, mở rộng các hình thức chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng. Chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 75) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1478 Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 74) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1479 Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 74) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1480 Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm thuốc, thực phẩm chức năng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 73) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1481 Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm thuốc, thực phẩm chức năng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 73) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1482 Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 72) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1483 Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 72) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1484 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; củng cố và phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế; đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng; củng cố và phát triển hệ thống khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến trong lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật và chăm sóc người bệnh toàn diện.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 71) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1485 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; củng cố và phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế; đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng; củng cố và phát triển hệ thống khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến trong lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật và chăm sóc người bệnh toàn diện.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 71) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1486 Tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 70) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1487 Tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 70) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1488 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Y tế Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
1489 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Y tế Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1490 Thẩm tra công tác duy trì bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, các cơ sở y tế cuối năm (Mục 114 - Quý 4) Sở Y tế Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1491 Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống bão lụt, bảo đảm đủ thuốc, hóa chất các phương tiện ứng phó thiên tai, thảm họa (Mục 99 - Quý 3) Sở Y tế Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1492 Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới (Mục 75 - Quý 2) Sở Y tế Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1493 V/v Đánh giá tài chính cho an ninh y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1494 V/v chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và ma túy, mại dâm Sở Y tế Có thời hạn 28/03/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành chậm
1495 Kế hoạch phòng chống Lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1496 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (Báo cáo nhanh 3 ngày Tết) Sở Y tế Có thời hạn 18/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
1497 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Y tế Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
1498 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Y tế Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1499 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý I - Nội dung 3) Sở Y tế Có thời hạn 09/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
1500 Về việc tham gia ý kiến Sở Y tế Có thời hạn 21/01/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1501 V/v Tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1502 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Y tế Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1503 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
1504 V/v Kết quả Sở Y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1505 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV Sở Y tế Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1506 V/v thực hiện các kiến nghị của Ủy ban các vấn đề của Quốc hội Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1507 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 15/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1508 V/v triển khai thực hiện TBKL của Thường trực Tỉnh ủy Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1509 V/v tham mưu triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 15/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1510 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Y tế Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1511 V/v tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 04/09/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1512 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1513 Hỏa tốc: V/v Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 13/07/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1514 Kế hoạch thực hiện Đê án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1515 V/v đền bù kinh phí đào tạo và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 11/06/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1516 V/v triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1517 V/v Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 18/2008/QH12 của Quốc hội Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1518 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1519 V/v Thực hiện chính sách theo Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1520 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính Sở Y tế Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1521 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1522 V/v tiếp nhận Chương trình "Khám sức khỏe cho người nghèo năm 2019" của Qũy Thiện Tâm Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1523 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Y tế Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1524 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Y tế Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Quá hạn
1525 V/v triển khai thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1526 V/v tăng cường nguồn lực, đa dạng hóa hình thức truyền thông về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1527 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại Hội nghị tổng kết công tác vệ sinh an toàn an toàn thực phẩm năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1528 V/v Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác an toàn thực phẩm Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1529 V/v Tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1530 V/v Báo cáo phục vụ công tác giám sát của Quốc hội Sở Y tế Có thời hạn 29/04/2019 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
1531 Kế hoạch triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Không gửi văn bản giấy, đề nghị các đơn vị lấy trên mạng) Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1532 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1533 V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vùng DTTS và hộ nghèo thuộc gia đình chính sách khó khăn Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1534 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC Sở Y tế Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1535 V/v thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHYT Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1536 V/v thực hiện kết luận 1407/KL-UBVDDXH ngày 07/8/2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1537 V/v chi trả chênh lệch học phí đào tạo bác sỹ, dược sỹ các Trường dân lập Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1538 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thức về xử lý một số vướng mắc trong công tác của ngành Y tế địa phương Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1539 V/v Triển khai Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1540 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Y tế Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1541 V/v Giải quyết khiếu nại của các chủ cơ sở kinh doanh chế biến thủy sản ở thị trấn Cửa Tùng Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1542 V/v Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1543 V/v Kế hoạch mua thẻ BHYT và hỗ trợ chi phí chi trả bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ BHYT Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1544 V/v hoàn trả bằng tốt nghiệp cho Bác sỹ đào tạo theo chế độ cử tuyển, Bác sỹ đào tạo theo địa chỉ sử dụng Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 08/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1545 V/v Nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên cử tuyển, hợp đồng Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1546 V/v tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền Sở Y tế Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Lê Nguyễn Hải Dương 26/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1547 V/v Mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế vượt số lượng kế hoạch năm 2017-2018 phục vụ trong trường hợp cấp cứu của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1548 V/v mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế vượt số lượng kế hoạch năm 2017-2018 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 12/06/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1549 V/v Cung cấp danh mục các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1550 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chóng bệnh ung thư, tim mạch, đái thóa đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2025 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1551 V/v Nâng cấp máy chụp X.quang tại các cơ sở y tế Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1552 V/v Báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực Y tế phục vụ tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1553 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1554 Kế hoạch hành động về dinh dưỡng của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1555 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1556 V/v Quản lý bệnh không lây nhiễm Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1557 Kế hoạch thực hiện đề án: Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại tỉnh Quảng rị, giai đoạn 2017-2020 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1558 Về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 16/03/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1559 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Trị Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1560 Về việc tham mưu thực hiện chương trình hành động của Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1561 V/v tham mưu thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mai dâm Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1562 V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1563 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Y tế Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1564 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh 11 tháng năm 2017 Sở Y tế Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 12/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1565 Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu chính sách quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1566 V/v mua vật tư y tế không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017-2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 05/12/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1567 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1568 v/v Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1569 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/10/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1570 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Cam Lộ về kế hoạch phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1571 V/v mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư y tế can thiệp nội mạch (DSA) không trúng thầu năm 2017-2018 Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 19/09/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1572 V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 03/08/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1573 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/06/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1574 Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dược liệu Sở Y tế Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 25/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1575 V/v thực hiện Kết luận của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Sở Y tế Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/05/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1576 Các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Trần Hồng Hạnh 28/04/2017 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1577 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 Sở Xây dựng Có thời hạn 14/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1578 V/v chuẩn bị nội dung giải trình tại kỳ họp thứ 13 Sở Xây dựng Có thời hạn 04/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1579 V/v lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Sao gửi kèm không gửi giấy, văn thư lấy trên mạng in gửi đến như Kính gửi) Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1580 V/v lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Xây dựng Có thời hạn 04/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1581 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1582 V/v tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 các đô thị biển tại Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1583 V/v báo có nghiên cứu quy hoạch xây dựng, phát triển thị xã Cửa Việt Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1584 V/v tham mưu giải quyết đơn kiến nghị của công dân Trần Thanh Bình Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1585 V/v thẩm định nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch Khu du lịch nghĩ dưỡng Eden Charm Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1586 V/v tham mưu xử lý đề nghị của địa phương Sở Xây dựng Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1587 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế thông tư 10/2017/TT-BXD và dự thảo Quy chuẩn thay thế QCVN về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1588 V/v báo cáo số liệu quản lý sử dụng nhà ở công vụ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
1589 V/v đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1590 v/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về cơ chế giám sát việc thực hiện Hợp phần 3 - Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 25/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1591 V/v giải quyết khiếu nại của công dân Sở Xây dựng Có thời hạn 22/10/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1592 V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Duyên Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1593 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình Quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1594 V/v thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án Khu nhà ở thương mại khu đô thị mới Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1595 V/v góp ý dự thảo Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
1596 V/v lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 20/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1597 V/v góp ý dự thảo QCVN về Nhà chung cư Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1598 V/v đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Phường 1 - Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1599 V/v đề cử giới thiệu đơn vị, doanh nghiệp tham dự chương trình "Trao đổi kinh nghiệm Xây dựng và Quản lý Quy hoạch Đô thị tại Nhật Bản" Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1600 V/v đề xuất lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dịch vụ Thể thao tại huyện Gio Linh Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1601 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính về đề xuất dự án đầu tư du lịch tại Khu du lịch Cửa Tùng của liên doanh: Công ty Cổ phần Phát triển AE Holdings và Công ty CP tập đoàn SGO Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1602 V/v báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1603 V/v nghiên cứu báo cáo giải trình về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị - Giai đoạn 2 Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 04/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1604 V/v điều chỉnh quy hoạch phân khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
1605 V/v nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch một số dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1606 V/v tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1607 V/v thực hiện dự án đầu tư xây dựng đô thị tại thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1608 V/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Sở Xây dựng Có thời hạn 09/09/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1609 V/v kiến nghị của Hội Người Khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh về trợ giúp Người khuyết tật Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1610 V/v Xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Xây dựng Có thời hạn 28/08/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1611 V/v thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1612 V/v tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
1613 V/v bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng tại tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1614 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1615 V/v cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ thuộc phạm vi mở rộng đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua phía Đông thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Có thời hạn 21/08/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 14/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1616 V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Sở Xây dựng Có thời hạn 23/08/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1617 V/v phối hợp quản lý tỉnh không sân bay đèn báo không bảo đảm an toang bay Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1618 V/v thẩm định thiết kế và dự toán hạng mục: Đường đầu cầu; điện chiếu sáng, đèn tín hiệu và chống sét thuộc công trình Cầu kết nối khu đô thi Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1619 V/v Đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin điện tử. Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
1620 V/v thống nhất công bố tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 29/08/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1621 HỎA TỐC Công điện tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1622 V/v cao độ san nền Nhà máy máy xuất khẩu Miền Trung tại KCN Tây Bắc Hồ Xá. Sở Xây dựng Có thời hạn 01/08/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1623 V/v điều chỉnh thời gian Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1624 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1625 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 46/NQ-CP Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1626 V/v báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1627 V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 17/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1628 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư Sở Xây dựng Có thời hạn 04/08/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1629 V/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD Sở Xây dựng Có thời hạn 23/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1630 V/v Tiếp thu bổ sung chỉnh sửa đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - Giai đoạn 2 Sở Xây dựng Có thời hạn 31/07/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 04/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1631 V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 03/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1632 V/v cung cấp số liệu về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng theo Nghị quyết Phiên họp thường kỳ số 30/NQ-CP của Chính phủ. Sở Xây dựng Có thời hạn 30/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 03/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1633 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019 Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1634 V/v quy hoạch và đền bù GPMB hạng mục Trạm bơm tăng áp, Hồ chứa nước thô dự án Hệ thống cấp nước KKT Đông Nam Quảng Trị. Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
1635 V/v báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1636 V/v hoàn thiện các thủ tục để tổ chức Lễ Khởi công dự án Sở Xây dựng Có thời hạn 19/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1637 V/v giải quyết kiến nghị đối với 19 hộ gia đình CBCNV ngành đường sắt Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1638 V/v hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục triển khai dự án Sở Xây dựng Có thời hạn 11/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1639 V/v đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà, phường Đông Lễ, phường 2, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1640 V/v báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 29/06/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1641 V/v quy hoạch tổ hợp khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển Gio Linh Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
1642 V/v Giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1643 V/v giải trình tham mưu điều chỉnh thiết kế Công trình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Húc Nghì Sở Xây dựng Có thời hạn 05/06/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1644 V/v nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và đề xuất thực hiện dự án khu đô thị mới quy mô 400ha thuộc p. Đông Lễ, Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1645 V/v giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị kết hợp nhà ở xã hội KCN Nam Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1646 V/v Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Sở Xây dựng Có thời hạn 28/06/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1647 V/v nghiên cứu khảo sát lập dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại phía Đông đường Lê Thế Tiết đến đường Cồn Cỏ phường 2, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1648 V/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy Sở Xây dựng Có thời hạn 29/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1649 V/v chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ và Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1650 V/v đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1651 V/v chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại phía Đông kênh N2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1652 V/v Thực hiện dự án đầu tư xây dựng đô thị tại thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1653 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 Sở Xây dựng Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1654 V/v nghiên cứu khảo sát lập dự án đầu tư Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1655 V/v nghiên cứu đầu tư Khu đô thị phía Đông Nam thành phố Đông Hà tại phường 2, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1656 V/v nghiên cứu khỏa sát lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại tại Đường Cồn Cỏ, Phường 2, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1657 V/v điều chỉnh, cập nhật quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1658 HỎA TỐC: Thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với Công ty TNHH Tân Việt Quang về tiến độ khởi công Nhà máy sản xuất Thép inox và hợp kim Sở Xây dựng Có thời hạn 14/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1659 V/v rà soát việc điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1660 V/v kế hoạch kiểm tra về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1661 V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
1662 V/v đẩy nhanh thời gian làm hồ sơ, thủ tục cấp phép xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng Sở Xây dựng Có thời hạn 09/05/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 27/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1663 V/v Tham mưu điều chỉnh thiết kế Công trình trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Húc Nghì Sở Xây dựng Có thời hạn 09/05/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 27/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1664 V/v Góp ý kiến về Thông tư số 03/2016/TT-BXD Sở Xây dựng Có thời hạn 14/05/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1665 V/v báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội Khóa XIV theo Nghị quyết số 1235/NQ-UBKHCNMT14 và tình hình triển khai báo cáo công tác BVMT ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1666 V/v Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1667 V/v báo cáo tình hình triển khai công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1668 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng Sở Xây dựng Có thời hạn 11/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
1669 V/v báo cáo việc thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1670 V/v hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, vay vốn Ngân hàng Thế giới" Sở Xây dựng Có thời hạn 29/03/2019 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1671 Vv thực hiện nhiệm vụ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Số 01 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà) Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1672 V/v báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 04/04/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1673 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1674 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1675 V/v Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1676 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 09/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1677 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 09/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1678 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1679 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Xây dựng Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1680 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Xây dựng Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1681 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Xây dựng Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1682 V/v cung cấp thông tin liên quan đến chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn với khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1683 V/v báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư Sở Xây dựng Có thời hạn 19/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1684 V/v Thực hiện nhiệm vụ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà ở (số 25 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà) Sở Xây dựng Có thời hạn 06/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1685 V/v Thống nhất vị trí xây dựng bải rác tập trung huyện Vĩnh Linh Sở Xây dựng Có thời hạn 14/03/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 01/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
1686 V/v Giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Ngọc Toàn Sở Xây dựng Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1687 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Xây dựng Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1688 V/v Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khoáng sản Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 28/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
1689 V/v đề xuất giải quyết kiến nghị của Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 22/02/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1690 HỎA TỐC: V/v Cung cấp thông tin thực trạng nhân lực ngành Xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1691 V/v Thống nhất phân vùng cấp nước và nguồn nước thô cho Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1692 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với UBND huyện Cam Lộ và UBND huyện Đakrông về kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 Sở Xây dựng Có thời hạn 29/01/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1693 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1694 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Sở Xây dựng Có thời hạn 24/01/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1695 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1696 V/v hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1697 Tổ chức nghiên cứu quy hoạch thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã, lấy cầu Cửa Việt làm trung tâm, quy hoạch phát triển cả 2 bờ Bắc Nam Quý II và III/2019 Sở Xây dựng Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1698 Chỉ đạo xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1699 Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; Quy hoạch chung xây dựng đô thị La Vang Chỉ đạo xây dựng Nhà ở công nhân Sở Xây dựng Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1700 V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Sở Xây dựng Có thời hạn 24/01/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1701 V/v dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Sở Xây dựng Có thời hạn 16/01/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/01/2019 Hoàn thành chậm
1702 V/v Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở Sở Xây dựng Có thời hạn 09/01/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành chậm
1703 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Xây dựng Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
1704 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch giao năm 2018 (Nội dung thứ 2) Sở Xây dựng Có thời hạn 14/01/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 28/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1705 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1706 V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình: Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Sở Xây dựng Có thời hạn 25/12/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1707 V/v Báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1708 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành chậm
1709 V/v tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Sở Xây dựng Có thời hạn 30/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1710 V/v Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu Sở Xây dựng Có thời hạn 29/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1711 V/v Thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1712 V/v Báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Có thời hạn 27/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
1713 V/v báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 14/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1714 V/v Địa điểm đầu tư dự án Khu dịch vụ và sản xuất rượu gạo Kim Long Giao Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1715 V/v Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 14/12/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1716 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Xây dựng Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1717 V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1718 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Sở Xây dựng Có thời hạn 25/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1719 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1720 V/v tiếp tục báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII HĐND tỉnh Sở Xây dựng Có thời hạn 12/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1721 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1722 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 16/11/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1723 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với Công ty TNHH CFG Quảng Trị về các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1724 V/v Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1725 v/v lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1726 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC Sở Xây dựng Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1727 V/v đôn đốc việc thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg Sở Xây dựng Có thời hạn 09/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1728 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020. Sở Xây dựng Có thời hạn 05/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1729 V/v thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
1730 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Xây dựng Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1731 V/v hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1732 V/v tham mưu bổ sung hạng mục: Đường ống dẫn nước sau hệ thống xử lý nước thải thuộc công trình: Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Đakrông Sở Xây dựng Có thời hạn 15/11/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1733 V/v góp ý dự thảo tờ trình, dự thảo Quyết định, thuyết minh đề án nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025 Sở Xây dựng Có thời hạn 07/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1734 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Xây dựng Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1735 V/v Thực hiện tiến độ Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1736 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1737 V/v Thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1738 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1739 V/v Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1740 V/v đề xuất phương án thiết kế kiến trúc hạng mục cầu giao thông kết hợp vận hành Đập ngăn mặn sông Hiếu Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1741 Về việc sử dụng nguồn dự phòng hạng mục công trình: Khắc phục CSHT huyện đảo Cồn Cỏ và Trụ sở hành chính huyện Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1742 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 19/10/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
1743 v/v khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở Sở Xây dựng Có thời hạn 09/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1744 V/v Thực hiện hạng mục Lan can bờ hồ Công viên thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1745 v/v tham mưu điều chỉnh bổ sung hạng mục của công trình Trung tâm phát triển công nghệ sinh học Sở Xây dựng Có thời hạn 02/10/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1746 v/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Có thời hạn 29/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1747 V/v Thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1748 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1749 v/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Sở Xây dựng Có thời hạn 04/12/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1750 V/v Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 24/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1751 v/v thống kê, báo cáo thực trạng hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở Sở Xây dựng Có thời hạn 12/09/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1752 V/v Giải quyết đề nghị của Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/09/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1753 V/v Rà soát quy hoạch, đầu tư hệ thống cầu kết nối 2 bờ sông Hiếu, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Có thời hạn 24/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1754 V/v tham mưu giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân vốn Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1755 v/v giải quyết kiến nghị của bà Văn Thị Mười tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1756 v/v giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Thỉ tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1757 V/v Thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1758 V/v Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo quyết định, Thuyết minh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Xây dựng Có thời hạn 16/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
1759 V/v Báo cáo số liệu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 09/09/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1760 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Xây dựng Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1761 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1762 v/v xử lý liên quan đến xây dựng CHXD 18 Lê Lợi Sở Xây dựng Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1763 v/v lấy ý kiến Ủy viên UBND tỉnh về dự thảo văn bản QPPL Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1764 V/v Hỗ trợ chi phí tâm linh cho việc di dời lăng mộ Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1765 V/v Tiếp tục báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 20/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1766 V/v Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 14/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1767 V/v Xây dựng đơn giá, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 09/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành chậm
1768 V/v đề xuất đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/08/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
1769 V/v Tham mưu kéo dài thời gian thực hiện công trình: Xử lý, cải tại và phục hồi môi trường tồn lưu hoá chất BVTV tại Nông trường Tân Lâm Sở Xây dựng Có thời hạn 09/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành chậm
1770 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Xây dựng Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1771 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản Sở Xây dựng Có thời hạn 30/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1772 V/v Điều chỉnh Tổng Dự toán xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 29/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1773 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 30/07/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1774 Thông báo v/v ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại cuộc họp bàn giải pháp triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 10/7/2018 Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1775 V/v Chuyển các hồ sơ về đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sở Xây dựng Có thời hạn 26/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1776 V/v Chủ trương điều chỉnh mặt cắt ngang tuyến T1, đoạn Km0+422,45 - Km0+722,7 thuộc dự án Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cam Hiếu Sở Xây dựng Có thời hạn 23/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1777 V/v Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của huyện Vĩnh Linh Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1778 V/v Tham mưu điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Đakrông Sở Xây dựng Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1779 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 31/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1780 V/v đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
1781 V/v giải quyết đề nghị của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam Sở Xây dựng Có thời hạn 05/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1782 V/v Tham mưu triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 28/06/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 27/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1783 V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Sở Xây dựng Có thời hạn 14/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1784 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về triển khai thực hiện Dự án đập ngăn mặn sông Hiếu Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1785 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc nghe báo cáo kinh nghiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1786 V/v giải quyết các khó khăn của Dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1787 V/v cung cấp thông tin, tài liệu Sở Xây dựng Có thời hạn 09/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1788 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc dự án BCC Sở Xây dựng Có thời hạn 17/06/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành chậm
1789 V/v báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ xi măng Sở Xây dựng Có thời hạn 21/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1790 V/v Hỗ trợ chấm dứt hoạt động Lò gạch nung thủ công của Hợp tác xã Hiền Dũng, huyện Vĩnh Linh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1791 v/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Kiến trúc Sở Xây dựng Có thời hạn 04/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
1792 v/v báo cáo số liệu về dự toán chi phí dịch vụ thoát nước Sở Xây dựng Có thời hạn 14/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1793 V/v Bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra về xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc Sở Xây dựng Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1794 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Sở Xây dựng Có thời hạn 09/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành chậm
1795 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1796 V/v đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định Sở Xây dựng Có thời hạn 06/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1797 V/v kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1798 Hỏa tốc: V/v tham dự Hội thảo triển khai thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1799 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1800 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đề án "Lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023" Sở Xây dựng Có thời hạn 30/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1801 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Có thời hạn 19/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1802 v/v chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1) Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1803 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng Sở Xây dựng Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1804 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1805 V/v rà soát, tập trung thực hiện dứt điểm việc hỗ trợ người có công về nhà ở Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1806 V/v thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
1807 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Xây dựng Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1808 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Định mức chi phí xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Có thời hạn 26/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1809 V/v Góp ý danh mục chế độ báo cáo định kỳ đề nghị giữ nguyên bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Có thời hạn 19/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1810 V/v Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 (giai đoạn 2010-2016) Sở Xây dựng Có thời hạn 29/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1811 V/v Triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 1329/VPCP-KGVX ngày 06/02/2017 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1812 V/v Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1813 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Xây dựng Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1814 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Xây dựng Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1815 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Xây dựng Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1816 Chỉ đạo hoàn thành Quy định phân công, phân cấp thực hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn thi công XD theo TT 04 của Bộ XD (Mục 103 - Quý 3) Sở Xây dựng Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1817 Chỉ đạo xây dựng Nhà ở công nhân ở xã hội (Mục 83 - Quý 2) Sở Xây dựng Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1818 Hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lavang, Hải Lăng. Xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 theo NQ 02 của Tỉnh ủy Quảng Trị (chuyển tiếp năm 2017) (Mục 54 - Quý 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1819 Chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã, quy hoạch phát triển đô thị cả bờ bắc và bờ nam, lấy cầu Cửa Việt làm trung tâm (Mục 18 - Quý 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1820 Chỉ đạo triển khai các quy hoạch về phát triển công nghiệp, xây dựng (QH cấp nước, QH xây dựng vùng tỉnh QT, QH phát triển VLXD...) (Mục 47 - Quý 1) Sở Xây dựng Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1821 V/v Báo cáo tình hình quản lý đầu tư phát triển nhà ở công vụ Sở Xây dựng Có thời hạn 14/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
1822 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Xây dựng Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1823 V/v điều chỉnh kế hoạch thiết kế tuyến T4 dự án Xây dựng CSHT khu vực Bắc sông Hiếu Sở Xây dựng Có thời hạn 09/04/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1824 V/v chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1825 V/v Xử lý kiến nghị liên quan đến xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 18 Lê Lợi Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1826 V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư xã Hải Khê, huyện Hải Lăng Sở Xây dựng Có thời hạn 30/03/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1827 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Hải Lăng về công tác GPMB các Dự án trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị Sở Xây dựng Có thời hạn 14/03/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1828 V/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Sở Xây dựng Có thời hạn 30/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
1829 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Có thời hạn 08/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1830 Về việc thực hiện kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1831 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX ngày 11/7/2017 Sở Xây dựng Có thời hạn 27/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1832 V/v Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 13/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1833 V/v Sử dụng vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1834 V/v giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Ái tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 19/02/2018 Nguyễn Thị Phương Tổng hợp TDCĐ 07/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1835 V/v Thanh toán KLHT cho Công ty TNHH Xât dựng Thống Nhất Sở Xây dựng Có thời hạn 06/02/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1836 V/v báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất Sở Xây dựng Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
1837 V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Sở Xây dựng Có thời hạn 28/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1838 V/v Giải quyết đề nghị của doanh nghiệp về xây dựng tượng đài tại Nghĩa trang Công viên "Sơn Trang Vĩnh Hằng" Sở Xây dựng Có thời hạn 27/02/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1839 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1840 V/v thực hiện Kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Sở Xây dựng Có thời hạn 04/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1841 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Xây dựng Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1842 V/v giải quyết Đơn kiến nghị của các hộ dân khu phố 3, phường 2, TP Đông Hà Sở Xây dựng Có thời hạn 24/01/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1843 V/v nghiên cứu tình hình các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1844 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Xây dựng Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1845 V/v góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị Sở Xây dựng Có thời hạn 15/01/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1846 V/v thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1847 V/v quy hoạch tổng thể khu vực Ngã Tư Sòng Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1848 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Xây dựng Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
1849 V/v cải thiện điểm số Chi phí không chính thức góp phần Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) Sở Xây dựng Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 01/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
1850 V/v thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1851 V/v tài trợ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ khách sạn và nhà ở tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1852 V/v thực hiện dự án Khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1853 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1854 V/v cấp nước tại khu đô thị Bắc Thành Cổ Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1855 V/v tích hợp các quy hoạch hiện có vào quy hoạch tỉnh. Sở Xây dựng Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 12/11/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
1856 Hỏa tốc: V/v thẩm định, phê duyệt thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình: Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn Sở Xây dựng Không thời hạn Trần Minh Tài