STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 V/v triển khai công trình xây dựng tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay và Lao Bảo Sở Ngoại vụ Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 11/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2 V/v triển khai công trình xây dựng tại khu vực CKQT La Lay Sở Ngoại vụ Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v tiếp nhận dự án "Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng" do USAID tài trợ thông qua tổ chức HI Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 27/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
4 V/v mua sắm phương tiện ô tô phục vụ hoạt động của dự án MAG Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 20/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
5 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT//-TTg ngày 20/9/2010 của TTCP Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 29/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
6 V/v ký thỏa thuận khung hợp tác với Tổ chức Zhinhan Foundation Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 22/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
7 V/v cung cấp thông tin hoàn thiện Đề cương Dự án hỗ trợ Người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam do USAID tài trợ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 18/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
8 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị cho chuyến công tác tại Hàn Quốc Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
9 V/v bố trí làm việc với đoàn công tác Văn phòng 701 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
10 V/v cử cán bộ tham gia khóa học do Bộ Ngoại giao tổ chức Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
11 V/v đầu tư dự án Khu du lịch biển tại Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
12 V/v mời đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Ubon Ratchathani sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
13 V/v đăng ký tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Vương quốc Anh’' Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 24/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
14 V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2019 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
15 V/v tham dự Ngày hội ITEC 2019 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 22/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
16 V/v tham mưu tiếp nhận dự án tại địa phương do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 17/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
17 V/v góp ý dự thảo Quy chế theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối thoại nhân dân Sở Ngoại vụ Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
18 V/v hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận chương trình học bổng từ tổ chức Passerelles Numeriques PN Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 17/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
19 V/v hội khuyến học tỉnh tiếp nhận tài trợ từ tổ chức Vòng tay Thái Bình Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 17/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
20 V/v tổ chức The VinaCapital Foundation hỗ trợ các chương trình, dự án tại Quảng Trị giai đoạn 2019-2024 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 03/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
21 V/v ĐSQ Hoa Kỳ tổ chức chương trình hợp tác nâng cao năng lực giảng dạy Tiếng Anh Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 26/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
22 HỎA TỐC: V/v hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet/ Lào Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
23 V/v tổ chức Hội thảo vận động tài trợ các dự án hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 16/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
24 V/v báo cáo tổng kết Thỏa thuận về giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Chính Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
25 V/v tham dự Kỳ họp thứ 37 UBLCP Việt Nam - Cu ba Sở Ngoại vụ Có thời hạn 03/09/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 30/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
26 V/v tiếp xã giao Giám đốc điều hành của tổ chức GWHF/Hoa Kỳ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 20/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
27 V/v cử cán bộ tham gia khóa học do Bộ Ngoại giao VN-Singapore tổ chức Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
28 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành Sở Ngoại vụ Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
29 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
30 V/v góp ý đối với Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo Quy hoạch phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/08/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
31 V/v tham mưu Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 14/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
32 V/v đoàn công tác của VVOB làm việc tại Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
33 v/v Mua sắm phương tiện ô tô phục vụ hoạt động MAG tại tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 09/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
34 v/v Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức các chương trình giáo dục tại Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 09/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
35 V/v Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức các chương trình giáo dục tại Quảng Trị Sở Ngoại vụ Có thời hạn 11/08/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
36 V/v phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công Sở Ngoại vụ Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 05/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
37 V/v tổ chức Hội thảo khu vực về phương pháp khảo sát dấu vết bom đạn chùm tại tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
38 V/v làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Yonsei/ Hàn Quốc Sở Ngoại vụ Có thời hạn 01/08/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
39 V/v tiếp đoàn Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
40 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính Trưởng BCĐ nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Sở Ngoại vụ Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
41 V/v triển khai thực hiện thỏa thuận Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/07/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 25/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
42 Hỏa tốc: V/v đón tiếp và làm việc với Đoàn BCĐ thực hiện thỏa thuận tỉnh Salavan và Trung ương Lào Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
43 V/v thực hiện nội dung Biên bản khảo sát song phương của Tổ Chuyên viên biên giới 2 nước Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 24/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
44 Hỏa tốc V/v tiếp xã giao Giám đốc chương trình giải trừ vũ khí nhân đạo của tổ chức NPA tại Oslo Na Uy Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 24/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
45 V/v tham mưu các nội dung hợp tác với tỉnh Nijmegen Hà Lan Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 27/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
46 V/v phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
47 Thông báo Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các ngành về tình hình triển khai xây dựng hạ tầng và hoạt động của các lực lượng chức năng tại Cửa Khẩu quốc tế La Lay Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/06/2019 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
48 V/v xác định lối mở giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Salavan (CHDCND Lào) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/07/2019 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
49 V/v triển khai kết quả cuộc họp vòng V đoàn chuyên viên liên hợp thực hiện thỏa thuận Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
50 V/v báo cáo sơ kết hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 05/06/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 30/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v phối hợp tổ chức Trại hè Việt Nam năm 2019 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 06/06/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
52 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
53 V/v xử lý tài sản Sở Ngoại vụ Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
54 V/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 111/2011/NQĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/05/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 21/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
55 V/v Chủ trương Trường CĐYT Quảng Trị hợp tác nghiên cứu với Đại học Yonsei/ Hàn Quốc Sở Ngoại vụ Có thời hạn 16/05/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
56 V/v Đoàn công tác của (Irish Aid) ĐSQ Ireland thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 07/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
57 V/v sắp xếp, tổ chức lại các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Ban, Chi cục Sở Ngoại vụ Có thời hạn 15/05/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
58 V/v xây dựng nội dung phát biểu thảo luận tại Hội nghị " Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ 2019" Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
59 V/v Đoàn Đại sứ quán Ailen thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Có thời hạn 10/04/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
60 V/v Thành lập Ban Hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 08/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
61 V/v địa điểm Văn phòng MCNV Miền Trung Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
62 V/v cử cán bộ tham gia khóa học do Bộ Ngoại giao tổ chức Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
63 V/v tiếp và làm việc với tổ chức Programma Uitzending Mângers PUM Hà Lan Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
64 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Ngoại vụ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
65 V/v Đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với 02 tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào giai đoạn 2017-2019; đề xuất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2022 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 15/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
66 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 10/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
67 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 10/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
68 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 10/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
69 V/v báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 07/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
70 V/v chuẩn bị Đề án hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan Lào - Ubon Ratchanthani (Thái Lan) Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
71 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v góp ý về Dự án của Trung tâm Viet Nature Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/02/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 14/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
73 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/02/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 13/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
74 V/v Khen thưởng đối ngoại cho Giám đốc tổ chức nhân đạo Hoa Sen (Lotus)/Hoa Kỳ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 2 - Mục 2) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 04/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v Triển khai ngân sách bổ sung Dự án do tổ chức MAG (Anh) tài trợ từ nguồn DFID (Anh) Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
77 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Ngoại vụ Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
78 V/v Hội nghị phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ XI Sở Ngoại vụ Có thời hạn 22/01/2019 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
79 Tổng kết Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào theo Quyết định 133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
80 Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet, Quảng Trị và tỉnh Salavan đánh giá kết quả triển khai Văn bản thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào giai đoạn 2017-2019 và ký kết thỏa thuận giai đoạn 2020 - 2022 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
81 Tham gia Hội đàm thường niên năm 2019 công tác biên giới giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan được tổ chức tại tỉnh Salavan Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
82 Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 262-QĐ/TU của Tỉnh ủy v/v Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
83 Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy V/v tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với hai tỉnh Savannakhet, Salavan (CHDCND Lào) nhằm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển bền vững. Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
84 Xây dựng và triển khai Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên cơ sở Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
85 Kết nối Hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan - Champasak - Ubon Ratchathani/Thái Lan thành Hành lang kinh tế (PARA EWEC) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
86 V/v Xử lý đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Sở Ngoại vụ Có thời hạn 15/01/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v triển khai ngân sách bổ sung dự án do tổ chức NPA/Na Uy tài trợ từ nguồn DFID (Anh) Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
88 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
89 V/v Triển khai các hoạt động hợp tác với Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/03/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
90 V/v đề xuất việc ký kết thỏa thuận quốc tế tại địa phương Sở Ngoại vụ Có thời hạn 03/01/2019 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
91 V/v Cung cấp số liệu về công dân Philippin tại Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 19/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
92 V/v Góp ý cho dự thảo Báo cáo quy hoạch cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 21/12/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 18/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
93 HỎA TỐC: V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/12/2018 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
94 V/v Sở ngoại vụ tham gia phiếu khảo sát của Ủy ban Biên giới quốc gia Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Ngoại vụ Có thời hạn 21/12/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
97 V/v cử cán bộ đi làm việc với Tập đoàn TPI tại Thái Lan Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
98 V/v Báo cáo công tác Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế Sở Ngoại vụ Có thời hạn 07/12/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
99 V/v tiếp nhận dự án "Tăng cường chăm sóc Y tế và đào tạo phục hồi chức năng" Sở Ngoại vụ Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
100 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Ngoại vụ Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
101 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
102 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Ngoại giao Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
103 V/v điều chỉnh nội dung trong chương trình công tác trọng tâm năm 2018 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v đề xuất tham gia chương trình đối thoại của Bộ Ngoại giao Sở Ngoại vụ Có thời hạn 12/11/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 09/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
105 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
106 V/v Tìm hiểu thực tế và học tập ngắn hạn tại tỉnh Jeollabuk-do Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 02/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
107 V/v Đăng ký chuyên gia, tình nguyện viên KOICA đến hợp tác Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 02/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
108 V/v chương trình đoàn huấn luyện viên bóng rổ Mỹ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
109 V/v Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 12 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 11/11/2018 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
110 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
111 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Ngoại vụ Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
112 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
113 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
114 v/v đề xuất xác nhận chuyên gia nước ngoài thuộc dự án GMS Sở Ngoại vụ Có thời hạn 26/10/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
115 V/v Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 07/11/2018 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
116 V/v cung cấp thông tin phục vụ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/10/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 18/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
117 v/v rà phá bom mìn tại khu vực dự án Vùng Nông nghiệp công nghệ cao FAM - Quảng Trị Sở Ngoại vụ Có thời hạn 17/10/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
118 V/v Cử cán bộ dự Hội thảo Quốc tế về Biển Đông tại thành phố Đà Nẵng Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/11/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
119 v/v tiếp nhận viện trợ phi dự án của Đại sứ quán Thái Lan Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 02/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
120 V/v kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hợp tác đối ngoại Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 02/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
121 V/v gia hạn chương trình Phát triển vùng của tổ chức WVI tài trợ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 26/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
122 V/v Triển khai dự án do tổ chức NPA/Na Uy tài trợ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 26/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
123 V/v Triển khai kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
124 V/v báo cáo tình hình hợp tác với Monaco và Pháp Sở Ngoại vụ Có thời hạn 26/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
125 v/v phối hợp triển khai Trạm cắt bổ bom mìn cơ động Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
126 V/v triển khai chuyên đề giám sát của Ủy ban Đối ngoại năm 2018 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 27/09/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành chậm
127 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
128 v/v rà soát tình hình thực hiện Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
129 V/v Phát hành bản tin Ngoại giao kinh tế Sở Ngoại vụ Có thời hạn 12/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
130 v/v gia hạn Chương trình của WVI tại huyện Hải Lăng Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
131 V/v Tham mưu triển khai thực hiện nội dung liên quan đến Thỏa thuận về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 14/09/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành chậm
132 V/v Dự thảo Quyết định quản lý hộ chiếu công vụ, ngoại giao Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/12/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v kết quả Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban PCPNN giai đoạn 1996-2017 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/10/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 05/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
134 V/v Đề xuất ký kết MOU với tổ chức WVI Sở Ngoại vụ Có thời hạn 03/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 30/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
135 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
136 v/v đề xuất chủ trương cho tiếp nhận tài trợ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 29/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v Đề xuất chủ trương tổ chức hội nghị 3 tỉnh Sở Ngoại vụ Có thời hạn 28/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 24/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
138 V/v Tham mưu chuẩn bị nội dung đi công tác Áo, Bỉ, EU và Đan Mạch của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 21/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
139 V/v Cử cán bộ dự Hội thảo của Bộ Ngoại giao Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
140 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
141 V/v Báo cáo tình hình sử dụng và quản lý hộ chiếu CV, NG Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 08/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
142 V/v Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự án NPA Sở Ngoại vụ Có thời hạn 08/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v Báo cáo việc thực hiện Nghị định 87/NĐ-CP Sở Ngoại vụ Có thời hạn 04/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
145 V/v Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định 145/2013 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 06/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v Đề xuất Chương trình làm việc với Đại học Yonsei (Hàn Quốc) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 07/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 21/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v Thủ tục thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 04/08/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/07/2018 Hoàn thành chậm
148 V/v Triển khai dự án do tổ chức MAG/Anh tài trợ Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
149 V/v Đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan/ Lào Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
150 V/v Đón đoàn cấp cao tỉnh Salavan (Lào) Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 05/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
151 V/v Đăng ký tham dự hội nghị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v báo cáo kết quả triển khai Thỏa thuận về giải quyết vấn đề người DCTD_KIIKGT trong vùng biên giới Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/06/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 22/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v Báo cáo công tác PCPNN 6 tháng đầu năm 2018 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 09/07/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
154 V/v Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Sở Ngoại vụ Có thời hạn 08/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
155 V/v cử cán bộ tham gia khóa học của Bộ Ngoại giao Sở Ngoại vụ Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 05/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
156 V/v báo cáo sơ kết hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 07/06/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
157 V/v Đi công tác tại Thái Lan và Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
158 V/v tham mưu đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc đón đoàn Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
160 (HỎA TỐC) V/v Tham dự Hội thảo Chuyên đề về Hợp tác quốc tế về biển do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 21/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
162 V/v đoàn Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ tỉnh Quảng Tây,(Trung Quốc) thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
163 Hỏa tốc: V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn khảo sát song phương một số cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 20/05/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành chậm
164 V/v chuẩn bị bài tham luận tại Hội nghị ngoại vụ toàn quốc Sở Ngoại vụ Có thời hạn 09/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
165 V/v Kế hoạch đào tạo tiếng Việt cho công chức huyện Sa Muội, tỉnh SaLavan Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
166 V/v cử cán bộ, công chức dự Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới, lãnh thổ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 17/05/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
167 V/v cung cấp thông tin dự án và kiều bào Việt Nam Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
168 V/v Tham dự Hội nghị "Gặp gở Châu Âu" Sở Ngoại vụ Có thời hạn 08/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
169 V/v Tham mưu trả lời đề xuất của đối tác nước ngoài Sở Ngoại vụ Có thời hạn 11/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
170 V/v tổ chức lớp bồi dưỡng hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
171 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
172 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 04/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v cử cán bộ tham gia khóa học của Bộ ngoại giao Sở Ngoại vụ Có thời hạn 09/05/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v cử cán bộ tham gia khóa học của Bộ ngoại giao Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
175 V/v Hội phụ nữ tỉnh đề xuất giao lưu với Lào và Thái Lan Sở Ngoại vụ Có thời hạn 16/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
176 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
177 V/v Xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp Sở Ngoại vụ Có thời hạn 15/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
178 V/v khen thưởng nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 23/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
179 V/v Đoàn Đại sứ Quán Ai-Len đến làm việc tại Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
180 Xây dựng chiến lược và triển khai các biện pháp thu hút nguồn viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) nhằm triển khai có hiệu quả chương trình vận động NGO giai đoạn 2018-2020 (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 119) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
181 Xây dựng chiến lược và triển khai các biện pháp thu hút nguồn viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) nhằm triển khai có hiệu quả chương trình vận động NGO giai đoạn 2018-2020 (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 119) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
182 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
183 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
184 Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018) (Mục 95 - Quý 3) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành chậm
185 Chỉ đạo xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên cơ sở Chương trình quốc gia và xúc tiến vận động viện trợ PCPNN (Mục 71 - Quý 2) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
186 Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị với Ubon Ratchathani (Thái Lan) và Jeollabuk-do (Hàn Quốc), Hiroshima (Nhật Bản) (Mục 66 - Quý 2) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
187 Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện văn bản thỏa thuận cấp cao giai đoạn 2017-2019 giữa Quảng Trị và 2 tỉnh Salavan và Savanakhet (Lào) (Mục 65 - Quý 1) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
188 Chỉ đạo tiếp tục việc triển khai Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, truyền thông, lao động giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Thái Lan) (Mục 44 - Quý 1) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v tổ chức Hội thảo về đoàn kết quốc tế Sở Ngoại vụ Có thời hạn 13/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
190 V/v cử cán bộ tham gia khóa học của Bộ ngoại giao Sở Ngoại vụ Có thời hạn 08/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành chậm
191 V/v Góp ý danh mục chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ ngoại giao Sở Ngoại vụ Có thời hạn 06/04/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 03/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
192 V/v Đại sứ Cuba thăm Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
193 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
194 Về việc tiếp Giám đốc Chính sách và chương trình kiểm soát vũ khí và rà phá bom mìn - DFID Sở Ngoại vụ Có thời hạn 26/03/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 23/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
195 V/v Đại sứ Cuba thăm Quảng Trị Sở Ngoại vụ Có thời hạn 26/03/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng của Bộ Ngoại giao Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
197 Về việc hợp tác với tỉnh Jeollabukdo ( Hàn Quốc) và Hiroshima ( Nhật Bản) Sở Ngoại vụ Có thời hạn 14/03/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành chậm
198 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty CP Lữ hành Sepon Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/03/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 08/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
199 V/v Tổ chức NPA mời đi Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 07/03/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
200 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
201 V/v Đoàn khảo sát thực địa đến địa phương Sở Ngoại vụ Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 10/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
202 V/v Cho phép Công ty CP Du lịch Mê Kông đưa các đoàn khách cựu chiến binh qua thăm Bảo tàng Bản Đông - Lào Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 12/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
203 V/v Kế hoạch hợp tác với Lào của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Sở Ngoại vụ Có thời hạn 27/02/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 10/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
204 V/v công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Sở Ngoại vụ Có thời hạn 31/03/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 10/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
205 V/v báo cáo tình hình thực hiện Thỏa thuận di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào Sở Ngoại vụ Có thời hạn 28/02/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 06/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
206 V/v Đề xuất bố trí phòng làm việc cho chuyên gia nước ngoài Dự án GMS Sở Ngoại vụ Có thời hạn 07/02/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
207 Về việc tiếp phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 30/01/2018 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
208 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
209 V/v triển khai các hoạt động hợp tác với Lào năm 2018 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
210 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Ngoại vụ Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
211 V/v Đề xuất tiếp nhận dự án do USAID tài trợ Sở Ngoại vụ Có thời hạn 23/01/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
212 V/v gặp mặt tổ chức, cá nhân nước ngoài nhân dịp Năm mới Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
213 V/v thi công đường giao thông trong phạm vi biên giới Sở Ngoại vụ Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
214 V/v xử lý đề nghị của tổ chức IUCN Sở Ngoại vụ Có thời hạn 15/01/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
216 V/v VNMAC xin số liệu về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
217 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Ngoại vụ Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
218 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Ngoại vụ Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
219 Về việc triển khai kết quả hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 22. Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 21/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
220 (HỎA TỐC) V/v Chương trình làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Ilyang (Hàn Quốc) Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 20/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
221 Báo cáo đánh giá về cơ cấu tổ chức, cơ chế và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý công tác PCPNN Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 15/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
222 Về việc dự án RENEW tiếp nhận nguồn tài trợ nước ngoài Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 13/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
223 V/v báo cáo kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019 Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 22/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
224 V/v triển khai thực hiện TBKL của Thường trực Tỉnh ủy Sở Ngoại vụ Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/10/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
225 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
226 Tiếp tục triển khai Văn bản thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị với Bộ Ngoại giao Ireland 2016-2019 Sở Ngoại vụ Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
227 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Ngoại vụ Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây