STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 V/v công ty cổ phần Tập đoàn AE xin phép triển khai thi công hàng rào bảo vệ công trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
2 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v góp ý dự thảo đề cương chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/03/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
4 V/v Thực hiện công tác rà phá bom mìn Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
5 V/v báo cáo phân bổ chi tiết kế hoạch, dự toán thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
6 V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
7 V/v danh mục đơn vị SNCL chuyển đổi thành công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
8 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc về tình hình thực hiện các Dự án ODA do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
9 Phiếu chuyển văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/03/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
10 V/v bàn giao, tiếp nhận người làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
11 V/v Cung cấp số liệu đầu tư cho Đại sứ quán Thái Lan Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
12 V/v sử dụng chương trình quản lý dự án đầu tư xây dựng (IMIS) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
13 V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
14 Hỏa tốc: V/v báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 và KTXH dự toán 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
15 V/v Công ty CP Tập đoàn FLC xin nghiên cứu lập quy hoạch và đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại đảo Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/02/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
16 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
17 V/v Điều chỉnh một số nội dung dự án: Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị thị xã Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 05/03/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
18 V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
19 V/v hỗ trợ kinh phí cho các HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/02/2019 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 20/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
20 V/v Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tại Trung Quốc do ADB tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
21 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
22 V/v Tham mưu chuyển nhiệm vụ chi nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2018 sang thực hiện năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/02/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
23 V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
24 V/v Thực hiện các dự án phòng cháy, chữa cháy rừng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 14/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
25 V/v triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
26 V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường Lê Lợi nối dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến QL9D và xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên tuyến Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/02/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
27 V/v Chuẩn bị các Đề án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
28 V/v Báo cáo tình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
29 V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
30 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về tiến độ dự án Hành lang đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
31 Quyết định v/v Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Kết luận số 137-KL/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
32 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/01/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
33 V/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/02/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
34 V/v Hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
35 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - Mục 6) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
36 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - Mục 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
37 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - mục 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
38 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với UBND huyện Cam Lộ và UBND huyện Đakrông về kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/01/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
39 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
40 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
41 V/v Giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
42 V/v Gia hạng thời gian thực hiện hợp đồng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 20/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
43 V/v Gia hạn thời gian thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
44 Kiểm tra, rà soát, thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
45 Ban hành định hướng thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025, tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành chậm
46 Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
47 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay vốn ưu đãi nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/01/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
48 V/v giải quyết đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
49 V/v Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/01/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
50 V/v Rà soát, hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/01/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/01/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
52 V/v đề xuất nội dung hợp tác cụ thể với Lào và Camphuchia đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/01/2019 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
53 V/v tham gia ý kiến dự thảo Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn ADB cho dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị - BIIG2" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
54 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
55 V/v Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
56 V/v Lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
57 V/v Tham mưu đề xuất dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
58 HỎA TỐC: V/v Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/12/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
59 V/v Báo cáo năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
60 V/v Ban hành Kế hoạch thoái vốn nhà nước năm 2019 tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
61 V/v Gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
62 V/v Báo cáo nhanh tình hình Đầu tư nước ngoài năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/12/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
63 V/v Giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
64 V/v Giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
65 V/v Báo cáo đánh giá 01 năm tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
66 V/v Tà soát, bổ sung nội dung Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/12/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
67 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
69 V/v điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
70 V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/12/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
71 V/v Điều chuyển kế hoạch vốn XDCB năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v giải quyết đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
73 V/v báo cáo đánh giá 01 năm tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
74 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 sang năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v B ổ sung hạng mục lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc lộ 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
77 V/v bố trí vốn thực hiện công tác GPMB và thi công công trình khu tái định cư Phường 3 thuộc dự án cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu, giai đoạn 2011-2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/12/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
78 V/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
79 V/v Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v Tham mưu chủ trương đầu tư hoàn thiện khuôn viên trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
81 V/v Làm việc với Đoàn đánh giá ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
82 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
83 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
84 V/v Bổ sung hạng mục công trình Đường vào di tích đình Làng Hà Thượng nối dài. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
85 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
86 HỎA TỐC V/v dự phòng KHĐT trung hạn vốn NSTW và KHĐT công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v tham mưu bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Tân Mỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
88 V/v báo cáo công trình lớn khởi công trong năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
89 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
90 V/v bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn dự án "phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mêkông mở rộng giai đoạn 2" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
91 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
92 V/v chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng của Công ty TNHH Ngọc Tâm My Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
93 V/v Đầu tư xây dựng bãi rác thị trấn Cửa Tùng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/11/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
94 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
96 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
97 V/v xây dựng kế hoạch đón đoàn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/11/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
98 V/v thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
99 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu qua hói Trung - Tài, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/11/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
100 V/v hỗ trợ vốn đầu tư bổ sung hạng mục công trình: Đường vào di tích đình Làng Hà Thượng nối dài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/11/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
101 V/v Chuyển nhiệm vụ quản lý dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế sử dụng vốn ODA của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 01/11/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành chậm
102 V/v Tham dự họp tổng kết với Đoàn đánh giá tình hình thực hiện Dự án vay vốn ADB năm 2018 lần 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
103 V/v Đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư phần vốn kết của Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" vay vốn WB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí vốn kế hoạch năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
105 V/v Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
106 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
107 V/v Đề xuất vốn vay ADB để đầu tư xây dựng QL15D, đoạn qua Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
108 V/v dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
109 V/v Hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
110 V/v đề xuất thực hiện các công việc phục vụ đàm phán Hiệp định vay dự án CSHT du lịch GMS-2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
111 V/v Phê duyệt Quyết định đầu tư dự án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
112 V/v Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
113 V/v Ủy thác quản lý vốn đầu tư Công trình: Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 25/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
114 V/v sửa chữa, nâng cấp Giảng đường - Hội trường Trường Quân sự tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
115 v/v bố trí nguồn vốn công trình: Trụ sở UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
116 V/v triển khai Chương trình "Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo" sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
117 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
118 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
119 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
120 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
121 V/v Đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CSHT du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 22/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
122 V/v Kết quả rà soát, tái cơ cấu, điều chuyển, giãn, hoàn các dự án vay vốn Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
123 V/v tham mưu chủ trương cải tạo, sửa chữa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
124 v/v sửa chữa khuôn viên cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
125 V/v Đề xuất xử lý tình trạng sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn tại vị trí công trình cầu Đại Lộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
126 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Dự án vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
127 V/v Hoàn thiện hồ sơ dự án Nhà Văn hóa trung tâm Vinh Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
128 Về việc bố trí nguồn vốn thi công hoàn thành Dự án: Nhà văn hóa Trung tâm TP Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành chậm
129 V/v rà phá bom mìn tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
130 v/v giải quyết đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
131 V/v Điều chỉnh bản vẽ thi công và sử dụng nguồn dự phòng của dự án công trình: Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và một số hạng mục phụ trợ Đài phát thành - truyền hình tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
132 V/v Tham gia dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v Hỗ trợ ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
134 V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài Quý III năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
135 V/v Xử lý khắc phục tình trạng sạt lở các cấu kiện Tetrapod Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
136 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v Tham mưu chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình: Giảng đường đa năng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 08/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
138 V/v Đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
139 v/v tham mưu chủ trương bổ sung hạng mục PCCC công trình: Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
140 V/v Đầu tư khu du lịch Mũi Trèo và Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 02/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
141 v/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng các gói thầu số 1,2,3 từ nguồn chi phí dự phòng thuộc công trình: Duy tu, sửa chữa hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
142 V/v Khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/10/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v Sử dụng nguồn dự phòng công trình cải tạo nhà B, cơ quan huyện ủy Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
144 V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thuộc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 25/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
145 V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Kè chống sạt lở bờ sông hữu Thạch Hãn đoạn qua thôn Đâu Kênh và Đại Lộc, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v Lập báo cáo chủ trương đầu tư tuyến tránh và tuyến kết nối dự án khu quần thể du lịch của Cty CP Tập đoàn FLC Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v Bố trí nguồn vốn để thanh toán dự án Tàu vận chuyển hành khách huyện đảo Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 22/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
148 v/v hỗ trợ phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu về Kế hoạch đầu tư cho biến đổi khí hậu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
149 v/v tiếp tục thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
150 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu vui chơi giải trí Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/09/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
151 v/v xử lý đơn (Công ty CP ĐTXD Mạnh Quân) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
152 V/v Thi công hoàn thành dự án cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
154 V/v Thực hiện thoái vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/09/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
155 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
156 V/v Tiền ký quỹ đầu tư dự án khu liên hợp xử lý rác thải Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/09/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
157 v/v nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành: Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm và triển khai dự án: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
158 V/v tạm ứng vốn ngân sách tỉnh thực hiện hạng mục Cầu Quy Thiện, thuộc dự án đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v đề xuất đăng ký tham dự Lễ trao văn kiện hợp tác tại Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
160 V/v đề xuất tham gia triển lãm tại Hội nghị Tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v Chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 14 về kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
162 V/v Kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEP) cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020 thuộc Hợp phần 1, Dự án LRAMP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
163 V/v Kinh phí xây dựng công trình đảm bảo giao thông cầu Cửa Khai và bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng cầu tạm Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
164 V/v Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII (Mục 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
165 v/v hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
166 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2018 (Nội dung thứ 14) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
167 V/v Khắc phục sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Đâu Kênh và Đại Lộc, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
168 v/v rà soát các khoản mục chi của dự án và ký kết Hợp đồng cho vay lại Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/09/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
169 v/v giải quyết kiến nghị của bà Hồ Thị Kim Cúc tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành chậm
170 v/v triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
171 HỎA TỐC: V/v Chuẩn bị làm việc với SCIC Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/09/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
172 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v Hình thức quản lý của dự án: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 25/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
175 V/v Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đền Tưởng niệm Vua Hàm Nghi và các Tướng Sĩ Cần Vương khu di tích Tân Sở h Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
176 V/v Tham mưu nguồn vốn đầu tư xây dựng khu bay Cảng hàng không Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
177 V/v triển khai hệ thống thông tin về đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
178 V/v Tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
179 v/v rà soát và cập nhật kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài năm 2019 và 2020-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/08/2018 Hoàn thành chậm
180 V/v tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
181 V/v Giao tham mưu giải quyết đề xuất của công ty TNHH sản xuất giống Thủy sản Nam Mỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
182 V/v Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
183 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
184 V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
185 V/v Xây dựng kế hoạch truyền thông trên Báo Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
186 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Chính phủ trình Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay Dự án BIIG2, vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
187 V/v Xử lý phản ảnh các kiến nghị liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
188 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2018 và giữa kỳ trung hạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành chậm
190 V/v Hoàn thiện Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
191 V/v Phá dỡ mố cầu thuộc khu vực di tích Cầu Sắt xóm Đò Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
192 V/v Bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 để đầu tư XD cảng Hàng không Quảng Trị tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
193 V/v Giải quyết đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
194 V/v Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
195 V/v Thực hiện dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v Giao tham mưu giải quyết đề xuất của UBND xã Triệu Ái Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 06/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
197 V/v điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
198 V/v Điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án và chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
199 V/v Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
200 V/v Thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
201 V/v Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04: xây dựng vùng nuôi cá HTX Văn Hải, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
202 V/v Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung; gia hạn thực hiện hợp đồng công trình: khắc phục, sửa chữa mái hạ lưu đập chính hồ Triệu Thượng 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
203 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
204 V/v Cam kết bố trí kinh phí thực hiện Dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án 712 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/08/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
205 Hỏa tốc: V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành chậm
206 Hỏa tốc: V/v góp ý kiến dự thảo Báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành chậm
207 V/v Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tỉnh XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
208 V/v xử lý đề nghị của UBND huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
209 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
210 V/v Tham mưu chủ trương xây dựng dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
211 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/07/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
212 HỎA TỐC: V/v Thực hiện điều chỉnh Dự án cầu An Mô, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
213 V/v Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
214 V/v Xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNNV năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v Nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng, Chỉ số hiệu quả QTHC công và Chỉ số cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
216 HỎA TỐC: V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 19/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
217 V/v Điều chỉnh nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
218 V/v Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
219 V/v Góp ý dự thảo Quyết định công bố Quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư đển bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doạnh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
220 V/v tham mưu thanh toán giá trị xây lắp Công trình: Xây dựng tuyến ống xả nước thải dọc kênh nội đồng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
221 V/v Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2018 và giữa kỳ trung hạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
222 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý II/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
223 Hỏa tốc: V/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019-2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
224 V/v Báo cáo tình hình triển khai các dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy - KfW Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
225 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
226 V/v rà soát danh mục thiết bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
227 V/v Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 07/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
228 V/v giao đề xuất sử dụng vốn kết dư công trình: Sửa chữa, khắc phục khẩn cấp cửa ra vào âu tàu khu neo đậu tránh trú bão Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
229 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Trứ, bà Trương Thị Loan tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành chậm
230 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại cuộc làm việc với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
231 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
232 HỎA TỐC: V/v nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung dự án: Cầu tràn Chân Rò, huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
233 Hỏa tốc: V/v đề xuất ứng trước vốn NSTW năm 2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/07/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
234 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ về dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản thương phẩm công nghệ cao Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 30/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
235 V/v Dự thảo bài viết thông tin đối ngoại về đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/07/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 30/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
236 HỎA TỐC: V/v Báo cáo chuẩn bị cho nội dung kỳ họp HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành chậm
237 V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định về Tổ hợp tác Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
238 V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
239 v/v giao đề xuất sử dụng kinh phí hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dưng nông thôn mới năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
240 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
241 Thông báo ý kiến kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
242 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các Sở, ngành và công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy về Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
243 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về triển khai thực hiện Dự án đập ngăn mặn sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
244 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
245 V/v tham dự cuộc họp tổng kết đợt đánh giá giữa kỳ dự án GMS tại Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 23/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
246 V/v Khẩn trương hoàn thành báo cáo KTXH 6 tháng 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
247 V/v Bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
248 V/v Giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
249 V/v Báo cáo tình hình thực hiện dự án cung cấp trang thiết bị y tế sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/06/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
250 V/v Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
251 V/v áp dụng hình thức thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để GPMB xây dựng công trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
252 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân dự án đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng (giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 22/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành chậm
253 V/v tham gia dự thảo Thông tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
254 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
255 V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
256 V/v tổng kết thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
257 V/v kế hoạch sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
258 V/v Thống nhất mức vốn hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
259 V/v báo cáo tình hình chuẩn bị và thực hiện dự ODA Áo Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
260 V/v điều chỉnh tiến độ xây dựng công trình Cở sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Dụ lịch bãi tắm cồng đồng Gio Hải Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
261 V/ tham mưu giải quyết đề xuất của UBND huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
262 V/v Hỗ trợ cung cấp nước tổ chức sự kiện lễ khởi công iShool Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
263 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
264 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc dự án BBC Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
265 V/v Bổ sung hạng mục điện chiếu sáng tại nút giao đường hai đầu cầu công trình: Cầu Cam HIếu, huyện Cam Lộ giao với QL9 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
266 V/v Tham mưu giải quyết đề xuất của UBND thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
267 V/v Nghiên cứu dự án đầu tư của Công ty TNHH Nguyễn Thành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
268 V/v Giao đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/06/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/06/2018 Hoàn thành chậm
269 V/v Góp ý bản ghi nhớ của Đoàn kiểm điểm tỉnh hình thực hiện Dự án do ADB tài trợ (TPRM) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
270 V/v Bố trí vốn đối ứng để thực hiện các chương trình, dự án ODA do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
271 V/v Triển khai "Năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
273 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
274 V/v phục dựng Nhà làm việc Bộ ngoại giao của di tích Trụ sở Chính phủ CMLTCHCMNVN Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
275 v/v giao giải quyết các vấn đề của Công ty TNHH MTV Bến xe Chín Nghĩa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
276 v/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 sang năm 2018 các dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
277 V/v chuẩn bị Báo cáo giữa nhiệm kỳ ĐH Đảng bộ tỉnh và Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành chậm
278 Hỏa tốc: V/v hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp - Khu đô thị tại Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
279 V/v Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
280 V/v Áp dụng hình thức đặt hàng chọn đơn vị tư vấn thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
281 V/v Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
282 v/v chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với đoàn kiểm toán KOICA Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
283 v/v Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với Dự án nhà máy sửa chữa và đóng tàu Cửa Việt Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
284 V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
285 V/v Báo cáo các nguyên nhân, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
286 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
287 V/v Xử lý đề nghị của UBND huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
288 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp GSĐTTCĐ trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
289 V/v tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý I năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 09 tháng cuối năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
290 V/v Góp ý dự thảo cập nhật Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
291 V/v Giao đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
292 V/v bố trí nguồn vốn thi công hoàn thành dự án: Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
293 V/v Phương án đầu tư hoàn thành toàn bộ công trình: Cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/05/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
294 V/v Báo cáo các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
295 V/v Tổng hợp giải trình ý kiến về đề xuất Dự án: "Nâng cấp mở rộng và chống thất thoát hệ thống cấp nước thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị" Đăng ký vốn vay ODA Đan Mạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
296 v/v chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp Đông Lễ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
297 V/v hỗ trợ ưu đãi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ngoài hàng rào : Trung tâm Dịch vụ Du lịch Cửa Việt Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
298 V/v giải quyết kiến nghị của công dân Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
299 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
300 V/v thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
301 V/v triển khai thực hiện tuyến đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v thực hiện Kết luận số 424-TB/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
303 HỎA TỐC: V/v tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Châu Âu" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
304 V/v xử lý nợ thuế GTVT đối với công trình sử dụng vốn ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành chậm
305 V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
306 V/v điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
307 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Tiến Hoạt Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 12/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
308 v/v thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị (đợt 2) năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 12/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
309 v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
310 V/v thực hiện thông báo số 102/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
311 V/v tạm ứng nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện GPMB dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
312 V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn ngân sách địa phương thực hiện các dự án di dân thiên tai và di dân tự do cấp bách Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
313 V/v Bảo trì Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
314 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
315 V/v nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
316 V/v lủy quyền làm việc với Đoàn đánh giá ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
317 V/v bổ sung các hạng mục công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
318 Hỏa tốc: V/v góp ý dự thảo Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 03/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
319 Hỏa tốc: V/v báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
320 Hỏa tốc: V/v đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn 2014-2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
321 V/v xử lý vướng mắc cho Nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
322 V/v thực hiện DA Cầu kết nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với Trung tâm Tp Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
323 V/v Thực hiện thí điểm lồng ghép hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vào lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
324 V/v Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 01/05/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
325 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
326 V/v đề xuất sử dụng vốn dư của dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" vay vốn kết WB Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành chậm
327 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thế Khuyên Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
328 V/v báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục nghành, lĩnh vực chuyển ĐVSN công lập thành công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành chậm
329 V/v Giao đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
330 V/v sử dụng kết quả phê duyệt: Chủ trương đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường Hà Huy Tập Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
331 V/v dự thảo Báo cáo theo yêu cầu của ban TVTU Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành chậm
332 Thông báo ý kiến kết luận cảu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
333 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
334 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ KHĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
335 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, Giai đoạn 2014-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
336 V/v Kiểm tra, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân các xã Tân Long, Tân Thành, huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
337 V/v Phương án sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ lãi xuất theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
338 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Trần Châu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
339 V/v bổ sung gói thầu thẩm tra đánh giá về hệ thống giao thông vận tải trong đồ án Quy hoạch chung tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
340 V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành chậm
341 V/v bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành chậm
342 V/v Tiếp tục nâng cao điểm số, thức bậc PCI của tỉnh năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
343 V/v Đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
344 V/v Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
345 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
346 V/v Thảo thuận vay lại Dự án: Sửa chửa và nâng cao an toàn đập(WB8) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
347 V/v Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường đi bãi rác thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
348 V/v Phân cấp quản lý đầu tư Chương trình mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
349 V/v Rà soát điều chỉnh dự án xây dựng hệ thống giao thông TP Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
350 V/v Xây dựng bến neo đậu tàu thuyền tại Km 14 +700 bờ phải tuyến sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
351 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý rác thải Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
352 V/v tham mưu chủ trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để bổ sung hạng mục Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
353 V/v thực hiện thoái vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
354 V/v Tham gia khảo sát thực hiện hoạt động đóng góp vốn và sử dụng vốn của Nhà nước ngoài Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
355 V/v sử dụng nguồn kinh phí còn dư của công trình đường giao thông nội thôn Cựp xã A Bung, huyện Đakrông. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
356 V/v Ủy quyền làm việc với đoàn kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án vay vốn ADB năm 2018 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
357 V/v tham mưu chủ trương bổ sung thiết kế - dự toán công trình Cải tạo đồng ruộng thôn Cu Dông Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
358 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các quy định của quốc tế và các cam kết của Việt Nam vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 92) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
359 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các quy định của quốc tế và các cam kết của Việt Nam vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 92) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
360 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
361 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
362 Tham mưu BCS Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp. Trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến nông lâm thủy sản, du lịch…(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.45) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
363 Tham mưu BCS Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp. Trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến nông lâm thủy sản, du lịch…(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.45) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
364 Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiên túc lộ trình thoái vốn nhà nước tại các DN đã thực hiện CPH theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Đề xuất danh mục các đơn vị sự nghiệp thực hiện CPH trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.44) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
365 Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiên túc lộ trình thoái vốn nhà nước tại các DN đã thực hiện CPH theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Đề xuất danh mục các đơn vị sự nghiệp thực hiện CPH trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.44) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
366 Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 94/CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.43) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
367 Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 94/CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.43) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
368 Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát đối với đầu tư công trên địa bàn tỉnh.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.42) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
369 Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát đối với đầu tư công trên địa bàn tỉnh.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.42) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
370 Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển theo đúng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền quyết định..(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.41) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
371 Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển theo đúng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền quyết định..(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.41) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
372 Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.31) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
373 Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.31) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
374 Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.30) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
375 Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.30) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
376 Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương để vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án ODA có tổng mức đầu tư lớn, được Chính phủ cấp phát và các nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển KTXH địa phương (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.29) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
377 Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương để vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án ODA có tổng mức đầu tư lớn, được Chính phủ cấp phát và các nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển KTXH địa phương (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.29) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
378 Rà soát, sắp xếp lại hệ thống quy hoạch của tỉnh theo Luật Quy hoạch; Tham mưu UBND tỉnh công bố hết hiệu lực đối với các quy hoạch không còn phù hợp.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.28) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
379 Rà soát, sắp xếp lại hệ thống quy hoạch của tỉnh theo Luật Quy hoạch; Tham mưu UBND tỉnh công bố hết hiệu lực đối với các quy hoạch không còn phù hợp.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.28) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
380 Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2021-2030 ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.27) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
381 Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2021-2030 ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.27) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
382 Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình năm doanh nghiệp 2018 tỉnh Quảng Trị (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.18) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
383 Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình năm doanh nghiệp 2018 tỉnh Quảng Trị (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.18) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
384 Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.17) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
385 Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.17) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
386 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.16) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
387 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.16) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
388 Đôn đốc triển khai thực hiện 09 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh năm 2016 và bản cam kết đã ký giữa UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.15) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
389 Đôn đốc triển khai thực hiện 09 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh năm 2016 và bản cam kết đã ký giữa UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.15) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
390 Báo cáo cập nhật định hướng thu hút ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020 (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.14) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
391 Báo cáo cập nhật định hướng thu hút ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020 (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.14) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
392 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời việc rà soát, điều chỉnh, điều chuyển các nguồn vốn đầu tư từ NSNN theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.13) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
393 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời việc rà soát, điều chỉnh, điều chuyển các nguồn vốn đầu tư từ NSNN theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.13) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
394 Thực hiện hiệu quả Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1162/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh; kiên quyết tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.12) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
395 Thực hiện hiệu quả Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1162/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh; kiên quyết tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.12) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
396 V/v Báo cáo kết quả huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
397 Tổ chức ngày doanh nhân và biểu dương tập thể xuất sắc (Mục 111 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
398 Xây dựng và ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 (Mục 110 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
399 Xây dựng và trình Chính phủ, Bộ ngành TW kế hoạch thực hiện năm 2019 cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh (Mục 109 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
400 Kiểm tra tiến độ giải ngân các công trình, dự án XDCB để có kế hoạch điều chỉnh vốn XDCB 2018 (Mục 107 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
401 Rà soát, kiểm tra, đánh giá một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được cấp phép đầu tư; thu hồi giấy phép đầu tư các dự án FDI thực hiện không đúng quy định (Mục 93 - Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
402 Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án ODA, NGO trên địa bàn tỉnh (Mục 92 - Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
403 Chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã, quy hoạch phát triển đô thị cả bờ bắc và bờ nam, lấy cầu Cửa Việt làm trung tâm (Mục 18 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
404 Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (mục 33 - Quý 1) - BC trong quý 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
405 Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (mục 33 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
406 Tổ chức thực hiện Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế QLNN đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh (Mục 9 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
407 Làm việc với Chính phủ, Bộ ngành TW bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn - giai đoạn 2016-2020 cho một số dự án ODA trên địa bạn tỉnh (Mục 8 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
408 Chỉ đạo xây dựng đề án, cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu KT Đông Nam trình TTCP phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện VSIP 8 tại quảng Trị (Mục 5 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
409 Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (Mục 3 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
410 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2018 (Mục 2 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
411 V/v Hỗ trợ Công ty Daewon thực hiện dự án tại thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
412 V/v Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
413 V/v Phê duyệt Kế hoạch thoái vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
414 V/v Thành lập Bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
415 V/v tham mưu đề xuất nguồn vốn thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành chậm
416 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng công trình: Đường giao thông nội thôn Cựp, xã A Bung, huyện Đakrông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
417 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
418 V/v Phối hợp triển khai MOU với Tập đoàn ISE (Nhật Bản) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
419 V/v Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
420 Hỏa tốc: Cử đại diện tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Diễn đàn thượng đỉnh Kinh doanh GMS tại Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
421 V/v Đầu tư dự án khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
422 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại Hội nghị triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
423 V/v báo cáo theo CV số 1618/BKHDT-TH của Bộ Kế Hoạch - Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
424 V/v giải quyết một số chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
425 V/v báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành chậm
426 V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
427 V/v xem xét bổ sung chi tiết xây dựng khu văn hóa tâm linh thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông. Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 22/03/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
428 V/v góp ý hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
429 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
430 Về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
431 V/v tạm ứng nguồn vốn đối ứng kế hoạch năm 2018 để thực hiện công tác GPMB dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
432 V/v Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa và Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/03/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
433 Về việc tham gia dự thảo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành chậm
434 Về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
435 Về việc bố trí kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng dọc hai bờ sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
436 V/v Đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng trên đảo Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 14/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
437 V/v tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
438 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp BCĐ Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
439 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành chậm
440 Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
441 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
442 V/v chủ trương xây dựng Bệnh viện 300 giường tại Trường Cao đẳng Y tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
443 Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình nhà văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
444 V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
445 V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
446 V/v Đề xuất Dự án "Nâng cấp mở rộng và chống thất thoát hệ thống cấp nước thị xã Quảng Trị và Tp Đông Hà tỉnh Quảng Trị" đăng ký sử dụng vốn vay ODA Đan Mạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
447 V/v hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
448 V/v Xây dựng chương trình làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 03/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
449 Về việc xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành chậm
450 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
451 Về việc thực hiện kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
452 V/v Thực hiện dự án du lịch sinh thái của Công ty TNHH TM Dịch vụ du lịch Sông Hiền Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 13/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
453 V/v Góp ý dự thảo Quyết định về cơ chế đặc thù và dự thảo Hướng dẫn lựa chọn dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/02/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
454 V/v Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
455 V/v Đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Triệu Phong và Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
456 V/v Bố trí vốn đối ứng cho hơp phần trường mầm non xã Hải Thọ do tổ chức Zhishan tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/02/2018 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
457 Kế hoạch phòng chống Lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
458 V/v Sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
459 V/v Đăng ký kế hoạch, danh mục, mức vốn và triển khai thực hiện đầu tư tiểu dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
460 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
461 V/v Thực hiện dự án du lịch sinh thái của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Sông Hiền Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 31/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
462 V/v Góp ý các văn kiện tại Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6 tại Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/02/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 31/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
463 V/v Hội nghị tổng kết 3 năm Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
464 V/v Gia hạn thời gian thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, kè chống xói lở, phòng chống lụt bão và PTKT khu vực hai bên bời sông Thạch Hãn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
465 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
466 V/v Xử lý đề nghị của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
467 V/v tham mưu gia hạn hợp đồng thuộc công trình "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị" Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/02/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
468 V/v góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
469 V/v góp ý "Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
470 QĐ v/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 57-CTHĐ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
471 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/02/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
472 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
473 V/v thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
474 V/v đấu nối hệ thống cống thoát nước vào Cầu bản và đấu nối đường dân sinh thuộc Dự án đường Trường Chinh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v nhiệm vụ quy định duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc CTMTQG Giảm nghèo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
476 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Mai Hoàng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/02/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
477 Về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
478 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý IV - Nội dung 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
479 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý III - Nội dung 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
480 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý II - Nội dung 6) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
481 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý II - Nội dung 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
482 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý II - Nội dung 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/04/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
483 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý I - Đính chính lại Nội dung 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
484 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý 1 - nội dung 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
485 V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/02/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành chậm
486 V/v Thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
487 V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2017 và kế hoạch năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/01/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 16/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
488 V/v Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn Giám sát của Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
489 V/v đầu tư dự án tổ hợp dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí trên sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
490 V/v đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/01/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
491 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA - Quý IV năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
492 V/v công cụ rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ của OECD Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/02/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
493 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành chậm
494 V/v xây dựng Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
495 V/v đính chính Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
496 V/v tham mưu gia hạn thời gian thực hiện công trình Nhà làm việc và Phòng phân tích thử nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
497 V/v giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
498 (HỎA TỐC) V/v Thông báo thời gian thực hiện các dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy -KfW Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 05/01/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành chậm
499 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
500 V/v Ban hành Chương trình hành động: Năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/01/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2018 Hoàn thành chậm
501 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Nguyễn Thị Vân 02/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
502 Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung đào nền đường và sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của dự án Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cam Hiếu, hạng mục: Đường giao thông (giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
503 Về việc thực hiện thoái vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 30/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
504 Về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/12/2017 Hoàn thành chậm
505 Về việc điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
506 V/v Bố trí nguồn vốn thanh toán Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
507 Về việc hỗ trợ vốn đầu tư bổ sung hạng mục công trình: Đường vào di tích đình làng Hà Thượng (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
508 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
509 V/v xử lý đề nghị của UBND huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
510 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
511 V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
512 V/v Thực hiện dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
513 Về việc giải quyết kiến nghị của HĐND tỉnh về giám sát thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 16/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
514 Về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
515 Về việc thực hiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
516 V/v xử lý kiến nghị khấu trừ Tiền thu đầu tư CSHT Bắc Sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 13/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
517 V/v Phê duyệt gói thầu tư vấn kiểm toán công trình: Bảo tồn, phục dựng và tôn tạo di tích lịch sử Nhà đày Lao Bảo (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
518 V/v Nghiên cứu Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
519 (HỎA TỐC) V/v ủy quyền tham dự họp về xây dựng cơ chế sử dụng và phân cấp quản lý nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 4 tỉnh miền Trung vào lúc 9h ngày 08/12/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
520 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi kiểm tra tỉnh hình triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
521 V/v Thực hiện Chương trình truyền thông toàn diện tỉnh Quảng Trị năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 05/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
522 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
523 V/v Hỗ trợ triển khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
524 Về việc ủy quyền làm việc với đoàn công tác định kỳ của ADB đối với DA phát triển đô thị dọc hành lang GMS Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
525 V/v thực hiện các nội dung liên quan dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
526 V/v sửa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 20/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
527 V/v Giải quyết vướng mắc cho DN thuê đất đầu tư lĩnh vực nông nghiệp địa bàn huyện Hướng Hóa (Tại mục 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 16/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
528 V/v khảo sát và báo cáo phục vụ quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ĐTPT thuộc CTMT QPAN trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2014-2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
529 V/v thực hiện đầu tư xây dựng công trình không áp dụng cơ chế đặc thù Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
530 V/v Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng thủy sản phục vụ hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
531 V/v Điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình: Trụ sở Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
532 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
533 V/v phối hợp khắc phục hậu quả bão lũ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
534 V/v giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của Dự án vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
535 V/v cấp kinh phí cho công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBMTTQVN tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
536 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
537 V/v Xây dựng Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
538 V/v cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Y tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
539 V/v sửa chữa Trụ sở làm việc của Hội Nhà báo tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
540 Về việc sửa chữa, cải tạo trung tâm y tế thị xã Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
541 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi đi kiểm tra, làm việc về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
542 V/v Sửa chữa trụ sở làm việc của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
543 V/v sửa chữa Trụ sở làm việc cơ quan Dân chính Đảng huy Đảng huyện Đảo Cồn Cỏ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
544 V/v phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn vốn chi phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 23/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
545 V/v Thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
546 Về việc bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
547 Về việc phân bổ vốn đầu tư dự án phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
548 V/v rà soát danh mục dự án chưa được bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
549 V/v Trả lời đề xuất của UBND huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
550 V/v Điều chỉnh mã số dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 18/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
551 V/v xây dựng hoàn thiện đề án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Phan Văn Phước 13/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
552 V/v bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành công tác rà phá bom mìn ,vật nổ tại KCN Nam Đông Hà. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
553 V/v báo cáo tình hình đầu nước ngoài Quý I năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
554 V/v giải quyết vướng mắc công tác GPMB, TĐC dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
555 V/v thực hiện CV số 1424/BKHĐT (Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
556 V/v thực hiện CV số 1424/BKHĐT (Quý 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
557 V/v thực hiện CV số 1424/BKHĐT (Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
558 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) (Kế hoạch không gửi văn bản giấy) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
559 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
560 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
561 V/v tham mưu chủ trương bổ sung hạng mục thiết bị Dự án: Trung tâm phát triển công nghệ sinh học Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/03/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
562 V/v nguồn vốn thực hiện hoàn thành hệ thống cầu công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/04/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
563 V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/04/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
564 V/v Thực hiện công tác rà phá bom mìn Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
565 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
566 V/v chủ trương lập dự án lắp đặt hệ thống Camera giám sát trật tự an toàn giao thông kết hợp giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
567 V/v giải quyết đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
568 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
569 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
570 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
571 V/v Triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về kinh tế tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
572 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
573 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp BCĐ Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 07/03/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
574 V/v Báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậ và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
575 V/v Điều chỉnh tần suất thiết kế Cầu kết nối đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
576 V/v Triển khai Kế hoạch của Phó Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
577 V/v Đầu tư dự án Sân tập Gofl và khu vui chơi Hồ Khe Mây Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
578 V/v Đầu tư dự án Khu liên hợp nông nghiệp sạch công nghệ cao Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
579 V/v Đấu nối các đường ngang vào QL1 đoạn đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
580 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 4 ) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/11/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
581 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 2 - Mục 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
582 V/v khảo sát, lập báo cáo dự án nhà máy chế biến nông sản Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 18/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
583 Tổ chức ngày doanh nhân và biểu dương tập thể, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
584 Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
585 Kiểm tra tiến độ giải ngân các công trình, dự án XDCB để có kế hoạch điều chỉnh vốn XDCB 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
586 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
587 Xây dựng, ban hành Quy trình áp dụng thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
588 Rà soát, kiểm tra, đánh giá một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được cấp phép đầu tư; Tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư các dự án FDI thực hiện không đúng quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
589 Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị (Chủ đầu tư) đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, dự án được bố trí vốn trong KH năm 2019 đồng thời rà soát và có phương án điều chuyển vốn đối với các Chương trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
590 Chỉ đạo công tác vận động các dự án ODA mới: Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở, dự án Nâng cấp mở rộng và chống thất thoát hệ thống cấp nước thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (các quý còn lại trong năm) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
591 Đôn đốc tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn (các quý còn lại trong năm) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
592 Chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Qúy II và III/2019) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
593 Chỉ đạo các Sở ngành liên quan sớm hoàn thành các thủ tục cấp phép đầu tư để khởi công xây dựng Nhà máy bia quốc tế TTC tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
594 Chỉ đạo tiếp tục xử lý nợ đọng XDCB, huy động và thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
595 Hướng dẫn các Chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện các dự án mới ký Hiệp định trong năm 2018 và dự kiến ký Hiệp định trong năm 2019: Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị, Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo sử dụng vốn ODA không hoàn lại của EU, dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực GMS, giai đoạn 2 – tiểu dự án Quảng Trị... Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
596 Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 (cả năm) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
597 Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
598 Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chương trình hành động duy trì củng cố chỉ số PAPI và thực hiện tốt các chỉ số cải cách hành chính năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
599 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/01/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
600 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây