STT Mô tả nhiệm vụ Nội dung theo dõi Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày kết thúc Cán bộ theo dõi Cán bộ giao việc Ngày giao việc Trạng thái thực hiện
1 V/v Đề xuất bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2019 của tiểu vùng dự án WB8 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
2 Hỏa tốc: V/v điều chỉnh kế hoạch vốn thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
3 V/v triển khai cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
4 V/v xử lý vướng mắc trong thanh toán Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/12/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
5 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
6 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 03/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
7 V/v sử dụng ngân sách do tỉnh quản lý để rà phá bom mìn, vật nổ các công trình cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 03/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
8 V/v chủ trương chuyển nhượng dự án Nhà máy sản xuất hàng mộc gia dụng của Công ty TNHH Ngân Phát Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 03/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
9 V/v cập nhật kết quả đánh giá lại GRDP Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
10 V/v nguồn vốn thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các công trình thuộc Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 03/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
11 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
12 V/v chủ trương chuyển nhượng dự án: Xưởng may Quảng Trị tại CCN Diên Sanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
13 V/v điều chuyển nguồn vốn giữa các hạng mục thuộc dự án: Kết cấu hạ tầng Cm công nghiệp Đông Ái Tử (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 29/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
14 V/v thực hiện dự án "Mua sắm phương tiện và trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố 2019" Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 03/12/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
15 (HỎA TỐC) V/v chuẩn bị tài liệu và Báo cáo tại phiên họp 36 - Thường trực HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 28/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
16 V/v thời hạn thực hiện dự án: Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 27/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
17 V/v đề xuất xử lý kiến nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình NN_PTNT về xử lý sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
18 V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/12/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
19 V/v báo cáo về hoạt động quy hoạch theo Luật Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 26/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
20 V/v thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/12/2019 Hoàn thành đúng hạn
21 V/v bố trí nguồn vốn quyết toán dự án hoàn thành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
22 V/v bố trí vốn công trình Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với Trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/11/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
23 V/v nguồn vốn điều chỉnh cầu An Mô, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
24 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/11/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
25 V/v nghiên cứu đầu tư xây dựng CHXD tại xã Triệu Tài, Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
26 V/v thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
27 V/v bố trí vốn để thanh toán khối lượng cho dự án Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và một số hạng mục phụ trợ Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
28 V/v tích hợp các quy hoạch hiện có vào quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 12/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
29 V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại xã ĐBKK thuộc chương trình 135 từ nguồn vốn viện trợ ODA của Chính phủ Ai Len Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
30 V/v tham mưu xử lý đề nghị của BQL Khu kinh tế tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 24/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
31 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn để thực hiện Dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Quảng trường và khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
32 V/v xác định, thống nhất ranh giới, tọa độ triển khai lập bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện rác Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
33 V/v đề xuất chủ trương đầu tư dự án dịch vụ du lịch sinh thái suối nước nóng Klu, huyện Đakrông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 08/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
34 Hỏa tốc: V/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào Khu tái định cư (giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
35 V/v điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
36 V/v làm việc với Đoàn khảo sát tình hình hoạt động của HTX tại địa phương Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
37 V/v báo cáo tình hình hoạt động của HTX tại địa phương Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
38 V/v chuẩn bị báo cáo làm việc với đoàn Chủ tịch Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
39 V/v điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình: Đường ven sông Hiếu, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
40 V/v bổ sung đường dân sinh đấu nối Kiệt đường Lương Ngọc Quyến với Kiệt 317/QL.9, thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 01/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
41 V/v thông báo vốn đầu tư dự án phòng cháy, chữa cháy rừng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
42 V/v phân công nhiệm vụ QLDA Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
43 V/v tham gia ý kiến về Kế hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc trên trục Bắc - Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
44 V/v bổ sung nội dung góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
45 V/v sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
46 V/v chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương và Nhà máy nước Cam Lộ bổ sung cấp nước an toàn cho Thành phố Đông Hà và vùng ven đến năm 2035 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
47 V/v Đoàn đánh giá KOICA làm việc tại Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
48 V/v nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ giải trí hồ Tả Vệ - huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 28/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
49 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
50 V/v hoàn thành dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Bĩnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
51 V/v chủ trương điều chỉnh dự án Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 01/11/2019 Hoàn thành đúng hạn
52 V/v thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
53 V/v lập đề xuất chủ trương đầu tư Tuyến đường RD-5, Cụm Công nghiệp Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
54 V/v Bổ sung yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của người tham gia đấu giá Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 31/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
55 V/v bố trí vốn quyết toán hoàn thành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 23/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
56 V/v giãn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu Quang Minh tại Cụm Công nghiệp Cửa Tùng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
57 v/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về cơ chế giám sát việc thực hiện Hợp phần 3 - Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 25/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
58 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/10/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
59 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/10/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
60 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cihnhs tại Hội nghị tổng kết 10 năm thưc hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
61 V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học và THCS Triệu Độ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
62 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
63 V/v khoản vay viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 17/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
64 V/v Đối chiếu số liệu và đầu mối liên hệ về công khai số liệu giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 16/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
65 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
66 V/v giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván ép Polywood tại CCN Cam Thành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 15/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
67 V/v công khai số liệu giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
68 V/v lập đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đường gom các lối đi tự mở về các đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
69 V/v triển khai thực hiện Nghị định về Tổ hợp tác Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 15/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
70 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần TTH Group Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
71 V/v đề xuất khảo sát đầu tư dự án du lịch tại khu DVDL Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
72 V/v bổ sung đường dân sinh đấu nối Kiệt 42/Lương Ngọc Quyến với Kiệt 317/QL9 thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
73 V/v chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy sản xuất than hoạt tính sang nhà máy may và sản xuất băng gạc y tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
74 V/v đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
75 V/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 10/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
76 V/v điều chỉnh sổ tay quản trị Dự án (PAM) để thực hiện dự án Hạ tầng cơ bản cho sự phát triển toàn diện trong khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ (BIIG2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
77 HỎA TỐC: V/v chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn Báo Diễn đàn Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
78 V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
79 V/v thi công hoàn thành dự án Cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
80 V/v giải quyết đề nghị của Trung âm Phát triển quỹ đất tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
81 V/v thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
82 V/v báo cáo kết quả bố trí vốn đối ứng từ NSĐP thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
83 V/v rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
84 V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 03/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
85 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng vốn vay Chính phủ Áo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 02/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
86 V/v lập dự án đề xuất nguồn vốn KOICA tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
87 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
88 HỎA TỐC: V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
89 V/v thúc đầy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
90 Về việc thực hiện Kết luận của BTV ngày 17/9/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
91 V/v lập đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ cầu chui đường sắt nút giao ĐT.575a với QL.1 đi ĐT.575b, huyện Gio Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
92 V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa tàu kiểm ngư số liệu VN-0099-KN Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
93 V/v không thi công một số tuyến điện chiếu sáng do vướng mắc trong công tác GPMB thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
94 Về việc sử dụng nguồn đối ứng ngân sách để thực hiện hoạt đông hỗ trợ quản lý dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
95 V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
96 V/ rà soát dự án Khu lịch sinh thái Hồ Mếc của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch miền Trung Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
97 V/v xin chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Trằm Trà Lộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
98 V/v báo cáo đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 04/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
99 Hỏa tốc: V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cở sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
100 V/v hoàn chỉnh Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
101 V/v bổ sung một số hạng mục sử dụng nguồn vốn dư và dự phòng gói thầu xây lắp đường giao thông đô thị Lao Bảo thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
102 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
103 V/v điều chỉnh quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại văn bản số 102/UBTVQH14 -TCNS Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
104 V/v chủ trương thực hiện dự án Nghĩa trang Thiên đường Vĩnh Hằng Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
105 V/v giao tham mưu giải quyết đề xuất của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 24/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
106 V/v đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Trãi nối dài đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng và Đường Trần Phú (đoạn Nguyễn Trãi - Lê Văn Hưu) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
107 V/v bố trí kinh phí xây dựng hoàn thành công trình: Đường gom qua đường sắt từ xã Hải Lâm đến xã Hải Trường, huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
108 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
109 V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 23/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
110 V/v điều chỉnh hướng tuyến T1 (đoạn từ Km0+232,16 đến Km0+355,79) và tổng mức đầu tư công trình: hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
111 V/v khảo sát, nghiên cứu dự án Nhà máy điện rác Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
112 V/v đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc của đường Lý Thường Kiệt đoạn từ Km1+781- Km2+860, TP Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 29/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
113 V/v bố trí vốn quyết toán hoàn thành công trình: Tàu vận chuyển hành khách huyện đảo Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 24/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
114 V/v chủ trương đầu tư dự án Nhà máy dệt may tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử của Công ty TNHH Dệt may Thời đại Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
115 HỎA TỐC: V/v điều chỉnh thời gian báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
116 V/v báo cáo công tác quản lý quy hoạch, kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KTXH và các quy hoạch ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 09/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
117 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
118 V/v đề xuất xử lý kiến nghị của UBND thành phố Đông Hà về công trình Hệ thống tiêu úng Đông Lương - Đông Lễ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
119 HỎA TỐC: V/v báo cáo về công tác thực hiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
120 V/v xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành kế hoạch, đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 16/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
121 V/v chấp thuận danh sách dài các tiểu dự án tham gia dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
122 V/v cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 19/10/2019 Hoàn thành đúng hạn
123 Về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 21/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
124 V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
125 V/v xây dựng các quy định quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư công số 39/2019/HQ14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
126 V/v bố trí vốn để thực hiện dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Quảng trường và khuôn viên Trung tâm văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
127 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính về đề xuất dự án đầu tư du lịch tại Khu du lịch Cửa Tùng của liên doanh: Công ty Cổ phần Phát triển AE Holdings và Công ty CP tập đoàn SGO Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
128 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
129 V/v phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
130 V/v điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
131 V/v bố trí kinh phí xây dựng hoàn thành công trình: Đường gom qua đường sắt từ xã Hải Lâm đến xã Hải Trường huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 14/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
132 V/v khả năng ký kết hiệp định vay và giải ngân các dự án thuộc Phụ lục 1c Nghị quyết số 71/2018/QH14 trong năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
133 V/v xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án Khu dịch vụ Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm tại Đakrông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 05/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
134 V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tiểu dự án WB8 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
135 V/v xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 11/09/2019 Hoàn thành đúng hạn
136 V/v công ty CP Đầu tư Du lịch miền Trung xin gia hạn thời gian thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Hồ Mếc Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
137 V/v đầu tư dự án CHXD Triệu Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
138 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra công tác xây dựng cơ bản các dự án đầu tư do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
139 V/v đẩy nhạn tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/09/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
140 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam về phương án liên doanh đầu tư Bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại Quảng Trị của Công ty Cổ phần tập đoàn Pacific Healthcare Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/10/2019 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 22/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
141 V/v kế hoạch chỉ tiêu trung hạn (MTEP) cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2021 thuộc Hợp phần 1, Dự án LRAMP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 03/09/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
142 V/v đầu tư dự án tổ hợp dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí trên sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/08/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
143 V/v Hội khuyến học tỉnh tiếp nhận tài trợ từ tổ chức Pacific Links Foundation Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 29/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
144 Quyết định về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
145 Quyết định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và sử dụng 10% vốn nước ngoài tại địa phương Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
146 V/v đề xuất khảo sát đầu tư dự án khu đô thị dịch vụ du lịch tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
147 V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
148 V/v điều chỉnh thiết kế công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Bảo tàng tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
149 V/v lập đề xuất chủ trương đầu tư Tuyến đường RD-5, Cụm Công nghiệp Hải Chánh, huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
150 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/10/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
151 V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
152 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 15/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
153 V/v đề nghị xây dựng đường gom để đấu nối Cửa hàng xăng dầu tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ vào điểm đấu nối tại Km2+522(P)/QL.9 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/08/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 14/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
154 V/v chủ trương dừng thi công công trình: Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Đông Ái Tử; hạng mục: Đường giao thông tuyến RD-03 và RD-36 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/08/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 14/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
155 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra công tác xây dựng cơ bản các dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà do UBND thành phố làm chủ đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
156 V/v giải quyết đề nghị đầu tư công trình: Khu di tích Bến đò B, xã Vĩnh Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
157 V/v đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu đô thị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/08/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
158 V/v trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 65/BC-ĐĐBQH Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 12/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
159 V/v thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới Phường 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
160 v/v Kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Hội đồng thẩm định xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
161 V/v cung cấp thông tin, tài liệu để lập Kế hoạch Kiểm toán Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 14/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
162 V/v xử lý một số nội dung tại Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
163 V/v gia hạn tiến độ thực hiện công trình: Đường hai đầu cầu tràn Chân Rò, huyện Đkrông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 14/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
164 V/v chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/08/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
165 V/v chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất khẩu của Công ty CP Phước Hiệp Thành chi nhánh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 03/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
166 V/v đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị khu du lịch sinh thái tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 03/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
167 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
168 V/v Xin chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái tại Khe Sanh, Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
169 V/v dự thảo tham luận của UBND tỉnh tại Hội nghị của Chính phủ về phát triển kinh tế miền Trung Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/08/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 02/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
170 V/v báo cáo tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/08/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/08/2019 Hoàn thành đúng hạn
171 V/v kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ trong khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
172 V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/08/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
173 V/v điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
174 V/v đề xuất dự án đầu tư về Rạp phim tại thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/08/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
175 Thông báo Danh mục và mức vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách Trung ương kéo dài kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 sang năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
176 V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA đường sắt cao tốc Bắc - Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/08/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
177 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực QLNN của Bộ KH_ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
178 V/v tham mưu chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
179 V/v rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
180 V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đã được giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
181 V/v thực hiện dự án cầu kết nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với Trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
182 V/v Báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 23/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
183 V/v chuẩn bị báo cáo Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
184 V/v tham dự Hội nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
185 V/v báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn theo QĐ số 1232/QĐ-TTg và đề xuất kế hoạch thoái vốn đến hết năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 24/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
186 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp thoái vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
187 V/v giao vốn kế hoạch đầu tư năm 2017 kéo dài sang năm 2019 và vốn NSTW bố trí năm 2019 (đợt 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 22/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
188 V/v điều chuyển nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu Dự án: Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
189 V/v khảo sát, lập báo cáo dự án Nhà máy chế biến rau, củ, quả xuất khẩu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 18/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
190 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị (Kế hoạch không gửi văn bản giấy) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
191 V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
192 V/v báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/08/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 16/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
193 V/v thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai đề án của Ban KT TW Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 16/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
194 V/v đề xuất nguồn vốn nâng cấp sửa chữa trụ sở xã Triệu Nguyên Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/07/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 17/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
195 V/v Triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 16/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
196 V/v bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho dự án WB5 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
197 V/v rà soát tình hình triển khai chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/07/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 13/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
198 v/v dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
199 hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh TKKT và PA tổ chức giao thông nút giao đấu nối đường nhánh vào QL1 tại Km756+218(T) tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
200 v/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (đợt 2)) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
201 v/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
202 V/v Thực hiện Chỉ thị số 18/T-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
203 V/v lựa chọn dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
204 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính Trưởng BCĐ nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
205 V/v cung cấp thông tin về các quy định pháp luật chồng chéo, vướng mắc đối với đầu tư kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/07/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
206 V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
207 V/v Đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/07/2019 Hoàn thành đúng hạn
208 V/v áp dụng hình thức đặt hàng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 05/07/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
209 Hỏa tốc: V/v thu hồi và sử dụng vốn hợp phần nâng cao thu nhập Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/07/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 28/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
210 V/v thực hiện dự án du lịch sinh thái của Công ty TNHH TMDV Du lịch Sông Hiền Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 28/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
211 Hỏa tốc: V/v cung cấp thông tin phục vụ Kiểm toán Nhà nước chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 01/07/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
212 V/v bổ sung hạng mục công trình thuộc dự án cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 01/07/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
213 V/v xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV và đề xuất nội dung hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/07/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
214 Về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
215 V/v điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/07/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
216 V/v thẩm định dự án nhà máy chế biến Lâm sản Vĩnh Linh của công ty TNHH Bắc Long Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
217 V/v ký kết biên bản hợp tác với Vietcombank về hỗ trợ xúc tiến đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 25/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
218 V/v thực hiện nội dung Biên bản khảo sát song phương của Tổ Chuyên viên biên giới 2 nước Việt Nam - Lào Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 24/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
219 V/v báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ KHĐT tại công văn số 3900/BKHĐT-TH ngày 10/6/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 21/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
220 Quyết định v/v ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 20/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
221 Quyết định v/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2018 của dự án cầu sông Hiếu và đường 2 đầu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
222 Quyết định V/v phân bổ kế hoạch năm 2019 thuộc nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào cho dự án: Cầu Xà Ợt cửa khẩu Lao Bảo - Đe-sa-vẳn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
223 V/v thuê đất thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 20/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
224 V/v Xử lý nguồn vốn giải phóng mặt bằng cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
225 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình: Đường liên xã Gio Châu - Linh Hải, huyện Gio Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
226 V/v danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 19/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
227 V/v khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư khách sạn và trạm dừng chân dịch vụ du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
228 V/v làm việc với Đoàn công tác ADB rà soát khoản vay 2969 và khoản viện trợ 0329-VIE Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
229 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với Trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án GMS và Dự án BIIG2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
230 Hỏa tốc: V/v ký quỹ đầu tư thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 14/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
231 V/v Xử lý đề nghị của Trung tâm Khuyến nông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 15/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
232 V/v hoàn thiện các thủ tục để tổ chức Lễ Khởi công dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
233 V/v chuẩn bị cho Diễn đàn phát triển kinh tế Miền Trung tại Bình Định Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/06/2019 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
234 V/v gia hạn thời gian hoàn trả vốn đợt 3 cho các dự án thuộc Chương trình Hạnh phúc tại xã Vĩnh Thành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 12/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
235 V/v điều chỉnh, bổ sung phân kỳ dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
236 V/v đề xuất bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 cho các dự án ODA do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
237 V/v kiến nghị của UBND thành phố Đông Hà về xử lý nguồn vốn GPMB cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/06/2019 Hoàn thành chậm
238 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Phước Hiệp Thành chi nhánh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
239 V/v chuẩn bị dung kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/06/2019 Hoàn thành chậm
240 V/v thu hồi nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 10/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
241 V/v xét lựa chọn 30 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh để biểu dương nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
242 V/v xét lựa chọn 30 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh để biểu dương nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 07/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
243 HỎA TỐC V/v thực hiện văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/06/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
244 V/v Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 06/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
245 V/v chỉ định cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 05/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
246 V/v điều chỉnh quy mô và kinh phí đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
247 V/v báo cáo việc thực hiện NQ số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
248 V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với Trung tâm thành phố Đông Hà thuộc DA GMS và các gói thầu thuộc DA BIIG2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
249 V/v tăng cường công tác đề xuất chủ trương đầu tư, quản lý và sử dụng đất Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/06/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
250 V/v phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 03/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
251 V/v Công ty CP Toàn Cầu TMS đề xuất nghiên cứu lập các dự án đầu tư về du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 01/06/2019 Hoàn thành đúng hạn
252 V/v ký quỹ đảm bảo đầu tư giai đoạn 1 dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy may Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
253 V/v đầu tư dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
254 V/v kinh phí viện trợ cho Lào thuộc dự án: Cầu Xà Ợt cửa khẩu Lao Bảo - Đen-sa-vẳn Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
255 V/v Ban hành phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/06/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 31/05/2019 Hoàn thành chậm
256 V/v Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến Đảng bộ tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 30/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
257 V/v Công ty CP Đầu tư Bất động sản Winland đề xuất khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư về du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 29/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
258 V/v xây dựng KHHĐ thực hiện KHHĐ quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
259 Hỏa tốc: V/v bổ sung các hạng mục dự án: Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
260 Hỏa tốc: V/v góp ý Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
261 V/v lập dự án xây dựng "Trung tâm bảo trợ xã hội - phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật" Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
262 V/v bổ sung hạng mục công trình: Cầu Xà Ợt cửa khẩu Lao Bảo - Đen-xa-vẳn Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
263 V/v tham mưu xử lý dự án đầu tư không triển khai thực hiện theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
264 V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện "Ngày thứ 7 tình nguyện vì các dự án động lực" Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/05/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
265 V/v thi công hoàn thành dự án Cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
266 V/v giải quyết đề nghị của Công ty CP Bia Quốc tế TTC Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
267 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
268 V/v xin chủ trương thực hiện và ứng vốn ngân sách tỉnh để thi công giai đoạn 2 công trình Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/05/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
269 Hỏa tốc: V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
270 V/v thực hiện CV số 1496-CV/TU Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/05/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
271 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
272 V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/05/2019 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
273 V/v khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư về thương mại, du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
274 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoan 2019 - 2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
275 V/v Nhà học đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
276 V/v Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Tân Triều T_P Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
277 V/v Điều chỉnh thời gian thi công xây dựng công trình: Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực, Hạng mục: Tuyến 14 đoạn 1 và giai đoạn 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
278 V/v điều chỉnh danh mục vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 16/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
279 V/v Rà soát để xử lý bãi bỏ những nội dung tái pháp luật của Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
280 V/v xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Cam Hiếu - thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 15/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
281 Vv giãn tiến độ nộp tiền ký quỹ đầu tư dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
282 V/v Bố trí vốn NSĐP để triển khai thực hiện tiểu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
283 V/v Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSĐP năm 2017 được phép thực hiện trong năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
284 V/v dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/05/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
285 V/v Đề xuất kinh phí xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/05/2019 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 08/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
286 V/v Tham mưu Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
287 V/v Chủ trương chấm dứt hực hiện dự án Khu tái định cư Phường 3 thuộc dự án: cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
288 V/v Miễn ký quỹ đầu tư dự án tại Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 10/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
289 V/v Đề xuất chủ trương thực hiện dự án Điện chiếu sáng đường Trần Bình Trọng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
290 V/v Báo cáo tiến độ thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
291 V/v xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
292 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/05/2019 Hoàn thành đúng hạn
293 Ban hành định hướng thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025, tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
294 V/v Điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình công tác trọng tâm năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 27/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
295 V/v giải quyết đề nghị của công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 26/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
296 V/v áp dụng hình thức đặt hàng chọn đơn vị tư vấn thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 26/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
297 V/v xin gia hạn tiến độ xây dựng công trình Trụ sở Huyện ủy Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
298 V/v Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 25/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
299 V/v cung cấp thông tin về các chương trình/ dự án đề xuất sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
300 V/v điều chỉnh, bổ sung DA đầu tư xây dựng Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/05/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
301 V/v sắp xếp, tổ chức lại các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Ban, Chi cục Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/05/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
302 V/v Đề xuất, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/05/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 23/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
303 V/v Công ty TNHH MTV Đầu tư Quang Minh Vĩnh Linh đề xuất chủ trương đầu tư dự án về du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/05/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
304 V/v triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
305 V/v Xử lý sạt lở bờ sông đoạn qua thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang và một số vị trí sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
306 HỎA TỐC: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 13 tháng năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/04/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
307 V/v nghiên cứu Báo cáo Chỉ số PCI năm 2018 của VCCI Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
308 V/v thực hiện tiểu dự án Cầu kết nối khu đô thi Bắc Sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc DA phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công và dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/04/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
309 V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH CFG Quảng Trị về đầu tư xây dựng Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
310 V/v Tài liệu xúc tiến đầu tư năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/04/2019 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
311 V/v xây dựng nội dung phát biểu thảo luận tại Hội nghị " Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ 2019" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
312 V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/04/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
313 V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cập nhật Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
314 V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/12/2019 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
315 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Đức Chính tại cuộc họp triển khai các dự án đầu tư nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
316 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 10/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
317 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01 /2019 của Bộ Chính trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 10/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
318 V/v Báo cáo tổng kết việc triển khai Đề án "Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số KKTCK để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020" Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2019 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 09/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
319 V/v Công ty cổ phần Phát triển AE Holdings đề xuất khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư về thương mại, du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
320 V/v Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/04/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
321 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các công trình thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông trên địa bàn thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
322 V/v Đề xuất phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương MTQG xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
323 V/v tiếp tục nâng cao điểm số, thứ bậc PCI của tỉnh năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
324 V/v xử lý cầu hỏng tại Km0+516,0 đường Lai Phước-Tân Vĩnh thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
325 V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và các Tướng sỹ Cần Vương kết hợp với Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã Cam Chính, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
326 V/v bố trí vốn NSĐP để triển khai thực hiện Tiểu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 05/04/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
327 V/v Chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào hệ thông tin quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/04/2019 Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
328 V/v Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
329 V/v Bố trí kinh phí thực hiện Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
330 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 02/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
331 V/v Tiếp Đoàn Đại sứ Canada, Na Uy, New Zealand và Thụy Sỹ (Nhóm G4) thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/05/2019 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 01/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
332 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 01/04/2019 Hoàn thành đúng hạn
333 V/v điều chỉnh kế hoạch tổng thể và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019 dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (VILG) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
334 V/v báo cáo tình hình đầu nước ngoài Quý I năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
335 V/v giải quyết vướng mắc công tác GPMB, TĐC dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
336 V/v công ty cổ phần Tập đoàn AE xin phép triển khai thi công hàng rào bảo vệ công trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
337 V/v thực hiện CV số 1424/BKHĐT (Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
338 V/v thực hiện CV số 1424/BKHĐT (Quý 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
339 V/v thực hiện CV số 1424/BKHĐT (Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
340 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019) (Kế hoạch không gửi văn bản giấy) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
341 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
342 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/03/2019 Hoàng Hồng Trinh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
343 V/v tham mưu chủ trương bổ sung hạng mục thiết bị Dự án: Trung tâm phát triển công nghệ sinh học Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/03/2019 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
344 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
345 V/v nguồn vốn thực hiện hoàn thành hệ thống cầu công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/04/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
346 V/v góp ý dự thảo đề cương chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/03/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
347 V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/04/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành chậm
348 V/v Thực hiện công tác rà phá bom mìn Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
349 V/v Thực hiện công tác rà phá bom mìn Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
350 V/v báo cáo phân bổ chi tiết kế hoạch, dự toán thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/03/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
351 V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
352 V/v hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khời công - hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
353 V/v danh mục đơn vị SNCL chuyển đổi thành công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
354 V/v chủ trương lập dự án lắp đặt hệ thống Camera giám sát trật tự an toàn giao thông kết hợp giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
355 V/v giải quyết đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 16/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
356 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
357 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
358 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Quý 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/06/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
359 Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc về tình hình thực hiện các Dự án ODA do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
360 V/v Triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về kinh tế tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
361 Phiếu chuyển văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/03/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/03/2019 Hoàn thành chậm
362 V/v bàn giao, tiếp nhận người làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 11/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
363 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 09/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
364 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp BCĐ Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 07/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
365 V/v Cung cấp số liệu đầu tư cho Đại sứ quán Thái Lan Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
366 V/v sử dụng chương trình quản lý dự án đầu tư xây dựng (IMIS) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
367 V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2019 Hoàn thành đúng hạn
368 V/v Báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậ và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 28/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
369 Hỏa tốc: V/v báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 và KTXH dự toán 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 25/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
370 V/v Công ty CP Tập đoàn FLC xin nghiên cứu lập quy hoạch và đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại đảo Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/02/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
371 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
372 V/v Điều chỉnh một số nội dung dự án: Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị thị xã Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 05/03/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
373 V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 21/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
374 V/v hỗ trợ kinh phí cho các HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/02/2019 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 20/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
375 V/v Điều chỉnh tần suất thiết kế Cầu kết nối đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
376 V/v Triển khai Kế hoạch của Phó Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
377 V/v Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tại Trung Quốc do ADB tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 19/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
378 V/v Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
379 V/v Tham mưu chuyển nhiệm vụ chi nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2018 sang thực hiện năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/02/2019 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
380 V/v Đầu tư dự án Sân tập Gofl và khu vui chơi Hồ Khe Mây Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
381 V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 15/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
382 V/v Thực hiện các dự án phòng cháy, chữa cháy rừng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 14/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
383 V/v triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
384 V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường Lê Lợi nối dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến QL9D và xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên tuyến Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/02/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 01/02/2019 Hoàn thành đúng hạn
385 V/v Chuẩn bị các Đề án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 30/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
386 V/v Báo cáo tình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
387 V/v Đầu tư dự án Khu liên hợp nông nghiệp sạch công nghệ cao Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 29/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
388 V/v Đấu nối các đường ngang vào QL1 đoạn đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
389 V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
390 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về tiến độ dự án Hành lang đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
391 Quyết định v/v Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Kết luận số 137-KL/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
392 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/01/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
393 V/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/02/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 25/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
394 V/v Hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 23/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
395 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 4 ) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/11/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
396 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 2 - Mục 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
397 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - Mục 6) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
398 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - Mục 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
399 V/v triển khai chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (Quý 1 - mục 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/03/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
400 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với UBND huyện Cam Lộ và UBND huyện Đakrông về kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/01/2019 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
401 V/v Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
402 V/v Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành chậm
403 V/v Giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
404 V/v khảo sát, lập báo cáo dự án nhà máy chế biến nông sản Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 18/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
405 V/v Gia hạng thời gian thực hiện hợp đồng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 20/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
406 V/v Gia hạn thời gian thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 17/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
407 Tổ chức ngày doanh nhân và biểu dương tập thể, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
408 Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
409 Kiểm tra tiến độ giải ngân các công trình, dự án XDCB để có kế hoạch điều chỉnh vốn XDCB 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
410 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
411 Kiểm tra, rà soát, thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
412 Xây dựng, ban hành Quy trình áp dụng thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
413 Rà soát, kiểm tra, đánh giá một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được cấp phép đầu tư; Tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư các dự án FDI thực hiện không đúng quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
414 Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị (Chủ đầu tư) đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, dự án được bố trí vốn trong KH năm 2019 đồng thời rà soát và có phương án điều chuyển vốn đối với các Chương trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
415 Chỉ đạo công tác vận động các dự án ODA mới: Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở, dự án Nâng cấp mở rộng và chống thất thoát hệ thống cấp nước thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (các quý còn lại trong năm) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
416 Đôn đốc tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn (các quý còn lại trong năm) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
417 Chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Qúy II và III/2019) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
418 Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
419 Chỉ đạo các Sở ngành liên quan sớm hoàn thành các thủ tục cấp phép đầu tư để khởi công xây dựng Nhà máy bia quốc tế TTC tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
420 Chỉ đạo tiếp tục xử lý nợ đọng XDCB, huy động và thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
421 Hướng dẫn các Chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện các dự án mới ký Hiệp định trong năm 2018 và dự kiến ký Hiệp định trong năm 2019: Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị, Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo sử dụng vốn ODA không hoàn lại của EU, dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực GMS, giai đoạn 2 – tiểu dự án Quảng Trị... Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
422 Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 (cả năm) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
423 Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
424 Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chương trình hành động duy trì củng cố chỉ số PAPI và thực hiện tốt các chỉ số cải cách hành chính năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/12/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 16/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
425 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
426 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay vốn ưu đãi nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/01/2019 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
427 V/v giải quyết đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/01/2019 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
428 V/v Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/01/2019 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
429 V/v Rà soát, hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/01/2019 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
430 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/01/2019 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
431 V/v đề xuất nội dung hợp tác cụ thể với Lào và Camphuchia đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/01/2019 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
432 V/v tham gia ý kiến dự thảo Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn ADB cho dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị - BIIG2" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
433 HỎA TỐC V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ LẤY TRÊN MẠNG XỬ LÝ TRƯỚC) (Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau tết) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/02/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
434 V/v Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
435 V/v Lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/01/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/01/2019 Hoàn thành đúng hạn
436 V/v Tham mưu đề xuất dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
437 HỎA TỐC: V/v Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/12/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 21/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
438 V/v Báo cáo năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
439 V/v Ban hành Kế hoạch thoái vốn nhà nước năm 2019 tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
440 V/v Gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 18/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
441 V/v Báo cáo nhanh tình hình Đầu tư nước ngoài năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/12/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 17/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
442 V/v Giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
443 V/v Giải quyết đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
444 V/v Báo cáo đánh giá 01 năm tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
445 V/v Tà soát, bổ sung nội dung Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/12/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 13/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
446 V/v thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
447 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
448 V/v điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
449 V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/12/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 11/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
450 V/v Điều chuyển kế hoạch vốn XDCB năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 07/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
451 V/v giải quyết đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
452 V/v báo cáo đánh giá 01 năm tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
453 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 sang năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
454 V/v B ổ sung hạng mục lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc lộ 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 05/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
455 V/v Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/12/2018 Hoàn thành đúng hạn
456 V/v bố trí vốn thực hiện công tác GPMB và thi công công trình khu tái định cư Phường 3 thuộc dự án cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu, giai đoạn 2011-2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/12/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
457 V/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
458 V/v Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 29/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
459 V/v Tham mưu chủ trương đầu tư hoàn thiện khuôn viên trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 28/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
460 V/v Làm việc với Đoàn đánh giá ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
461 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/12/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
462 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
463 V/v Bổ sung hạng mục công trình Đường vào di tích đình Làng Hà Thượng nối dài. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
464 V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/11/2018 Lê Châu Long Tổng hợp TDCĐ 23/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
465 HỎA TỐC V/v dự phòng KHĐT trung hạn vốn NSTW và KHĐT công năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
466 V/v tham mưu bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Tân Mỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
467 V/v báo cáo công trình lớn khởi công trong năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
468 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/12/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
469 V/v bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn dự án "phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mêkông mở rộng giai đoạn 2" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
470 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
471 V/v chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng của Công ty TNHH Ngọc Tâm My Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
472 V/v Đầu tư xây dựng bãi rác thị trấn Cửa Tùng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/11/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 12/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
473 V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
474 V/v đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 08/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
475 V/v làm việc với đoàn công tác của SCIC Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
476 V/v xây dựng kế hoạch đón đoàn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/11/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 06/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
477 V/v thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/11/2018 Hoàn thành đúng hạn
478 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu qua hói Trung - Tài, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/11/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
479 V/v hỗ trợ vốn đầu tư bổ sung hạng mục công trình: Đường vào di tích đình Làng Hà Thượng nối dài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/11/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
480 V/v Chuyển nhiệm vụ quản lý dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế sử dụng vốn ODA của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 01/11/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành chậm
481 V/v Tham dự họp tổng kết với Đoàn đánh giá tình hình thực hiện Dự án vay vốn ADB năm 2018 lần 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
482 V/v Đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư phần vốn kết của Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" vay vốn WB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
483 V/v bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí vốn kế hoạch năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
484 V/v Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
485 Hỏa tốc: V/v hoàn thành các Tờ trình, Đề án theo kế hoạch mới ban hành của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
486 V/v Đề xuất vốn vay ADB để đầu tư xây dựng QL15D, đoạn qua Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 30/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
487 V/v dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/11/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
488 V/v Hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 29/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
489 V/v đề xuất thực hiện các công việc phục vụ đàm phán Hiệp định vay dự án CSHT du lịch GMS-2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 26/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
490 V/v Phê duyệt Quyết định đầu tư dự án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
491 V/v Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
492 V/v Ủy thác quản lý vốn đầu tư Công trình: Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 25/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
493 V/v sửa chữa, nâng cấp Giảng đường - Hội trường Trường Quân sự tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
494 v/v bố trí nguồn vốn công trình: Trụ sở UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
495 V/v triển khai Chương trình "Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo" sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
496 V/v Đề xuất nội dung đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
497 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
498 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
499 V/v Tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/11/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
500 V/v Đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CSHT du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 22/10/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/10/2018 Hoàn thành chậm
501 V/v Kết quả rà soát, tái cơ cấu, điều chuyển, giãn, hoàn các dự án vay vốn Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
502 V/v tham mưu chủ trương cải tạo, sửa chữa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
503 v/v sửa chữa khuôn viên cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
504 V/v Đề xuất xử lý tình trạng sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn tại vị trí công trình cầu Đại Lộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
505 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Dự án vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
506 V/v Hoàn thiện hồ sơ dự án Nhà Văn hóa trung tâm Vinh Linh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
507 Về việc bố trí nguồn vốn thi công hoàn thành Dự án: Nhà văn hóa Trung tâm TP Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/10/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 15/10/2018 Hoàn thành chậm
508 V/v rà phá bom mìn tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
509 v/v giải quyết đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
510 V/v Điều chỉnh bản vẽ thi công và sử dụng nguồn dự phòng của dự án công trình: Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và một số hạng mục phụ trợ Đài phát thành - truyền hình tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
511 V/v Tham gia dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
512 V/v Hỗ trợ ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
513 V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài Quý III năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
514 V/v Xử lý khắc phục tình trạng sạt lở các cấu kiện Tetrapod Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
515 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 09/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
516 V/v Tham mưu chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình: Giảng đường đa năng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 08/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
517 V/v Đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
518 v/v tham mưu chủ trương bổ sung hạng mục PCCC công trình: Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
519 V/v Đầu tư khu du lịch Mũi Trèo và Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 02/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
520 v/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng các gói thầu số 1,2,3 từ nguồn chi phí dự phòng thuộc công trình: Duy tu, sửa chữa hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
521 V/v Khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/10/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
522 V/v Sử dụng nguồn dự phòng công trình cải tạo nhà B, cơ quan huyện ủy Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/10/2018 Hoàn thành đúng hạn
523 V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thuộc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 25/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
524 V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Kè chống sạt lở bờ sông hữu Thạch Hãn đoạn qua thôn Đâu Kênh và Đại Lộc, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
525 V/v Lập báo cáo chủ trương đầu tư tuyến tránh và tuyến kết nối dự án khu quần thể du lịch của Cty CP Tập đoàn FLC Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
526 V/v Bố trí nguồn vốn để thanh toán dự án Tàu vận chuyển hành khách huyện đảo Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 22/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
527 v/v hỗ trợ phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu về Kế hoạch đầu tư cho biến đổi khí hậu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
528 v/v tiếp tục thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
529 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu vui chơi giải trí Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/09/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
530 v/v xử lý đơn (Công ty CP ĐTXD Mạnh Quân) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
531 V/v Thi công hoàn thành dự án cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
532 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 20/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
533 V/v Thực hiện thoái vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/09/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
534 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 18/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
535 V/v Tiền ký quỹ đầu tư dự án khu liên hợp xử lý rác thải Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/09/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 14/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
536 v/v nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành: Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm và triển khai dự án: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
537 V/v tạm ứng vốn ngân sách tỉnh thực hiện hạng mục Cầu Quy Thiện, thuộc dự án đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
538 V/v đề xuất đăng ký tham dự Lễ trao văn kiện hợp tác tại Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
539 V/v đề xuất tham gia triển lãm tại Hội nghị Tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
540 V/v Chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 14 về kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/09/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 12/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
541 V/v Kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEP) cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020 thuộc Hợp phần 1, Dự án LRAMP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
542 V/v Kinh phí xây dựng công trình đảm bảo giao thông cầu Cửa Khai và bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng cầu tạm Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 11/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
543 V/v Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII (Mục 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/10/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
544 v/v hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
545 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2018 (Nội dung thứ 14) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
546 V/v Khắc phục sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Đâu Kênh và Đại Lộc, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/09/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
547 v/v rà soát các khoản mục chi của dự án và ký kết Hợp đồng cho vay lại Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/09/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
548 v/v giải quyết kiến nghị của bà Hồ Thị Kim Cúc tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/09/2018 Nguyễn Thanh Quang Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành chậm
549 v/v triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 04/09/2018 Hoàn thành đúng hạn
550 HỎA TỐC: V/v Chuẩn bị làm việc với SCIC Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/09/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
551 Hỏa tốc: V/v tổ chức trực và báo cáo dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/08/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
552 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
553 V/v Hình thức quản lý của dự án: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 25/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
554 V/v Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đền Tưởng niệm Vua Hàm Nghi và các Tướng Sĩ Cần Vương khu di tích Tân Sở h Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
555 V/v Tham mưu nguồn vốn đầu tư xây dựng khu bay Cảng hàng không Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/09/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
556 V/v triển khai hệ thống thông tin về đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
557 V/v Tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
558 v/v rà soát và cập nhật kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài năm 2019 và 2020-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 22/08/2018 Hoàn thành chậm
559 V/v tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
560 V/v Giao tham mưu giải quyết đề xuất của công ty TNHH sản xuất giống Thủy sản Nam Mỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
561 V/v Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
562 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 7 khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/10/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 15/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
563 V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
564 V/v Xây dựng kế hoạch truyền thông trên Báo Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 14/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
565 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Chính phủ trình Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay Dự án BIIG2, vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 11/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
566 V/v Xử lý phản ảnh các kiến nghị liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
567 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
568 V/v báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2018 và giữa kỳ trung hạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành chậm
569 V/v Hoàn thiện Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
570 V/v Phá dỡ mố cầu thuộc khu vực di tích Cầu Sắt xóm Đò Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
571 V/v Bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 để đầu tư XD cảng Hàng không Quảng Trị tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
572 V/v Giải quyết đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/08/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
573 V/v Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 09/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
574 V/v Thực hiện dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 08/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
575 V/v Giao tham mưu giải quyết đề xuất của UBND xã Triệu Ái Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 06/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
576 V/v điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/08/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 02/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
577 V/v Điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án và chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/08/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
578 V/v Đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
579 V/v Thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/10/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/08/2018 Hoàn thành đúng hạn
580 V/v Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04: xây dựng vùng nuôi cá HTX Văn Hải, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
581 V/v Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung; gia hạn thực hiện hợp đồng công trình: khắc phục, sửa chữa mái hạ lưu đập chính hồ Triệu Thượng 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 30/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
582 V/v Tham mưu xây dựng KHHĐ thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
583 V/v Cam kết bố trí kinh phí thực hiện Dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án 712 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/08/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
584 Hỏa tốc: V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành chậm
585 Hỏa tốc: V/v góp ý kiến dự thảo Báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành chậm
586 V/v Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tỉnh XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/08/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
587 V/v xử lý đề nghị của UBND huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
588 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 26/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
589 V/v Tham mưu chủ trương xây dựng dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 25/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
590 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/07/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 24/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
591 HỎA TỐC: V/v Thực hiện điều chỉnh Dự án cầu An Mô, huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
592 V/v Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
593 V/v Xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNNV năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
594 V/v Nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng, Chỉ số hiệu quả QTHC công và Chỉ số cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 20/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
595 HỎA TỐC: V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 19/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
596 V/v Điều chỉnh nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 18/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
597 V/v Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
598 V/v Góp ý dự thảo Quyết định công bố Quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư đển bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doạnh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
599 V/v tham mưu thanh toán giá trị xây lắp Công trình: Xây dựng tuyến ống xả nước thải dọc kênh nội đồng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/07/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
600 V/v Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2018 và giữa kỳ trung hạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
601 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý II/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
602 Hỏa tốc: V/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019-2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
603 V/v Báo cáo tình hình triển khai các dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy - KfW Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 16/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
604 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Lê Nguyễn Hải Dương Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
605 V/v rà soát danh mục thiết bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 12/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
606 V/v Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 07/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
607 V/v giao đề xuất sử dụng vốn kết dư công trình: Sửa chữa, khắc phục khẩn cấp cửa ra vào âu tàu khu neo đậu tránh trú bão Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 06/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
608 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Trứ, bà Trương Thị Loan tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/07/2018 Lê Minh Dũng Tổng hợp TDCĐ 04/07/2018 Hoàn thành chậm
609 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại cuộc làm việc với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
610 Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 (Nội dung ở mục 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/07/2018 Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 03/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
611 HỎA TỐC: V/v nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung dự án: Cầu tràn Chân Rò, huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
612 Hỏa tốc: V/v đề xuất ứng trước vốn NSTW năm 2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/07/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 02/07/2018 Hoàn thành đúng hạn
613 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ về dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản thương phẩm công nghệ cao Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 30/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
614 V/v Dự thảo bài viết thông tin đối ngoại về đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/07/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 30/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
615 HỎA TỐC: V/v Báo cáo chuẩn bị cho nội dung kỳ họp HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành chậm
616 V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định về Tổ hợp tác Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 29/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
617 V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
618 v/v giao đề xuất sử dụng kinh phí hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dưng nông thôn mới năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
619 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 28/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
620 Thông báo ý kiến kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
621 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với các Sở, ngành và công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy về Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/07/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
622 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về triển khai thực hiện Dự án đập ngăn mặn sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
623 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
624 V/v tham dự cuộc họp tổng kết đợt đánh giá giữa kỳ dự án GMS tại Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 23/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
625 V/v Khẩn trương hoàn thành báo cáo KTXH 6 tháng 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
626 V/v Bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
627 V/v Giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
628 V/v Báo cáo tình hình thực hiện dự án cung cấp trang thiết bị y tế sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/06/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
629 V/v Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
630 V/v áp dụng hình thức thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để GPMB xây dựng công trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
631 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân dự án đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng (giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 22/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành chậm
632 V/v tham gia dự thảo Thông tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
633 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
634 V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 18/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
635 V/v tổng kết thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
636 V/v kế hoạch sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
637 V/v Thống nhất mức vốn hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 14/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
638 V/v báo cáo tình hình chuẩn bị và thực hiện dự ODA Áo Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
639 V/v điều chỉnh tiến độ xây dựng công trình Cở sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Dụ lịch bãi tắm cồng đồng Gio Hải Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 13/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
640 V/ tham mưu giải quyết đề xuất của UBND huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 11/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
641 V/v Hỗ trợ cung cấp nước tổ chức sự kiện lễ khởi công iShool Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
642 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 08/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
643 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc dự án BBC Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
644 V/v Bổ sung hạng mục điện chiếu sáng tại nút giao đường hai đầu cầu công trình: Cầu Cam HIếu, huyện Cam Lộ giao với QL9 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/06/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
645 V/v Tham mưu giải quyết đề xuất của UBND thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 07/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
646 V/v Nghiên cứu dự án đầu tư của Công ty TNHH Nguyễn Thành Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 06/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
647 V/v Giao đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/06/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 05/06/2018 Hoàn thành chậm
648 V/v Góp ý bản ghi nhớ của Đoàn kiểm điểm tỉnh hình thực hiện Dự án do ADB tài trợ (TPRM) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
649 V/v Bố trí vốn đối ứng để thực hiện các chương trình, dự án ODA do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
650 V/v Triển khai "Năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
651 V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
652 Về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/06/2018 Hoàn thành đúng hạn
653 V/v phục dựng Nhà làm việc Bộ ngoại giao của di tích Trụ sở Chính phủ CMLTCHCMNVN Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
654 v/v giao giải quyết các vấn đề của Công ty TNHH MTV Bến xe Chín Nghĩa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
655 v/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 sang năm 2018 các dự án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
656 V/v chuẩn bị Báo cáo giữa nhiệm kỳ ĐH Đảng bộ tỉnh và Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 31/05/2018 Hoàn thành chậm
657 Hỏa tốc: V/v hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp - Khu đô thị tại Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 06/06/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
658 V/v Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
659 V/v Áp dụng hình thức đặt hàng chọn đơn vị tư vấn thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
660 V/v Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
661 v/v chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với đoàn kiểm toán KOICA Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/06/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
662 v/v Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với Dự án nhà máy sửa chữa và đóng tàu Cửa Việt Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
663 V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
664 V/v Báo cáo các nguyên nhân, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
665 V/v Lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 10/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành chậm
666 V/v Xử lý đề nghị của UBND huyện Hải Lăng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
667 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp GSĐTTCĐ trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
668 V/v tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý I năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 09 tháng cuối năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
669 V/v Góp ý dự thảo cập nhật Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
670 V/v Giao đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
671 V/v bố trí nguồn vốn thi công hoàn thành dự án: Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
672 V/v Phương án đầu tư hoàn thành toàn bộ công trình: Cầu Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/05/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
673 V/v Báo cáo các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
674 V/v Tổng hợp giải trình ý kiến về đề xuất Dự án: "Nâng cấp mở rộng và chống thất thoát hệ thống cấp nước thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị" Đăng ký vốn vay ODA Đan Mạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
675 v/v chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp Đông Lễ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
676 V/v hỗ trợ ưu đãi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ngoài hàng rào : Trung tâm Dịch vụ Du lịch Cửa Việt Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
677 V/v giải quyết kiến nghị của công dân Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
678 V/v trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
679 V/v thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
680 V/v triển khai thực hiện tuyến đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 17/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
681 V/v thực hiện Kết luận số 424-TB/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
682 HỎA TỐC: V/v tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Châu Âu" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
683 V/v xử lý nợ thuế GTVT đối với công trình sử dụng vốn ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành chậm
684 V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
685 V/v điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
686 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Tiến Hoạt Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 12/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
687 v/v thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị (đợt 2) năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 12/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
688 v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 11/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
689 V/v thực hiện thông báo số 102/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
690 V/v tạm ứng nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện GPMB dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
691 V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn ngân sách địa phương thực hiện các dự án di dân thiên tai và di dân tự do cấp bách Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
692 V/v Bảo trì Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
693 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
694 V/v nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
695 V/v lủy quyền làm việc với Đoàn đánh giá ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 07/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
696 V/v bổ sung các hạng mục công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
697 Hỏa tốc: V/v góp ý dự thảo Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 03/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
698 Hỏa tốc: V/v báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
699 Hỏa tốc: V/v đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn 2014-2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
700 V/v xử lý vướng mắc cho Nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/05/2018 Hoàn thành đúng hạn
701 V/v thực hiện DA Cầu kết nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với Trung tâm Tp Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/05/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
702 V/v Thực hiện thí điểm lồng ghép hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vào lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 24/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
703 V/v Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 01/05/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 23/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
704 HỎA TỐC: V/v Góp ý dự thảo văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
705 V/v đề xuất sử dụng vốn dư của dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" vay vốn kết WB Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 21/04/2018 Hoàn thành chậm
706 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Thế Khuyên Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
707 V/v báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục nghành, lĩnh vực chuyển ĐVSN công lập thành công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành chậm
708 V/v Giao đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
709 V/v sử dụng kết quả phê duyệt: Chủ trương đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường Hà Huy Tập Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
710 V/v dự thảo Báo cáo theo yêu cầu của ban TVTU Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành chậm
711 Thông báo ý kiến kết luận cảu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
712 V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/07/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
713 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ KHĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 19/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
714 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, Giai đoạn 2014-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
715 V/v Kiểm tra, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân các xã Tân Long, Tân Thành, huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 18/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
716 V/v Phương án sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ lãi xuất theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 17/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
717 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Trần Châu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
718 V/v bổ sung gói thầu thẩm tra đánh giá về hệ thống giao thông vận tải trong đồ án Quy hoạch chung tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
719 V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành chậm
720 V/v bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành chậm
721 V/v Tiếp tục nâng cao điểm số, thức bậc PCI của tỉnh năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 13/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
722 V/v Đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
723 V/v Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
724 v/v Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/04/2018 Tô Thị Hải Yến Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
725 V/v Thảo thuận vay lại Dự án: Sửa chửa và nâng cao an toàn đập(WB8) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
726 V/v Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường đi bãi rác thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
727 V/v Phân cấp quản lý đầu tư Chương trình mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/04/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
728 V/v Rà soát điều chỉnh dự án xây dựng hệ thống giao thông TP Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 23/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
729 V/v Xây dựng bến neo đậu tàu thuyền tại Km 14 +700 bờ phải tuyến sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
730 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý rác thải Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
731 V/v tham mưu chủ trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để bổ sung hạng mục Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
732 V/v thực hiện thoái vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
733 V/v Tham gia khảo sát thực hiện hoạt động đóng góp vốn và sử dụng vốn của Nhà nước ngoài Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
734 V/v sử dụng nguồn kinh phí còn dư của công trình đường giao thông nội thôn Cựp xã A Bung, huyện Đakrông. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
735 V/v Ủy quyền làm việc với đoàn kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án vay vốn ADB năm 2018 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
736 V/v tham mưu chủ trương bổ sung thiết kế - dự toán công trình Cải tạo đồng ruộng thôn Cu Dông Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/04/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 07/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
737 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các quy định của quốc tế và các cam kết của Việt Nam vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục III. 92) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
738 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các quy định của quốc tế và các cam kết của Việt Nam vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục III. 92) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
739 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.65) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
740 Tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.64) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
741 Tham mưu BCS Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp. Trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến nông lâm thủy sản, du lịch…(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.45) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
742 Tham mưu BCS Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp. Trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến nông lâm thủy sản, du lịch…(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.45) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
743 Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiên túc lộ trình thoái vốn nhà nước tại các DN đã thực hiện CPH theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Đề xuất danh mục các đơn vị sự nghiệp thực hiện CPH trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.44) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
744 Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiên túc lộ trình thoái vốn nhà nước tại các DN đã thực hiện CPH theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Đề xuất danh mục các đơn vị sự nghiệp thực hiện CPH trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.44) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
745 Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 94/CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.43) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
746 Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 94/CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.43) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
747 Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát đối với đầu tư công trên địa bàn tỉnh.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.42) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
748 Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát đối với đầu tư công trên địa bàn tỉnh.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.42) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
749 Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển theo đúng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền quyết định..(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.41) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
750 Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển theo đúng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền quyết định..(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.41) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
751 Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.31) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
752 Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.31) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
753 Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.30) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
754 Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.30) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
755 Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương để vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án ODA có tổng mức đầu tư lớn, được Chính phủ cấp phát và các nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển KTXH địa phương (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.29) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
756 Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương để vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án ODA có tổng mức đầu tư lớn, được Chính phủ cấp phát và các nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển KTXH địa phương (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.29) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
757 Rà soát, sắp xếp lại hệ thống quy hoạch của tỉnh theo Luật Quy hoạch; Tham mưu UBND tỉnh công bố hết hiệu lực đối với các quy hoạch không còn phù hợp.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.28) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
758 Rà soát, sắp xếp lại hệ thống quy hoạch của tỉnh theo Luật Quy hoạch; Tham mưu UBND tỉnh công bố hết hiệu lực đối với các quy hoạch không còn phù hợp.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.28) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
759 Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2021-2030 ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ.(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục II.27) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
760 Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2021-2030 ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ.(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục II.27) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
761 Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình năm doanh nghiệp 2018 tỉnh Quảng Trị (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.18) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
762 Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình năm doanh nghiệp 2018 tỉnh Quảng Trị (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.18) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
763 Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.17) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
764 Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.17) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
765 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.16) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
766 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.16) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
767 Đôn đốc triển khai thực hiện 09 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh năm 2016 và bản cam kết đã ký giữa UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.15) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
768 Đôn đốc triển khai thực hiện 09 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh năm 2016 và bản cam kết đã ký giữa UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.15) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
769 Báo cáo cập nhật định hướng thu hút ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020 (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.14) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
770 Báo cáo cập nhật định hướng thu hút ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020 (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.14) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
771 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời việc rà soát, điều chỉnh, điều chuyển các nguồn vốn đầu tư từ NSNN theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao(Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.13) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
772 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời việc rà soát, điều chỉnh, điều chuyển các nguồn vốn đầu tư từ NSNN theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao(Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.13) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
773 Thực hiện hiệu quả Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1162/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh; kiên quyết tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu (Báo cáo trước ngày 20/11/2018) (Nội dung mục I.12) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
774 Thực hiện hiệu quả Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1162/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh; kiên quyết tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu (Báo cáo trước ngày 20/5/2018) (Nội dung mục I.12) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
775 V/v Báo cáo kết quả huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/04/2018 Tổng hợp TDCĐ 06/04/2018 Hoàn thành chậm
776 Tổ chức ngày doanh nhân và biểu dương tập thể xuất sắc (Mục 111 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
777 Xây dựng và ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 (Mục 110 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
778 Xây dựng và trình Chính phủ, Bộ ngành TW kế hoạch thực hiện năm 2019 cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh (Mục 109 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
779 Kiểm tra tiến độ giải ngân các công trình, dự án XDCB để có kế hoạch điều chỉnh vốn XDCB 2018 (Mục 107 - Quý 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
780 Rà soát, kiểm tra, đánh giá một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được cấp phép đầu tư; thu hồi giấy phép đầu tư các dự án FDI thực hiện không đúng quy định (Mục 93 - Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
781 Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án ODA, NGO trên địa bàn tỉnh (Mục 92 - Quý 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
782 Chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã, quy hoạch phát triển đô thị cả bờ bắc và bờ nam, lấy cầu Cửa Việt làm trung tâm (Mục 18 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
783 Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (mục 33 - Quý 1) - BC trong quý 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/09/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
784 Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (mục 33 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
785 Tổ chức thực hiện Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế QLNN đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh (Mục 9 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
786 Làm việc với Chính phủ, Bộ ngành TW bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn - giai đoạn 2016-2020 cho một số dự án ODA trên địa bạn tỉnh (Mục 8 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
787 Chỉ đạo xây dựng đề án, cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu KT Đông Nam trình TTCP phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện VSIP 8 tại quảng Trị (Mục 5 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
788 Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (Mục 3 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
789 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2018 (Mục 2 - Quý 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/12/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
790 V/v Hỗ trợ Công ty Daewon thực hiện dự án tại thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 04/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
791 V/v Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
792 V/v Phê duyệt Kế hoạch thoái vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
793 V/v Thành lập Bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/04/2018 Hoàn thành đúng hạn
794 V/v tham mưu đề xuất nguồn vốn thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/04/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành chậm
795 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng công trình: Đường giao thông nội thôn Cựp, xã A Bung, huyện Đakrông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
796 V/v Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đăng Mừng Tổng hợp TDCĐ 28/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
797 V/v Phối hợp triển khai MOU với Tập đoàn ISE (Nhật Bản) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
798 V/v Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 02/04/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
799 Hỏa tốc: Cử đại diện tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Diễn đàn thượng đỉnh Kinh doanh GMS tại Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 27/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
800 V/v Đầu tư dự án khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
801 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại Hội nghị triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 22/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
802 V/v báo cáo theo CV số 1618/BKHDT-TH của Bộ Kế Hoạch - Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
803 V/v giải quyết một số chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
804 V/v báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 27/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 21/03/2018 Hoàn thành chậm
805 V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
806 V/v xem xét bổ sung chi tiết xây dựng khu văn hóa tâm linh thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Đakrông. Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 22/03/2018 Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
807 V/v góp ý hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 20/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
808 V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 31/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
809 Về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
810 V/v tạm ứng nguồn vốn đối ứng kế hoạch năm 2018 để thực hiện công tác GPMB dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
811 V/v Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa và Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 21/03/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
812 Về việc tham gia dự thảo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành chậm
813 Về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
814 Về việc bố trí kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng dọc hai bờ sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 15/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
815 V/v Đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng trên đảo Cồn Cỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 14/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
816 V/v tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 13/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
817 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp BCĐ Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
818 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 12/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành chậm
819 Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
820 QĐ Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 09/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
821 V/v chủ trương xây dựng Bệnh viện 300 giường tại Trường Cao đẳng Y tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
822 Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình nhà văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Hướng Hóa Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
823 V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
824 V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 05/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
825 V/v Đề xuất Dự án "Nâng cấp mở rộng và chống thất thoát hệ thống cấp nước thị xã Quảng Trị và Tp Đông Hà tỉnh Quảng Trị" đăng ký sử dụng vốn vay ODA Đan Mạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
826 V/v hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 30/06/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 01/03/2018 Hoàn thành đúng hạn
827 V/v Xây dựng chương trình làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 03/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 28/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
828 Về việc xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành chậm
829 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về kiểm tra tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
830 Về việc thực hiện kết luận tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
831 V/v Thực hiện dự án du lịch sinh thái của Công ty TNHH TM Dịch vụ du lịch Sông Hiền Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 13/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
832 V/v Góp ý dự thảo Quyết định về cơ chế đặc thù và dự thảo Hướng dẫn lựa chọn dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 25/02/2018 Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
833 V/v Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 12/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
834 V/v Đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Triệu Phong và Cam Lộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
835 V/v Bố trí vốn đối ứng cho hơp phần trường mầm non xã Hải Thọ do tổ chức Zhishan tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/02/2018 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổng hợp TDCĐ 09/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
836 Kế hoạch phòng chống Lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 03/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
837 V/v Sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
838 V/v Đăng ký kế hoạch, danh mục, mức vốn và triển khai thực hiện đầu tư tiểu dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
839 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/02/2018 Hoàn thành đúng hạn
840 V/v Thực hiện dự án du lịch sinh thái của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Sông Hiền Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 31/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
841 V/v Góp ý các văn kiện tại Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6 tại Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/02/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 31/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
842 V/v Hội nghị tổng kết 3 năm Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
843 V/v Gia hạn thời gian thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, kè chống xói lở, phòng chống lụt bão và PTKT khu vực hai bên bời sông Thạch Hãn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 29/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
844 Về việc báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 20/02/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/01/2018 Hoàn thành chậm
845 V/v Xử lý đề nghị của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
846 V/v tham mưu gia hạn hợp đồng thuộc công trình "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị" Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/02/2018 Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
847 V/v góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 28/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
848 V/v góp ý "Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
849 QĐ v/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 57-CTHĐ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
850 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/02/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
851 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6 khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 26/04/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
852 V/v thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 13/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 24/01/2018 Hoàn thành chậm
853 V/v đấu nối hệ thống cống thoát nước vào Cầu bản và đấu nối đường dân sinh thuộc Dự án đường Trường Chinh Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/01/2018 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
854 V/v nhiệm vụ quy định duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc CTMTQG Giảm nghèo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
855 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Mai Hoàng Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/02/2018 Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
856 Về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 15/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 23/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
857 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý IV - Nội dung 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/11/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
858 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý III - Nội dung 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/07/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
859 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý II - Nội dung 6) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/06/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
860 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý II - Nội dung 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/05/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
861 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý II - Nội dung 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/04/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
862 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý I - Đính chính lại Nội dung 4) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 09/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
863 Về việc triển khai CTCT của Ban TVTU năm 2018 (Quý 1 - nội dung 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 08/03/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 22/01/2018 Hoàn thành chậm
864 V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 04/02/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 18/01/2018 Hoàn thành chậm
865 V/v Thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 16/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
866 V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2017 và kế hoạch năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 18/01/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 16/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
867 V/v Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn Giám sát của Quốc hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
868 V/v đầu tư dự án tổ hợp dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí trên sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 15/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
869 V/v đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 16/01/2018 Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành chậm
870 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA - Quý IV năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
871 V/v công cụ rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ của OECD Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/02/2018 Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
872 V/v Rà soát nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 11/01/2018 Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 09/01/2018 Hoàn thành chậm
873 V/v xây dựng Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 07/02/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
874 V/v đính chính Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
875 V/v tham mưu gia hạn thời gian thực hiện công trình Nhà làm việc và Phòng phân tích thử nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
876 V/v giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 06/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
877 (HỎA TỐC) V/v Thông báo thời gian thực hiện các dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy -KfW Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 05/01/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 04/01/2018 Hoàn thành chậm
878 V/v trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 19/03/2018 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 05/01/2018 Hoàn thành chậm
879 V/v Ban hành Chương trình hành động: Năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/01/2018 Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 03/01/2018 Hoàn thành chậm
880 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Nguyễn Thị Vân 02/01/2018 Hoàn thành đúng hạn
881 Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung đào nền đường và sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của dự án Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cam Hiếu, hạng mục: Đường giao thông (giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
882 Về việc thực hiện thoái vốn nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 30/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
883 Về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 14/03/2018 Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 30/12/2017 Hoàn thành chậm
884 Về việc điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
885 V/v Bố trí nguồn vốn thanh toán Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 29/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
886 Về việc hỗ trợ vốn đầu tư bổ sung hạng mục công trình: Đường vào di tích đình làng Hà Thượng (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 28/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
887 V/v Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đặng Quang Linh Nguyễn Thị Vân 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
888 V/v xử lý đề nghị của UBND huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
889 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 27/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
890 V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 19/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
891 V/v Thực hiện dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 18/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
892 Về việc giải quyết kiến nghị của HĐND tỉnh về giám sát thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Thị Thu Tổng hợp TDCĐ 16/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
893 Về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
894 Về việc thực hiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
895 V/v xử lý kiến nghị khấu trừ Tiền thu đầu tư CSHT Bắc Sông Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 13/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
896 V/v Phê duyệt gói thầu tư vấn kiểm toán công trình: Bảo tồn, phục dựng và tôn tạo di tích lịch sử Nhà đày Lao Bảo (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 11/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
897 V/v Nghiên cứu Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
898 (HỎA TỐC) V/v ủy quyền tham dự họp về xây dựng cơ chế sử dụng và phân cấp quản lý nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 4 tỉnh miền Trung vào lúc 9h ngày 08/12/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Tổng hợp TDCĐ 08/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
899 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi kiểm tra tỉnh hình triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 06/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
900 V/v Thực hiện Chương trình truyền thông toàn diện tỉnh Quảng Trị năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Văn Thạnh Tổng hợp TDCĐ 05/12/2017 Hoàn thành đúng hạn
901 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 28/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
902 V/v Hỗ trợ triển khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 23/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
903 Về việc ủy quyền làm việc với đoàn công tác định kỳ của ADB đối với DA phát triển đô thị dọc hành lang GMS Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đức Tân Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
904 V/v thực hiện các nội dung liên quan dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 22/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
905 V/v sửa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 20/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
906 V/v Giải quyết vướng mắc cho DN thuê đất đầu tư lĩnh vực nông nghiệp địa bàn huyện Hướng Hóa (Tại mục 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đặng Quang Linh Tổng hợp TDCĐ 16/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
907 V/v khảo sát và báo cáo phục vụ quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ĐTPT thuộc CTMT QPAN trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2014-2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 16/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
908 V/v thực hiện đầu tư xây dựng công trình không áp dụng cơ chế đặc thù Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
909 V/v Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng thủy sản phục vụ hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
910 V/v Điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình: Trụ sở Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
911 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức tại buổi giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 10/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
912 V/v phối hợp khắc phục hậu quả bão lũ Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
913 V/v giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của Dự án vay vốn ADB Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 02/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
914 V/v cấp kinh phí cho công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBMTTQVN tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 02/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
915 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 01/11/2017 Hoàn thành đúng hạn
916 V/v Xây dựng Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
917 V/v cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Y tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 27/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
918 V/v sửa chữa Trụ sở làm việc của Hội Nhà báo tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
919 Về việc sửa chữa, cải tạo trung tâm y tế thị xã Quảng Trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Đoàn Minh Phong Tổng hợp TDCĐ 26/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
920 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi đi kiểm tra, làm việc về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
921 V/v Sửa chữa trụ sở làm việc của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 24/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
922 V/v sửa chữa Trụ sở làm việc cơ quan Dân chính Đảng huy Đảng huyện Đảo Cồn Cỏ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Hoài Nam Tổng hợp TDCĐ 23/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
923 V/v phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn vốn chi phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 23/10/2017 Hoàn thành đúng hạn
924 V/v Thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 04/04/2017 Hoàn thành đúng hạn
925 Về việc bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 14/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
926 Về việc phân bổ vốn đầu tư dự án phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Tổng hợp TDCĐ 08/03/2017 Hoàn thành đúng hạn
927 V/v rà soát danh mục dự án chưa được bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 25/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
928 V/v Trả lời đề xuất của UBND huyện Triệu Phong Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 24/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
929 V/v Điều chỉnh mã số dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Trần Duy Phương 18/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
930 V/v xây dựng hoàn thiện đề án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Phan Văn Phước Phan Văn Phước 13/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
931 V/v bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành công tác rà phá bom mìn ,vật nổ tại KCN Nam Đông Hà. Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 13/01/2017 Hoàn thành đúng hạn
932 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019, tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Tiến Dũng Tổng hợp TDCĐ 13/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
933 V/v đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Anh Khoa Tổng hợp TDCĐ 13/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
934 V/v thẩm định kế hoạch thực hiện năm thứ 2, Hợp đồng khôi phục, cải tạo đường địa phương - Dự án LRAMP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 24/12/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 12/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
935 V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 12/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
936 V/v thực hiện dự án đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Hùng Vương) Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Hoàng Công Tuấn Tổng hợp TDCĐ 10/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
937 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Trần Duy Phương Tổng hợp TDCĐ 10/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
938 V/v đề xuất chủ trương đầu tư dự án "Chuỗi du lịch sinh thái - khám phá Sa mù" Sở Kế hoạch và Đầu tư Không thời hạn Nguyễn Đình Thi Tổng hợp TDCĐ 09/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
939 V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình: Đường Thuận - Hướng Lộc thuộc Dự án LRAMP Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 17/12/2019 Trần Minh Tài Tổng hợp TDCĐ 09/12/2019 Đang thực hiện. Chưa đến hạn
940 V/v Báo cáo giải quyết, giải trình, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 9 khóa VII Sở Kế hoạch và Đầu tư Có thời hạn 29/03/2019 Trần Hồng Hạnh Tổng hợp TDCĐ 26/12/2018 Đang thực hiện. Quá hạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây